Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Τι απαντάει η Volterra σε δημοσίευμα του BN για τη μετακίνηση πελάτη από σταθερό σε κυμαινόμενο τιμολόγιο ρεύματος

Τι απαντάει η Volterra σε δημοσίευμα του BN για τη μετακίνηση πελάτη από σταθερό σε κυμαινόμενο τιμολόγιο ρεύματος
Η διοίκηση της εταιρείας δικαιολογεί τη στάση της αναφορικά με τα τιμολόγια ρεύματος εξηγώντας ότι εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις οδηγίες της ΡΑΕ για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής της KWh
Σχετικά Άρθρα

Η volterra με επιστολή της προς το BN διατυπώνει τη δική της άποψη για ρεπορτάζ με τίτλο «Παράπονα καταναλωτών για τα τιμολόγια ρεύματος. Τι συμβαίνει.»
Η διοίκηση της εταιρείας δικαιολογεί τη στάση της αναφορικά με τα τιμολόγια ρεύματος εξηγώντας ότι εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις οδηγίες της ΡΑΕ για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής της KWh.
Σύμφωνα με το συντάκτη της επιστολής, ισχυρίζεται ότι δεν εφαρμόσαμε τις αρχές δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, σημειώνοντας ότι οφείλει να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει, κάτι το οποίο δεν έπραξε ο κος Θεοδωρόπουλος, μιας και ουδέποτε απευθύνθηκε στην εταιρεία μας για διασταύρωση των «πληροφοριών.
Η απάντηση μας, στην αιχμή για την τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, είναι ότι υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν καταναλωτές που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για την αλλαγή προγράμματος σε κυμαινόμενο τιμολόγιο ρεύματος ενώ είχαν υπογράψει σταθερό τιμολόγιο.
Η Volterra γίνεται πιο αιχμηρή όταν στο ρεπορτάζ έγινε αναφορά ότι έχει απωλέσει το 47% της κατανάλωσης ενεργείας σε διάστημα δέκα μηνών χωρίς ωστόσο να παραθέτει τα δικά της στοιχεία για την πορεία των καταναλώσεων ρεύματος και χαρακτηρίζει ως άτοπη και παραπλανητική τη σχετική μας αναφορά όταν τα στοιχεία προέρχονται από τον ΑΔΜΗΕ.
Το bankingnews όπως οφείλει δημοσιεύει πλήρως την απάντηση της Voltera και αναφέρουμε ότι δεν έχουμε καμία προκατάληψη για καμιά εταιρία, ωστόσο σε θέματα καταναλωτών όλοι μας πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και οι δημοσιογράφοι και οι εταιρίες....

Ακολουθεί η επιστολή της Volterra

Σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει, κάτι το οποίο δεν έπραξε ο κος Θεοδωρόπουλος, μιας και ουδέποτε απευθύνθηκε στην εταιρεία μας για διασταύρωση των «πληροφοριών» του.

Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Α. Σύμφωνα με τις Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (κατ’ άρθρο 1.2.α του Παραρτήματος 2 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) τα τιμολόγια πρέπει να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. επιπλέον των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους Πελάτες, πρέπει να καλύπτουν
α) το κόστος αγοράς ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά και τους επιμέρους μηχανισμούς της,
β) το κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης Πελατών (ενδεικτικά, το κόστος των υπηρεσιών έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων, χρηματοοικονομικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωμών, λειτουργία εμπορικών γραφείων του Προμηθευτή, παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τον πελάτη, αποσβέσεις σχετικών επενδύσεων) και
γ) ένα εύλογο κέρδος.
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζουμε την Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς σύμφωνα με τα επίσημα Μηνιαία Δελτία του ΑΔΜΗΕ ( version 1 ) για πελάτες Χαμηλής Τάσης. Ο συγκεκριμένος πίνακας περιγράφει το κόστος αγοράς ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά για το διάστημα από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Οκτώβριο 2022:

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να γίνει η απαιτούμενη σύγκριση μεταξύ της εκάστοτε σταθερής τιμής χρέωσης προμήθειας που είχε ο πελάτης και του χρονικού διαστήματος που ο πελάτης απολάμβανε την ανωτέρω σταθερή τιμή χρέωσης προμήθειας με τα αντίστοιχα κόστη αγοράς ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά του Προμηθευτή για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Από τη σύγκριση αυτή ευχερώς μπορεί να προκύψει ότι η υπό κρίση τροποποίηση των Τιμοκαταλόγων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με σταθερή χρέωση προμήθειας σε Τιμοκαταλόγους με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας συνιστούσε αναγκαιότητα κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή που αυτή έλαβε χώρα, προκειμένου η εταιρεία μας να συμμορφωθεί με την ανωτέρω ρυθμιστική της υποχρέωση να καλύπτει μέσω των τιμολογίων της τα ως άνω κόστη της και ενώ η εταιρεία μας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών είχε ήδη απορροφήσει στις συμβάσεις της με σταθερή χρέωση προμήθειας τις ανωτέρω υπέρογκες αυξήσεις στα κόστη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να τηρήσει τα συμβατικώς συμφωνηθέντα, ευελπιστώντας στην άμεση εξισορρόπηση των τιμών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πλην όμως μάταια.

B) Στους πελάτες στους οποίους τροποποιήσαμε τους Τιμοκαταλόγους τους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με σταθερή χρέωση προμήθειας σε Τιμοκαταλόγους με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας έλαβε χώρα και ατομική ενημέρωσή τους αναφορικά με την υπό κρίση τροποποίηση και τους παρείχαμε το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 2 έως 4 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες. Εικάζουμε πως αντίστοιχη διαδικασία τροποποιήσεων ακολουθήθηκε και από άλλους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας ένεκα της ραγδαίας αύξησης του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Γ) Τέλος, το συμπέρασμα ότι η εταιρεία μας έχει δήθεν απωλέσει το 47% των πελατών της Χαμηλής Τάσης με βάση τη σύγκριση των καταναλώσεων των πελατών μας από τις αρχές του έτους έως και τον Οκτώβριο 2022 είναι τουλάχιστον άτοπο και παραπλανητικό.
Είναι εύλογο πως δεν παρουσιάζουν όλοι οι μήνες τους έτους την ίδια κατανάλωση και δη ο Ιανουάριος 2022 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες των πελατών Χαμηλής Τάσης κατά τον μήνα Ιανουάριο παρουσιάζουν σημαντικότατες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας λόγω της ενεργειακής κρίσης, η εγχώρια κατανάλωση όλων των παροχών Χαμηλής Τάσης τον Οκτώβριο 2022 ήταν μειωμένη κατά 16% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Ως εκ τούτου, ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα το εν λόγω δημοσίευμα και να καταχωρηθεί στον ιστότοπό σας η παρούσα απάντησή μας.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingews.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης