Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Καλύφθηκε κατά 1,22 φορές η αύξηση κεφαλαίου

Μοτοδυναμική: Καλύφθηκε κατά 1,22 φορές η αύξηση κεφαλαίου
Την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ανακοίνωσε η Μοτοδυναμική
Την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανακοίνωσε σήμερα (21/5/2019) η Μοτοδυναμική.
Ειδικότερα, η εταιρεία «Εμπορική Εισαγωγική Αυτοκινήτων Δίτροχων & Μηχανών Θαλάσσης Α.Ε.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19.12.2018 και από το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 17.04.2019 συνεδρίασή του και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 03.05.2019 έως και τις 17.05.2019, ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού ευρώ 9.828.000 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων.
Ειδικότερα, η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 1,22 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 21.472.279 μετοχές.
Οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους καλύφθηκε κατά ποσοστό 92,02% με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 9.043.303,36 που αντιστοιχεί σε 16.148.756 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 1.401.244 έμειναν αδιάθετες.
Με την από 20.05.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οι ως άνω 1.401.244 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές, αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων νέων μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων νέων μετοχών, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ευρώ 9.828.000.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 6.318.000, με την έκδοση 17.550.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,36 η κάθε μία και ποσό ευρώ 3.510.000 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Υπέρ το άρτιο».
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.530.000 και διαιρείται σε 29.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,36 η κάθε μία.
Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης