Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Αυτές είναι οι ασφαλιστικές που μετέχουν στον Άμεσο Διακανονισμό Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα το 2024

Αυτές είναι οι ασφαλιστικές που μετέχουν στον Άμεσο Διακανονισμό Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα το 2024
Ο υπολογισμός της εγγύησης συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης γίνεται ετησίως
Συνολικά 26 ασφαλιστικές απαρτίζουν την λίστα του Μητρώο Μελών Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα (Σ.Α.Π.) έτους 2024.
Η συμφωνία αποσκοπεί στις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου να αναλαμβάνουν την υποχρέωση έναντι αλλήλων να αποζημιώνουν σε περίπτωση ατυχήματος τον αναίτιο ασφαλιζόμενο τους και τους τυχόν τραυματισθέντες επιβαίνοντες, απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη να στραφούν οι ίδιοι κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης του υπαίτιου οδηγού.
4_167.JPG
Σημειώνεται ότι η Συμφωνία ισχύει μόνο μεταξύ των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και δεν θεμελιώνει δικαίωμα των ασφαλιζόμενων να επιδιώξουν δικαστικά την είσπραξη της αποζημίωσης, από την ασφαλιστική τους επιχείρηση, η οποία ενεργεί στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, σε περίπτωση διαφωνίας με αυτήν.
Ωστόσο οι ασφαλιζόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού κατά το κοινό δίκαιο, σύμφωνα με την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
Ανεξάρτητα από την τυχόν ύπαρξη άλλων ζημιών, οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συμφωνημένο όριο εφαρμογής της Συμφωνίας περιλαμβάνουν:

α. Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των φόρων
β. Το κόστος αντικατάστασης κράνους, ρουχισμού και βαλίτσας δικύκλου καθώς και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος και γ. Το κόστος μεταφοράς του οχήματος.

Όρια εφαρμογής Συμφωνίας, υλικές ζημιές 6.500 ευρώ, σωματικές βλάβες 30.000 ευρώ

Ως συμφωνημένα όρια αποζημίωσης υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών θεωρούνται τα ποσά που καθορίζει εκάστοτε η Διαχειριστική Επιτροπή του άρθρου 30.
Από 1ης Απριλίου 2010 τα ποσά αυτά ανέρχονται, για την αποζημίωση υλικών ζημιών στα 6.500 ευρώ και από της 1ης Σεπτεμβρίου 2011 για την αποζημίωση σωματικών βλαβών στα 30.000 ευρώ για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα 12.000 ευρώ. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.

Πραγματογνωμοσύνη Υλικών Ζημιών – Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη υποχρεωτική άνω των 500 ευρώ

Η πραγματογνωμοσύνη υλικών ζημιών είναι υποχρεωτική εάν οι ζημιές υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.
Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωτική σε περίπτωση αποζημίωσης βάσει ιατρικών αποδείξεων άνω των 500 ευρώ, καθώς και σε περίπτωση απαίτησης για απώλεια εισοδήματος ή και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και εφόσον δεν υπάρχει βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Προσχώρηση ασφαλιστικών, 44.000 ευρώ ως εγγύηση

Η προσχώρηση στη Συμφωνία επιβάλλει σε κάθε συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση την κατάθεση εγγύησης, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 44.000 ευρώ.
Ο υπολογισμός της εγγύησης συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης γίνεται ετησίως.

Ελ. Ερμ
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης