Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Εβροφάρμα: Πρόταση στη Γενική Συνέλευη για μη διανομή μερίσματος για το 2020

Εβροφάρμα: Πρόταση στη Γενική Συνέλευη για μη διανομή μερίσματος για το 2020
Εβροφάρμα: Πρόταση στη ΓΣ για μη διανομή μερίσματος για το 2020

Το ΔΣ της Εβροφαρμα ΑΒΕΕ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Με την ίδια ανακοίνωση η εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2020 και των Ετήσιων Oικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020, που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.evrofarma.gr) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης