Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Διοικητικές αλλαγές στην Marfin Investment Group

Διοικητικές αλλαγές στην Marfin Investment Group
Διοικητικές αλλαγές στην MIG

Η «Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» («η Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,τα ακόλουθα:
Α) Ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης, μέχρι σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορίσθηκε ως Εκτελεστικό Μέλος αυτού.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
  • Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος
  • Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Β)Ο κ. Christophe Vivienεξελέγη ως νέο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Ευστρατιάδησυνεπεία της παραπάνω αλλαγής της ιδιότητάς του.
Γ) κ. Ανέστης Μπακιρτζής ορίσθηκε ως νέος Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου και Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης