Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Ασχετοσύνη Κικίλια στο νομοσχέδιο για την Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών - «Ασφαλίζει» αυτά που δεν ασφαλίζονται

Ασχετοσύνη Κικίλια στο νομοσχέδιο για την Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών - «Ασφαλίζει» αυτά που δεν ασφαλίζονται
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναφέρεται σε ασφάλιση στοιχείων του ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει και στοιχεία τα οποία ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ από συνήθη ασφαλιστήρια περιουσίας (π.χ. οχήματα). Επίσης, για τα οχήματα – μηχανήματα έργου, υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ασφάλισή τους
Από την διαβούλευση για το επίμαχο νομοσχέδιο που ‘καίει’ όλη την Ελλάδα, απόντες ήταν οι επιχειρήσεις, αλλά και η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος μέλη της οποίας είναι περίπου 40 ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αντίθετα στην διαβούλευση η οποία έληξε 11 Ιουνίου 2024 συμμετείχαν με προτάσεις/παρεμβάσεις το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η Ενωση Κεντρικών Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ενωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών, η Ενωση Διακανονιστών ζημιών/Πραγματογνωμόνων, η Ενωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, η AON Greece η οποία τονίζει πως είναι φανερή η απουσία της άποψης της ασφαλιστικής αγοράς από την προετοιμασία του νομοσχεδίου.

Η ΑΟΝ στην παρέμβαση της γράφει επακριβώς:

«Είναι φανερή η απουσία της άποψης της ασφαλιστικής αγοράς από την προετοιμασία του νομοσχεδίου-Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναφέρεται σε ασφάλιση στοιχείων του ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει και στοιχεία τα οποία δεν ασφαλίζονται από συνήθη ασφαλιστήρια περιουσίας (π.χ. οχήματα).
Επίσης, για τα οχήματα – μηχανήματα έργου, υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ασφάλισή τους, είτε αφορούν τη “χρήση” των οχημάτων όπου οι ασφαλιστικές καλύψεις εκτός Αστικής Ευθύνης προς τρίτους παρέχονται από περιορισμένο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών, είτε λόγω παλαιότητάς τους.

Τα στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό αποτιμώνται συνήθως σε τιμές κόστους παραγωγής, οι οποίες δεν αποτελούν βάση αποζημίωσης στα ασφαλιστήρια περιουσίας-Δε λαμβάνει η πρόταση υπόψη ότι πολλών επιχειρήσεων το ενεργητικό βρίσκεται σε περισσότερες της μιας τοποθεσίες-

Πολλά ασφαλιστήρια μεγάλων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν loss limit (ανώτατο ορίου ευθύνης) στους κινδύνους φυσικών καταστροφών.
Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη ποια θα είναι η επίπτωση ενός ζημιογόνου γεγονότος στην ασφαλιζόμενη εγκατάσταση.
Η απόφαση για το όριο επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως τα μέτρα προστασίας της κάθε επιχείρησης, η ιστορικότητα – σφοδρότητα αντίστοιχων φαινομένων. Αρκετές επιχειρήσεις καταλήγουν σε σχετικές αποφάσεις με βάση την έκθεσή τους στον κίνδυνο.
Παράλληλα, σχετικές μελέτες μπορεί να πραγματοποιηθούν από διάφορους φορείς της ευρύτερης ασφαλιστικής αγοράς και γίνονται συνήθως αποδεκτές από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα ως προς το σχεδιασμό του πλαισίου της ασφαλιστικής κάλυψης περιουσίας & απώλειας κερδών ενός οργανισμού.
Ως εκ τούτου, η πιθανότητα πραγματοποίησης ζημιάς και η πιθανή έκτασή της, θα πρέπει να συνεκτιμώνται για να κριθεί αν μια επιχείρηση είναι επαρκώς ασφαλισμένη ή όχι.-Αν παραμείνει η απαίτηση για ασφάλιση του 70% των περιουσιακών στοιχείων, χωρίς όριο αποζημίωσης, η ασφαλιστική κάλυψη για τους μεγάλους επιχειρηματικούς κίνδυνους ενδεχομένως να μην καθίσταται εφικτή, λόγω μη στήριξής της από την ασφαλιστική αγορά (επάρκεια αναληπτικής ικανότητας – capacity, βέλτιστες ασφαλιστικές πρακτικές, περιορισμός του ύφους της έκθεσης στον κίνδυνο από τις (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως για τον κίνδυνο του σεισμού κ.α.) και στην καλύτερη των περιπτώσεων να γίνει ασύμφορα κοστοβόρα.»

Φόρτωμα ευθυνών και αποποίησης ευθυνών της Πολιτείας;

Φρένο στο απότομο ‘μπάσιμο’ της υποχρέωσης να ασφαλιστούν ιδιωτικά έναντι φυσικών καταστροφών οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ θέλει να βάλει η Ενωση Μηχανικών Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών.
Εκλογικεύοντας την θέση της, εκφράζει φόβους ότι η Πολιτεία θα φορτώσει με αυτόν τον τρόπο τις ευθύνες για σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές στους πολίτες αδιαφορώντας για τις υποχρεώσεις της και πλουτίζοντας τις ιδιωτικές ασφαλιστικές.
Παρομοιάζει την κίνηση του υπουργού Βασίλη Κικίλια με την σύνταξη των πρόσφατων ρυθμίσεων για την πυροπροστασία όπου σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη το κράτος είναι αντισυνταγματικό να μετακυλίει σε μεγάλο βαθμό τις ευθύνες της προστασίας της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές σε ιδιώτες με επαχθείς οικονομικά όρους για τους πολίτες. Οι μηχανικοί ταυτόχρονα επικρίνουν και τις επινοήσεις του υπουργείου για τις αμοιβές, τα επιδόματα των εργαζομένων στην προστασία έναντι των φυσικών καταστροφών και τον όρο «ετοιμότητα’ εργαζομένου.

ΕΕΘ, ΣΟΣ για τα στοιχεία του Ενεργητικού, παρέμβαση στην απόφαση Β. Κικίλια

Το Ε.Ε.Θ. παρεμβαίνει τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά πρέπει να έχουν χαμηλότερο ποσό ετησίων ακαθάριστων εσόδων κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος και πιο συγκεκριμένα, άνω των 500.000 ευρώ.
Παράλληλα, τονίζει ότι η «Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών» ορίζεται ότι «Η ασφάλιση καλύπτει κατ’ ελάχιστον τον κίνδυνο από υλικές ζημιές που προκαλούνται από κινδύνους στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, τα μέσα παραγωγής και τα αποθηκευμένα προϊόντα, και για ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αξίας του συνόλου του παραπάνω ενεργητικού» εκτιμώντας ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ποσοστού για ασφαλιστική κάλυψη στο 100% δηλαδή, βάσει της αξίας του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης.
Τέλος παρεμβαίνει στην απόφαση του Β. Κικίλια συγκρότησης δεκαπενταμελούς συμβουλίου Ιδ. Ασφάλισης έναντι Φυσικών καταστροφών, ζητώντας την συμμετοχή της Ενωσης στο Συμβούλιο.
Το αυτό ζητά επίσης η ΕΑΔΕ και η ΚΕΕ και το ΕΕΑ στο οποίο αναφέρθηκε το ΒΝ την περασμένη Δευτέρα.
Στο Γενικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του ΚΕΕ συμμετέχουν μέλη που σχετίζονται άμεσα με την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών.

Ελενα Ερμείδου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης