Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

«Σωσίβιο» τα δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις μεγάλες εταιρείες - Ποιες αναζήτησαν ρευστότητα

«Σωσίβιο» τα δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις μεγάλες εταιρείες - Ποιες αναζήτησαν ρευστότητα

Από το Coffee Island έως τη Vivartia και τη Λούλης

Σανίδα σωτηρίας για μεγάλες επιχειρήσεις αποδείχτηκε το ζεστό χρήμα που μοίρασε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Να σημειωθεί ότι από την έναρξη σχεδόν της υγειονομικής κρίσης και πιο συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2020 έως σήμερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα κατάφερε να μοχλεύσει 2,78 δισ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, που κατευθύνθηκαν στα δύο χρηματοδοτικά προϊόντα της -ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19-, δημιουργώντας μέσω του τραπεζικού συστήματος συνολική ρευστότητα ύψους 8,6 δισ. ευρώ.

To Coffee Island

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αλυσίδα Coffee Island , η οποία διαπραγματεύθηκε την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων ποσού 2 εκατ ευρώ έκαστο, με σκοπό την πλήρη κάλυψη με την απαραίτητη ρευστότητα, κάθε πιθανού κινδύνου από τις όποιες εξελίξεις, την δραστική και ουσιαστική μείωση του κόστους χρηματοδότησής της και τέλος την πλήρη διασφάλιση των απαραίτητων αποθεμάτων πρώτων υλών για την απρόσκοπτη λειτουργία της, ακόμα και στις πλέον ακραίες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, οι ενέργειες αυτές έχουν μερικώς ολοκληρωθεί.

To Praktiker

Στην σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 4 εκατ ευρώ με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας προχώρησε και η αλυσίδα Praktiker, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων.
Η εταιρεία εκτιμά ότι η πανδημία θα επηρεάσει τόσο τη ζήτηση όσο και τις πωλήσεις της, το ποσοστό της κάμψης, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως η διάρκεια της πανδημίας, ο χρονικός ορίζοντας επιβολής των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν και θέτονται σε ισχύ, καθώς και από τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την στήριξη των επιχειρήσεων.
Όπως υποστηρίζει η εταιρεία έχει επάρκεια κάλυψης χρηματοδότησης και υποχρεώσεων, ενώ διαθέτει και επαρκή διαθέσιμα καθώς οι πωλήσεις της εξοφλούνται σχεδόν στο σύνολό τους την στιγμή της πώλησης και παρέχει ελάχιστες πιστώσεις.
Επιπλέον, διαθέτει σημαντικές γραμμές κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες.

Εβροφάρμα

Στην έκδοση τριών κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, προέβη και η εταιρεία Εβροφάρμα.
Ειδικότερα, η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 1.500.000 το οποίο καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, παράλληλα, προχώρησε στην έκδοση ενός ακόμη κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 2.000.000. το οποίο καλύφθηκε από την Alpha Bank.Τέλος σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 1.200.000 ευρώ προχώρησε και η θυγατρική εταιρεία Campus ΑΕ οποίο καλύφθηκε επίσης από την Τράπεζα Πειραιώς.
Το εν λόγω δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και πραγματοποιούνται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής .
Στα δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας κατέφυγαν η Vivartia, η γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος (ομολογιακά 20 εκατ).
Οι Μύλοι Λούλη (46 εκατ ευρώ) καθώς και ο επιχειρηματίας Σάμις Φαϊς (8 εκατ ευρώ).

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης