Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Γιώργος Ιωάννου στο BN: Το ελληνικό χρηματιστήριο Ενέργειας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού

Γιώργος Ιωάννου στο BN: Το ελληνικό χρηματιστήριο Ενέργειας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού
Συνέντευξη στο Νίκο Θεοδωρόπουλο
Σχετικά Άρθρα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Γιώργος Ιωάννου μας απαντά στις ερωτήσεις που του θέσαμε διαλογικά ξεκαθαρίζοντας το ρόλο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στη διαμόρφωση της καθημερινής εικόνα της αγοράς ενέργειας αναγνωρίζοντας την ανάδειξη της αύξησης του κόστους στη χονδρική και λιανική αγορά ως σημείο της επικαιρότητας.
Ο κ. Ιωάννου υπογραμμίζει ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας παρέχει εργαλεία στους συμμετέχοντες της χονδρικής αγοράς και καταγράφει συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τις οποίες διαμορφώνονται τιμές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τονίζει ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναφορικά με την εποπτεία της λειτουργίας των αγορών.
Ο ίδιος κατανοεί τις δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας στον τομέα της ενέργειας και προτρέπει τους καταναλωτές να λειτουργούν και οι ίδιοι ανταγωνιστικά διακρίνοντας κάθε φορά τη διαμόρφωση των τιμών και των όρων των συμβάσεων τους, όπως σε κάθε άλλη συναλλαγή τους, καθώς η αναζήτηση της καλύτερης προσφοράς για κάθε περίπτωση καταναλωτή απαιτεί έρευνα αγοράς.
Η αναζήτηση της καλύτερης προσφοράς μπορεί να συμβάλει και αυτή στη διαμόρφωση των τιμών στους τελικούς καταναλωτές σε μια ανταγωνιστικά λειτουργούσα αγορά.
Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. Γιώργου Ιωάννου στον δημοσιογράφο Νίκο Θεοδωρόπουλο

Κύριε Ιωάννου το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας και του TargetModel. Υπάρχει εμπλοκή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην τελική διαμόρφωση της τιμής της MWh ;

Η διαμόρφωση της τελικής τιμής εκκαθάρισης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM) και στις Δημοπρασίες της Ενδο-ημερήσιας Αγοράς (με απλά λόγια η τιμή της MWh όπως συνηθίζετε να την αναφέρετε) προκύπτει με βάση τις Εντολές Αγοράς και Πώλησης που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες (Παραγωγοί, Προμηθευτές, Έμποροι, Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ κ.λ.π.).
Οι εντολές αυτές εντάσσονται στον κοινό πανευρωπαϊκό αλγόριθμο EUPHEMIA για να προσδιοριστεί η βέλτιστη λύση στο συνολικό εύρος των συζευγμένων χωρών της ηπείρου μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις Εντολές Αγοράς-Πώλησης και τη διαθέσιμη δυναμικότητα των διασυνδέσεων, ο αλγόριθμοςEUPHEMIA μεγιστοποιεί το κοινό Ευρωπαϊκό κοινωνικό πλεόνασμα – είναι μια αντικειμενική συνάρτηση που συγκεντρώνει πολλαπλούς παράγοντες οφέλους με διάσταση πέρα από την αμιγώς χρηματοοικονομική.
Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δεν παρεμβαίνει με κανένα τρόπο στη διαδικασία προσδιορισμού των τελικών τιμών,όμως συμβάλλει στην τεχνική διαδικασία ένταξης των δεδομένων και επίλυσης/εκκαθάρισης των Αγορών σε καθημερινή βάση.
Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότιοι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση, ενώ το Χρηματιστήριο Ενέργειας αποτελεί το θεσμικό φορέα όπου οι συμμετέχοντες συναλλάσσονται με ασφάλεια.

Ως διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας μπορείτε να μας εξηγήσετε την αναγκαιότητα εφαρμογής του TargetModel και αν υπάρχει η δυνατότητα να το συγκρίνουμε με το προηγούμενο καθεστώς των δημοπρασιών;

ToΤargetModelδημιουργήθηκε με σκοπό την ενοποίηση των Ημερήσιων και Ενδο-ημερήσιων ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο ρόλος του EXE είναι κομβικός, καθώς προωθεί τη διασυνδεσιμότητα στην αγορά ενέργειας μέσω της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, αλλά και τις διορθώσεις στην Ενδο-ημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Χάρη στα εγχώρια και διασυνοριακά δίκτυα διευρύνεται ο οικονομικός χώρος όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να δραστηριοποιηθούν.
Επομένως, περισσότερες διασυνοριακές ενεργειακές συναλλαγές είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν στο ΕΧΕ, που οδηγούν σε αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά.
Με την επιπλέον εισαγωγή της προθεσμιακής αγοράς (Αγορά Παραγώγων)οι συμμετέχοντες έχουν πια αποκτήσει και τη δυνατότητα αντιστάθμισης του κινδύνου διακύμανσης των τιμών, ο οποίος είναι εγγενής στις βραχυπρόθεσμες αγορές φυσικής παράδοσης όπως η Αγορά Επόμενης Ημέρας και η Ενδο-ημερήσια Αγορά.
Το τρέχον μοντέλο λειτουργίας των αγορών δεν μπορεί να συγκριθεί τεχνικά με τον μοντέλο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού που ίσχυε μέχρι την 31/10/2020.
Ο λόγος είναι η διαφορετική σύνθεση των συναρτήσεων βελτιστοποίησης, αλλά και η απόλυτα τοπική διάσταση του ΗΕΠ (Ημερήσιος ενεργειακός Προγραμματισμός – το προηγούμενο μοντέλο) σε σχέση με την πανευρωπαϊκή διάσταση του TargetModel. Ακόμη, όλα τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν στην εκκαθάριση είναι εντελώς διαφορετικά στο TargetModel, εισάγοντας την έννοια των Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών (κυρίως συστημικές τράπεζες) που διενεργούν όλες τις χρηματικές συναλλαγές στη βάση του Target Model.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας σήμερα προσφέρει όλα τα αναγκαία εργαλεία στους παραγωγούς ενέργειας όπως και στους προμηθευτές ενέργειας; Η προσφορά και η ζήτηση ενέργειας διαμορφώνουν μία τελική τιμή κάθε μέρα για το κόστος της MWh, έχοντας το πάνω χέρι ο παραγωγός;

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο εργαλείων σε όλους τους συμμετέχοντες για τη διαχείριση της θέσης τους στη χονδρεμπορική αγορά. Ηδυνατότητα διόρθωσης θέσης στις Ενδο-ημερήσιες Δημοπρασίες καθώς και ηδυνατότητα αντιστάθμισης κινδύνωνστην αγορά των Παραγώγων, ενδο-χρηματιστηριακά αλλά και με διμερείς συμφωνίες, είναι εργαλεία διαθέσιμα τόσο στην πλευρά των παραγωγών όσο και των προμηθευτών. Όλοι επομένως οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις εντολές τους και να τις συνδυάσουν με τα υπόλοιπα (πέρα της DAM) εργαλεία ώστε να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους τους αλλά και το πελατολόγιό τους. Δεν υπάρχει ειδική μεταχείριση σε κανένα, άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, να θωρακίζει δηλαδή την αγορά και να εμπνέει εμπιστοσύνη για όλα τα εντός της αγοράς τεκταινόμενα. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας προάγει τον ανταγωνισμό και προωθεί τα πλέον σύγχρονα εργαλεία που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να κάνουν ορθολογικά και αποτελεσματικά τη δουλειά τους αναφορικά με τη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, παρέχοντας εχέγγυα ασφάλειας και ίσης μεταχείρισης..

Οι κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης ικανοποιούνται ή στην περίπτωση αυτή έχουμε μια ανελαστική υπηρεσία και ταυτόχρονα οι παραγωγοί ενέργειας είναι συγκεκριμένοι; Η ημερήσια τιμή ενέργειας σε τι ποσοστό διαμορφώνεται από τον παραγωγό και σε τι ποσοστό από τη ζήτηση;

Όλες οι υποβαλλόμενες Εντολές Αγοράς και Πώλησης στις Αγορές του ΕΧΕ είναι τιμολογούμενες (δηλαδή συνοδεύονται από τιμές που θέτουν οι συμμετέχοντες, πέρα από τις ποσότητες). Συνεπώς, οι διαμορφούμενες καμπύλες προσφοράς και ζήτησης είναι ελαστικές και ο καθορισμός των τιμών στις αγορές μας προκύπτει πάντα με βάση τις ποσότητες και τις τιμές που οριοθετούν προσφορά και ζήτηση. Όπως ο χρόνος εφαρμογής του Target Modelπροχωράει, οι συμμετέχοντες εμπεδώνουν τα εργαλεία που αυτό προσφέρει και αναπτύσσουν γνώση που τους χρησιμεύει στη δημιουργία των κατάλληλων πολιτικών συνδυασμού ποσοτήτων και τιμών, ώστε να φτάνουν στο καλύτερο για αυτούς αποτέλεσμα, πάντα στα πλαίσια της μεγιστοποίησης του κοινωνικού πλεονάσματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κι εδώ ακριβώς είναι το ζητούμενο – όλοι να κατανοήσουν ότι πλέον η αγορά δίνει τα σήματα και δημιουργεί τις τάσεις, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο που μπορεί να βρεθεί στο δρόμο της.

Τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι πιθανόν στο μέλλον να αποκαλύψουν συμπεριφορές χειραγώγησης από τους παραγωγούς.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας παρακολουθεί τα στοιχεία εντολών και συναλλαγών που πραγματοποιούνται στις αγορές του προκειμένου να διερευνήσει πιθανές πρακτικές χειραγώγησης της αγοράς, ως Διαχειριστής των αγορών αυτών και με βάση τις προβλέψεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και να συνδράμει στο έργο των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Τα δεδομένα όλων των συναλλαγών αλλά και όλων των εντολών που οδήγησαν στις συναλλαγές είναι κομμάτι των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Η ανάλυσή τους όμως και η οποιαδήποτε παρουσίασή τους ή εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση αυτά, αποτελούν προνόμιο κι ευθύνη του ρυθμιστή, ο οποίος όποτε το ζητήσει θα συνεπικουρηθεί από τις σχετικές υπηρεσίες μας.
Παράλληλα το Χρηματιστήριο Ενέργειας έχει πιστοποιηθεί από την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή ενέργειας (ACER) ως Εγγεγραμμένος Μηχανισμός Αναφοράς (RRM), προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα μέσω ειδικής πλατφόρμας στους συμμετέχοντες του αλλά και σε συμμετέχοντες άλλων αγορών να υποβάλλουν στον ACERδεδομένα εντολών και συναλλαγών, εκπληρώνοντας εμπρόθεσμα και με τεχνική αρτιότητα τις σχετικές υποχρεώσεις που πηγάζουν για αυτούς από τον Κανονισμό ΕΕ 1227/2011 (REMIT).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης