Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Intertech: Στις 17/2 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση καταστατικού και αντικατάσταση μέλους ΔΣ

tags :
Intertech: Στις 17/2 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση καταστατικού και αντικατάσταση μέλους ΔΣ
Intertech: ΕΓΣ για τροποποίηση καταστατικού και αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Intertech στις 17 Φεβρουαρίου, με θέματα την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για τη διεύρυνση του σκοπού της, καθώς και την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση

"Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν απόφασής του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή της 15ηςΙανουαρίου 2021, καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" (η "Εταιρεία") σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας οδός Αφροδίτης αρ. 24 & Ριζούντος.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο.
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, συνιστά στους Μετόχους να μη συμμετέχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση και ενημερώνει τους Μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου.
Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη Συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30) 210-9692300 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Ggrammatikoglou@intertech.gr Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα πρώτο: Τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού- διεύρυνση του σκοπού εταιρίας με την προσθήκη του χονδρικού εμπορίου τροχοφόρων παιχνιδιών, αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων), ποδηλάτων και άλλων δίτροχων χωρίς κινητήρα και των εξαρτημάτων τους, άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης και μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ. κ.α., έξυπνων λύσεων αποθήκευσης (smart lockers), ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Θέμα δεύτερο: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης