Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Folli Follie: Έχάσε τη μάχη για τη Dufry στην Ελβετία - Πως επηρεάζεται η συμφωνία με τουες ομολογιούχους

tags :
Folli Follie: Έχάσε τη μάχη για τη Dufry στην Ελβετία - Πως επηρεάζεται η συμφωνία με τουες ομολογιούχους

Αρνητική απόφαση για την εισηγμένη από τα ελβετικά διαιτητικά δικαστήρια που δικαίωσαν την Dufry - Καλείται να παρουσιάσει εναλλακτική πρόταση προς τους ομολογιούχους.

Η Folli Follie έχασε τη μάχη για το  πακέτο της Dufry καθώς η απόφαση από τα ελβετικά διαιτητικά δικαστήρια δεν την δικαίωσε.
Το πρακτικό αποτέλεσμα της απόφασης είναι ότι δεν μπορεί να πλέον να στηρίζεται στην πρόβλεψη ότι θα αποκτήσει ρευστότητα έως 53 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως το πακέτο της Dufry ήταν μέρος του χαρτοφυλακίο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με τα οποία διαπραγματεύθηκε με τους ομολογιούχους καλείται τώρα να παρουσιάσει εναλλακτική πρόταση και ετοιμάζεται γι’ αυτό.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η Folli Follie, σε συνέχεια των από 26.9.2018 και 19.2.2020 ανακοινώσεών της, παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση σχετικά με τις 804.728 μετοχές της DUFRY AG, οι οποίες αποτέλεσαν μέρος του καταβληθέντος τιμήματος για την πώληση του 49% των μετοχών των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και οποίες τελούσαν υπό συμβατικούς περιορισμούς βάσει του από 11.12.2013 Stock Purchase Agreement.
Βάσει της εκδοθείσας από 11.5.2021 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου (JAMS), κατόπιν αντίθετων αιτήσεων της Εταιρείας και της DUFRY AG, κρίθηκε ότι το τίμημα πώλησης πρέπει να μειωθεί βάσει του SPA κατά το ποσό που ισούται με την συμφωνηθείσα αξία των Μετοχών Dufry, ήτοι κατά 53.015.561,01 ευρώ.
Η Εταιρεία δύναται να καταβάλει το Καταβλητέο Ποσό στην DUFRY AG εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση της απόφασης του JAMS, άλλως η DUFRY AG δύναται να ζητήσει από τον μεσεγγυούχο την επιστροφή (μεταβίβαση) του συνόλου των Μετοχών Dufry στην ίδια.
Τα δικαστικά έξοδα, τα οποία επιδικάστηκαν υπέρ της DUFRY AG ανέρχονται στο ποσό των 3.085.224,78 USD πλέον 280.106,05 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι Μετοχές Dufry παραμένουν δεσμευμένες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17/2020 Διάταξης της κας. Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της υπ’ αριθμ. 827/2020 Διάταξης της κας. Ανακρίτριας του 35ου Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης