Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Στα 10.530.000 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Μοτοδυναμική: Στα 10.530.000 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ
Στα 10.530.000 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Μοτοδυναμική μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ
Στα 10.530.000 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Μοτοδυναμική μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (27/5/2019) ανακοίνωση, η «Εμπορική Εισαγωγική Αυτοκίνητων Δίτροχων & Μηχανών Θαλάσσης Α.Ε.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:
(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την από 19.12.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και την από 17.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
(β) την από 27.05.2019 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 10.530.000, και διαιρείται σε 29.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,36 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 29.250.000.
Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 9.828.000 μετά την αφαίρεση τελικών δαπανών έκδοσης ύψους ευρώ 222 χιλ. περίπου, διατέθηκαν για την αποπληρωμή της εφάπαξ χρηματοδότησης ύψους ευρώ 10.000.000 που έλαβε για την συμμετοχή της στην από 3.12.2018 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ Α.Ε..

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης