Τελευταία Νέα
Διεθνή

Η επικεφαλής του SSM προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές τράπεζες για τα «κόκκινα» δάνεια κα τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Η επικεφαλής του SSM προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές τράπεζες για τα «κόκκινα» δάνεια κα τους γεωπολιτικούς κινδύνους
Οι τράπεζες της Ευρωζώνης καθυστερούν να εφαρμόσουν το IFRS 9
Σχετικά Άρθρα
Οι τράπεζες της Ευρωζώνης δεν έχουν ακόμα σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην τήρηση των λογιστικών κανόνων για τις προβλέψεις στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προειδοποίησε η επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤΙ), Claudia Buch.
Όπως είπε, μιλώντας στο ετήσια συνέδριο «Banking Supervision Research» της ΕΚΤ, οι τράπεζες της Ευρωζώνης καθυστερούν να εφαρμόσουν το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (IFRS 9, ΔΠΧΑ 9), που έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή μιας νέας κρίσης και απαιτεί από τις τράπεζες να προβαίνουν σε προκαταβολική πρόβλεψη όταν χορηγούν δάνειο και στη συνέχεια σε πληρέστερη, εάν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής χρεοκοπίας.
«Η αναταραχή στις διεθνείς τραπεζικές αγορές τον Μάρτιο του περασμένου έτους έδειξε ότι οι αστάθειες στη διαχείριση κινδύνων και τη διακυβέρνηση των τραπεζών μπορεί να αποκαλυφθούν, εάν επέλθουν δυσμενείς κρίσεις. (…) Πρώτον, η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι η βασική μέτρηση για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας. Το εάν οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες προσδιορίζεται αξιολογώντας την ευπάθειά τους σε τέσσερις κατηγορίες κινδύνων: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου και λειτουργικό κίνδυνο.
Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο της ανθεκτικότητας είναι η ρευστότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο τρέχον περιβάλλον ποσοτικής σύσφιξης. (…)
Τρίτον, πέρα από το κεφάλαιο και τη ρευστότητα, η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών αξιολογείται για να κατανοηθεί εάν η ικανότητά τους να παράγουν αποδόσεις είναι βιώσιμη βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Τέλος, η διαχείριση κινδύνων και η εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών αξιολογούνται με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής οργανωτικής τους ικανότητας και ικανότητας. (…)
Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν είναι σίγουρα νέοι, ήταν υποτονικοί για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διαχείριση κινδύνων των τραπεζών. Οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές κυρώσεις, εμπορικούς περιορισμούς και διαταραχές στις διεθνείς σχέσεις, τα οποία όλα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα των δανειοληπτών να αποπληρώσουν δάνεια και έτσι να αυξήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο επιδεινώνονται από γεωπολιτικές συγκρούσεις. (…)
Επιπλέον, η γεωπολιτική αστάθεια μπορεί να διαταράξει το σύστημα πληρωμών. Τα κανάλια διασυνοριακών πληρωμών ενδέχεται να επηρεαστούν από κυρώσεις ή επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, οδηγώντας σε καθυστερήσεις ή αποτυχίες στις συναλλαγές», ανέφερε στην ομιλία της η αξιωματούχος.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης