Τελευταία Νέα
Διεθνή

Lagarde: Από το 2022 η υποχώρηση του πληθωρισμού - Μην στοιχηματίζετε σε αύξηση επιτοκίων την επόμενη χρονιά

Lagarde: Από το 2022 η υποχώρηση του πληθωρισμού - Μην στοιχηματίζετε σε αύξηση επιτοκίων την επόμενη χρονιά
Η περίοδος του υψηλού πληθωρισμού διήρκεσε περισσότερο από ότι αναμέναμε, τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ
Σχετικά Άρθρα
Περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού προτού υποχωρήσει το 2022 «βλέπει» η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Christine Lagarde, επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή της ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.
Η περίοδος του υψηλού πληθωρισμού διήρκησε περισσότερο από ότι αναμέναμε, τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.
«Μιλήσαμε για πληθωρισμό, πληθωρισμό, πληθωρισμό», ανέφερε η κεντρική τραπεζίτης της Ευρωζώνης.
«Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και στη συνέχεια θα υποχωρήσει το 2022.

«Μην στοιχηματίζετε σε αύξηση επιτοκίων»

Σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, η Lagarde σημείωσε ότι τα στοιχήματα των αγορων δεν συνάδουν με το guidance της ΕΚΤ.
Ανέφερε επίσης ότι οι συγκρίσεις με τις υπόλοιπες μεγάλες κεντρικές τράπεζες που αποσύρουν τα μέτρα στήριξης είναι... περίεργη.
Όσον αφορά τη μείωση του ρυθμού αγοράς τίτλων μέσω PEPP, η Lagarde επανέλαβε ότι δεν πρόκειται για tapering, αλλά για ρύθμιση.
Η Lagarde σημείωσε επίσης ότι ο όγκος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE), έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διάρκεια.
H πρόεδρος της ΕΚΤ ρωτήθηκε και για την αποχώρηση του Jens Weidmann από την προεδρία της Bundesbank και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, με τη Lagarde να τονίζει ότι είχαν μία άριστη επαγγελματική σχέση.
Η Lagarde ζήτησε επίσης συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα της Βασιλείας ΙΙΙ.
«Η οικονομία ισχυροποιήθηκε το 3ο τρίμηνο, αλλά οι υψηλότερες τιμές ενέργειας μπορεί να μειώσουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών», ανέφερε η Christine Lagarde.
Τα προβλήματα που παρατηρούνται στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αποτελούν τροχοπέδη για την ανάκαμψη της βιομηχανίας αλλά και του κατασκευαστικού τομέα, σημείωσε.

ΕΚΤ: Μειώνεται ο ρυθμός αγοράς τίτλων (PEPP), λόγω βελτίωσης των συνθηκών - Αμετάβλητα τα επιτόκια

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να κρίνει ότι οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης μπορούν να διατηρηθούν με έναν μετρίως χαμηλότερο ρυθμό διενέργειας καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP) σε σχέση με το β΄ και το γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Με αυτήν την πρόταση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει το στίγμα της πολιτικής της, μετά και τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, στην οποία επιβεβαιώθηκαν τα άλλα μέτρα που έχει λάβει, δηλαδή το επίπεδο των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, την παροχή ενδείξεων για την ενδεχόμενη μελλοντική εξέλιξη αυτών των επιτοκίων, τις αγορές που διενεργεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP), τις πολιτικές επανεπένδυσης και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.
Για να στηρίξει τον συμμετρικό στόχο του για πληθωρισμό 2% και σύμφωνα με τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι ο πληθωρισμός φθάνει το 2% πολύ πριν από το τέλος του υπό εξέταση χρονικού ορίζοντα προβολής και με διάρκεια κατά το υπόλοιπο του χρονικού ορίζοντα προβολής, και κρίνει ότι η πορεία του υποκείμενου πληθωρισμού έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο ούτως ώστε να είναι συμβατή με σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.
Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε επίπεδο μετρίως υψηλότερο από τον στόχο.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP)

Η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα συνεχιστεί με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP, το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.850 δισεκ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να κρίνει ότι οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης μπορούν να διατηρηθούν με έναν μετρίως χαμηλότερο ρυθμό διενέργειας καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP σε σχέση με το β΄ και το γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψει την υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού.
Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.
Αν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγορών στοιχείων ενεργητικού που δεν οδηγούν σε εξάντληση του συνολικού ποσού του PEPP στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών του, το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο ακέραιο.
Ομοίως, το συνολικό ποσό μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμοστεί με σκοπό τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αρνητικής διαταραχής που ασκεί η πανδημία στην πορεία του πληθωρισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.
Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.
Πράξεις αναχρηματοδότησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί.
Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III) εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, στηρίζοντας τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Επαναλαμβάνεται η ετοιμότητα...

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, καταλήγει η ΕΚΤ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης