Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Η Πυροπροστασία ως μέτρο πρόληψης

Η Πυροπροστασία ως μέτρο πρόληψης
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν πρέπει να κάνουν τον κόσμο να σταματήσει να ονειρεύεται...

Το καλοκαίρι μπήκε καυτό καθώς πέρα από τις ιδιαίτερα «υψηλές» για την εποχή θερμοκρασίες, βρήκε πολλούς συμπολίτες μας να τρέχουν για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πρόστιμο που θα τους επιβληθεί εάν δεν έχουν υποβάλει στους χρόνους που ανακοίνωσε, την υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα μέσω του αρμόδιου φορέα.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σκοπός των μέτρων αυτών δεν είναι το πρόστιμο αλλά η κινητοποίηση όλων μας για να αποφύγουμε τις καταστροφικές φωτιές που πλήττουν κάθε καλοκαίρι την χώρα μας…
Στο περιθώριο του East Mediterranean Gas Forum (EMGF) που πραγματοποιείται στην Αθήνα ο κ. Σκυλακάκης δήλωσε τα εξής: «Είναι πολύ σημαντικό, φέτος που ο χειμώνας ήταν παρά πολύ θερμός και έχουμε μειωμένη υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, να υπάρξουν αυτοί οι καθαρισμοί και τα κλαδέματα γύρω από τα σπίτια και να απομακρυνθούν οι καύσιμες ύλες. Γιατί μέσα στα οικόπεδα είναι λογικό ότι δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος, είναι δουλειά των ιδιοκτητών να φροντίσουν για την πυροπροστασία μέσα στο οικόπεδο τους και γύρω από το κτίριο τους.
Από το Μάιο του 2023 ισχύει ο κανονισμός για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δάση, να έχουν τεχνική έκθεση πυροπροστασίας και να υπάρχουν κάποιοι βασικοί καθαρισμοί φέτος γύρω από τα ακίνητα αυτά. Η σχετική ημερομηνία αποφασίσαμε να παραταθεί μέχρι τις 21 Ιουνίου για να διευκολυνθούν οι πολίτες αλλά και οι μηχανικοί, δασολόγοι, γεωπόνοι, που κάνουν τις τεχνικές εκθέσεις, να ολοκληρώσουν το έργο.
Ο στόχος αυτών των κανονισμών δεν είναι να μπουν πρόστιμα, είναι να έχουμε τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι που έρχεται. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρουν και οι μηχανικοί, οι δασολόγοι ή οι γεωπόνοι που κάνουν τις σχετικές εκθέσεις ότι ο κανονισμός προβλέπει ενδεικτικά δράσεις. Θα πρέπει οι ίδιοι να πάρουν την απόφαση για την πυροπροστασία των σχετικών κτιρίων. Η έμφαση η δική μας είναι στο να γίνει η προετοιμασία. Τα πρόστιμα δεν είναι σκοπός, ούτε αυτοσκοπός».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

akinita.jpgΤι προβλέπει ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας

Ο νέος Κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του Περιβάλλοντος, την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές, όπως και στον περιορισμό της συμβολής τους στη διάδοση της φωτιάς.

Υποχρεωτικό το Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας – Καταχώριση σε Ειδικό Μητρώο από τους Δήμους

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, υπενθυμίζεται ότι αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από αυτές ή βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.
Για τα προαναφερόμενα ακίνητα είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.
Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Επισημαίνεται ότι:
Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του Κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των προαναφερόμενων περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024.
Αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.
Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31.03.2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31.03.2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.
Ειδικότερα, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων akatharista.apps.gov.gr και με καταληκτική ημερομηνία τη 30ή Ιουνίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους καθώς και να προχωρήσουν σε καταγγελία για ακαθάριστα οικόπεδα.
Παράλληλα, οι δήμοι μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να καταχωρίζουν τους ελέγχους που θα έχουν διενεργήσει, καθώς και τα οικόπεδα που πρόκειται να ελεγχθούν απ’ αυτούς.

Οι Δήμοι παρακαλούνται:

  • Να τα καταχωρίζουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
  • Να συγκροτήσουν τις Τριμελείς επιτροπές, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (οι οποίες απαρτίζονται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου) που θα διενεργήσουν κατά την αντιπυρική περίοδο τις αυτοψίες – δειγματοληπτικούς ελέγχους,
  • Να ενημερώσουν τους δημότες για την ισχύ του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Βάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών προτείνεται να εντοπίσουν τις περιοχές χωρικής τους αρμοδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για να δοθούν ειδικότερες οδηγίες στους δημότες που διαμένουν σε κτίρια εντός αυτών.
  • Να μεριμνήσουν, στην περίπτωση οικισμών που περικλείονται από δασική ή δασώδη έκταση για την έγκαιρη εκπόνηση Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης και για τη διαμόρφωση των διαβαθμισμένων περιμετρικών ζωνών προστασίας πέριξ των ορίων του οικισμού σε συνδυασμό με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δασική Υπηρεσία) και σε εναρμόνιση με τυχόν ισχύοντα σχέδια Πολιτικής Προστασίας για την ασφαλή εκκένωση του οικισμού σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.

Happy family and house at sunset in a meadowΗ Interamerican γνωρίζοντας ό,τι η κατοικία είναι μέρος της Ζωής μας και αποτελεί το  καταφύγιο στο οποίο στεγάζουμε όλα τα όνειρα μας, φροντίζει για την ασφάλεια του, προκειμένου σε περίπτωση κινδύνου από φυσικές καταστροφές να μην χαθούν μαζί με αυτό και όλα τα όνειρα μας.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν πρέπει να κάνουν τον κόσμο να σταματήσει να ονειρεύεται... να σταματήσει τα σχέδια για το μέλλον...
Άλλωστε, η κλιματική αλλαγή και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο.
Εάν, οι ιδιοκτήτες ακινήτων προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, θα μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους με ασφάλεια και να μην ανησυχούν για τα ακραία φυσικά φαινόμενα.
Στο πλαίσιο, η ασφάλεια της περιουσίας καθίσταται μονόδρομος.
Σε αυτή την προσπάθεια, αρωγός είναι η Anytime, που προσφέρει ασφάλεια κατοικίας για φυσικά φαινόμενα, ακόμα και με 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα κατοικίας.

…γιατί στα όνειρα δεν πρέπει να μπαίνει τελεία


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης