Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Newsphone Hellas: Απόφαση της ΕΓΣ για ακύρωση ιδίων μετοχών

tags :
Newsphone Hellas: Απόφαση της ΕΓΣ για ακύρωση ιδίων μετοχών
Newsphone Hellas: Απόφαση ΕΓΣ για ακύρωση ιδίων μετοχών
Την ακύρωση του συνόλου των 97.901 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της NEWSPHONE HELLAS.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 13.04.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της πανδημίας και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 08 μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.159.787 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 90,67% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Ακύρωση του συνόλου των ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων μίας (97.901) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (€29.370,30), σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ακύρωση του συνόλου των ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων μίας (97.901) ιδίων μετοχών, που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (€29.370,30), σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 καθώς και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.
Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:Ψήφοι υπέρ: 24.795.787 , Ψήφοι κατά: 340.000, Αποχή: 24.000

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης