Επιχειρήσεις

Space Hellas: Το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα - Νέο μέλος η Άννα Καλλιάνη

tags :
Space Hellas: Το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα - Νέο μέλος η Άννα Καλλιάνη
Ανακοίνωση για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου
Σχετικά Άρθρα

Ανακοίνωση για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, τον ορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού και την εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων, καθώς και την εκλογή νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου και την ανασυγκρότησή της σε σώμα
Η SPACE HELLAS A.E. ανακοινώνει ότι:
Α) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 13-05-2021 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 • Εξέλεξε την κ. Άννα Καλλιάνη του Σπυρίδωνα ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Αθανάσιου Πατσούρα του Νικολάου. Η κ. Άννα Καλλιάνη πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στον ν. 4706/2020 και στον ν. 3016/2002, και για την εκλογή της λήφθηκαν υπόψιν και τα κριτήρια του ν. 4706/2020 και οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής καταλληλότητας που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18-09-2020). Η κ. Άννα Καλλιάνη διαθέτει ακόμα επιτυχημένη παρουσία στον τομέα δραστηριότητάς της και εξειδικευμένες γνώσεις, επάρκεια και δεξιότητες, ενώ η εκλογή της θα ανακοινωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί.
 • Κατόπιν της ως άνω εκλογή της κ. Άννας Καλλιάνη, την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα με τον ορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, σύμφωνα με την απόφαση της 34ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 18-06-2020, ως εξής:
 1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 8. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και
 9. Θεόδωρος Θεμιστοκλέους Γάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

  www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης