Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ιασώ: Στο 91,6% το ποσοστό της OCM

tags :
Ιασώ: Στο 91,6% το ποσοστό της OCM
Ιασώ: Στο 91,60% το ποσοστό της OCM

Στο 91,60% ανήλθε το ποσοστό της OCM Luxembourg Healthcare Greece S.ar.l. μετά την απόκτηση 175.400 μετοχών στις 14.05.2021 στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.
Πιο συγκεκριμένα, στις 14.05.2021, ο Προτείνων απέκτησε 175.400 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,14% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 1,50 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 263.100.00 ευρώ.
Κατόπιν αυτής, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 109.152.558 μετοχές.
Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι: (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι "Λοιποί Μέτοχοι") και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 111.895.152 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 91,60% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης