Τελευταία Νέα
Διεθνή

Απέρριψε τις προσφυγές κατά του προγράμματος πανδημίας της ΕΚΤ, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας

Απέρριψε τις προσφυγές κατά του προγράμματος πανδημίας της ΕΚΤ, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας
Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η ΕΚΤ δεν πληροί ακόμη τις ουσιαστικές απαιτήσεις που απορρέουν από την απόφαση της 5ης Μαΐου 2020

Τις προσφυγές κατά του προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας, του PEPP, απέρριψε σήμερα, 18 Μαΐου 2021, η δεύτερη Γερουσία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας.
Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της 5ης Μαΐου 2020, η δεύτερη Γερουσία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας παραβίασε το δικαίωμα των αιτούντων [για δημοκρατική αυτοδιάθεση], παραλείποντας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της αποτυχίας της ΕΚΤ να εκτιμήσει και τεκμηριώσει ότι το PSPP πληροί την αρχή της αναλογικότητας.
Η απόφαση υποχρέωσε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και την Bundestag, ειδικότερα, να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ΕΚΤ θα διενεργήσει την απαραίτητη αξιολόγηση της αναλογικότητας.
Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η ΕΚΤ δεν πληροί ακόμη τις ουσιαστικές απαιτήσεις που απορρέουν από την απόφαση.

Ατεκμηρίωτες οι προσφυγές

Μετά την απόφαση της 5ης Μαΐου 2020, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και η Bundestag, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, έλαβαν μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης.
Κατ 'αρχήν, τα συνταγματικά όργανα αποφασίζουν αυτόνομα πώς θα διορθώσουν την παραβίαση των δικαιωμάτων που αντιτίθεται στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.
Από αυτή την άποψη, έχουν ένα ευρύ περιθώριο εκτίμησης, αξιολόγησης και ελιγμών.
Αυτό το περιθώριο θα παραβιαζόταν μόνο εάν δεν είχαν ληφθεί καθόλου μέτρα, εάν τα νομοθετικά και άλλα μέτρα που ελήφθησαν ήταν προφανώς ακατάλληλα ή εντελώς ανεπαρκή, ή εάν υπολείπονταν σημαντικά από την επίτευξη του στόχου της προστασίας.

  1. Δεν αποδείχθηκε ούτε από τους προσφεύγοντες ούτε αποδεικνύεται με άλλο τρόπο ότι τα μέτρα που έλαβε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και η Bundestag σε απάντηση στην απόφαση της 5ης Μαΐου 2020, τα οποία πραγματοποιήθηκαν εν μέρει με τη συνδρομή της Bundesbank και σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, δεν πληρούσαν αυτές τις απαιτήσεις.

α) Λίγο μετά την έκδοση της απόφασης της 5ης Μαΐου 2020, η Επιτροπή Οικονομικών της Bundestag πραγματοποίησε μη δημόσιες συζητήσεις και διάφορες άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Bundesbank σχετικά με το θέμα της νομισματικής πολιτικής.
Η Επιτροπή Προϋπολογισμού έλαβε ενημέρωση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σχετικά με τις συνέπειες και την εφαρμογή της απόφασης.
Επιπλέον, η Ολομέλεια της Bundestag διεξήγαγε συζήτηση για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος (Aktuelle Stunde), ενώ η Επιτροπή για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξήγαγε δημόσια ακρόαση επί του θέματος.
Οι Υπηρεσίες Έρευνας της Bundestag παρείχαν μια ανάλυση της συμβατότητας του PSPP με το δίκαιο της ΕΕ και εξέδωσαν πρόσθετες ενημερωτικές περιλήψεις σχετικά με τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 3-4 Ιουνίου 2020.

β) Στη συνεδρίασή του στις 3-4 Ιουνίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε, μεταξύ άλλων, δύο αποφάσεις που αφορούσαν την αναλογικότητα του PSPP.
Σε αυτή τη συνάντηση, εκτός από την εκτίμηση του κόστους και των οφελών των αγορών περιουσιακών στοιχείων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συζήτησε όχι μόνο τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και τον κίνδυνο φορολογικής κυριαρχίας και τις διασφαλίσεις που τέθηκαν για τη δημιουργία κινήτρων για υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές.
Σε αυτή τη βάση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, οι αγορές περιουσιακών στοιχείων είχαν σημαντική θετική συμβολή τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ.

γ) Αφού εξέτασε τα έγγραφα που ελήφθησαν από την ΕΚΤ, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και η Bundestag κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ΕΚΤ, διενεργώντας αξιολόγηση αναλογικότητας, έχει αποκαταστήσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην απόφαση της 5ης Μαΐου 2020, ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις που απορρέουν από την απόφαση αυτή.
Η συζήτηση στην ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2020 καταδεικνύει ότι η Bundestag εξέτασε ουσιαστικά τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν στην απόφαση της 5ης Μαΐου 2020.
Ενώ διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις από διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες και μεμονωμένα μέλη της Bundestag, η πλειοψηφία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τις πραγματικές επιπτώσεις που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει το PSPP στα οικονομικά των κρατών μελών, στα ιδιωτικά νοικοκυριά, στις αποταμιεύσεις και στον δανεισμό, στον τραπεζικό τομέα και στις επιχειρήσεις είχε εκτιμηθεί στις αποφάσεις που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 3-4 Ιουνίου 2020 και οι αποφάσεις είχαν σταθμιστεί και εξισορροπηθεί έναντι του στόχου του PSPP για αύξηση των ποσοστών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω, αλλά κοντά στο, 2%.

  1. Συνεπώς, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και η Bundestag δεν απέτυχαν, και τα μέτρα που ελήφθησαν και από τα δύο όργανα προφανώς δεν ήταν ανεπαρκή ή εντελώς ανεπαρκή για την εκπλήρωση της υποχρέωσης, που διατυπώθηκε με την απόφαση της 5ης Μαΐου 2020, προκειμένου να διασφαλίσουν αξιολόγηση της αναλογικότητας του PSPP.


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης