Ασφαλιστικά Νέα

Στην στενωπό τα κέρδη των ασφαλιστικών πιστώσεων - Απειλούνται από τις χρεοκοπίες και τις αποζημιώσεις

Στην στενωπό τα κέρδη των ασφαλιστικών πιστώσεων - Απειλούνται από τις χρεοκοπίες και τις αποζημιώσεις
Τα ποσοστά χρεωκοπιών, αυξήθηκαν 5% για τους τελευταίους σχεδόν 12 μήνες (Ιανουάριος 23 – Φεβρουάριος 24)
Στενεύουν τα περιθώρια κερδοφορίας των ασφαλιστικών πιστώσεων. Οι χρεωκοπίες το 2024 θα επιδεινώσουν, τόσο το δείκτη ζημιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων –απαιτήσεις διαιρούμενες με τα ασφάλιστρα-, όσο και τον δείκτη εξόδων –έξοδα διαιρούμενα με τα ασφάλιστρα. Πώς υπολογίζουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις οι τρεις Ευρωπαίοι κυρίαρχοι παίκτες στον κόσμο.
Τα ποσοστά χρεωκοπιών, αυξήθηκαν 5% για τους τελευταίους σχεδόν 12 μήνες (Ιανουάριος 23 – Φεβρουάριος 24), έχοντας ήδη αυξηθεί στο 4,8% στο τέλος του 2023 και στο 4,3% στο τέλος του 2022. Το τρέχον επίπεδο του 5% είναι το υψηλότερο από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την Moody’s.
Η τάσης της αύξησης αθέτησης υποχρεώσεων το 2024 υποδηλώνει ότι οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις προς τις ασφαλιστικές πιστώσεων θα αυξηθούν το 2024, ακόμη και, αν οι δύο αυτοί παράγοντες δεν συσχετίζονται πλήρως. Στο σημείο αυτό Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων των ασφαλιστικών πιστώσεων προέρχεται από την Ευρώπη.

Το κόστος υψηλότερο των εσόδων τους

Μετά, από μια μακρά περίοδο ετήσιας αύξησης ασφάλιστρων, περίπου 10% μεταξύ του 2020 και του πρώτου εξαμήνου του 2023, οι ‘τόνοι’ πέφτουν. Οι κύριοι συντελεστές της αγοράς των πιστώσεων ανέφεραν μέτρια αύξηση ασφαλίστρων, αλλά και αρκετές από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις πιστώσεων, πτώση. Η μεταβολή αυτή αντανακλά την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και κατά συνέπεια χαμηλότερο όγκο εμπορίου και, ασθενέστερη τιμολόγηση.

Το κόστος προσδιορίζεται αυτόματα με τα ασφάλιστρα

Καθώς, η οικονομία συνεχίζει να επιβραδύνεται το 2024, τα ασφάλιστρα θα αυξάνονται με μειωμένους ρυθμούς. Το γεγονός αυτό θα ασκήσει πίεση στους δείκτες εξόδων των ασφαλιστών πιστώσεων. Αξιοσημείωτο, ότι το κόστος ορισμένων επιχειρήσεων είναι μεταβλητό και προσαρμόζεται αυτόματα με τα ασφάλιστρα (π.χ. προμήθειες που καταβάλλονται στους διανομείς). Ταυτόχρονα, όμως το κόστος παγίων θα συνεχίσει να αυξάνεται, σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τον πληθωρισμό.

Οι ασφαλιστές πιστώσεων διατηρούν καλή τιμολόγηση και πειθαρχία αναδοχής


Οι ασφαλιστές πιστώσεων αναφέρει η Moody’s κατάφεραν να διατηρήσουν πολύ χαμηλό το επίπεδο των απαιτήσεων από το 2021, καθώς έσφιξαν τα λουριά στην αναδοχή των κινδύνων. Οι δείκτες ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα, Combined Ratio (βασικό χαρακτηριστικό της πορείας μίας ασφαλιστικής) παραμένουν σε ιστορικά καλά σημεία. Ταυτόχρονα τα ποσοστά διατήρησης συμβολαίων παραμένουν πολύ υψηλά, υποδηλώνοντας ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ χαμηλός.
Σύμφωνα με την Moody’s, οι ασφαλιστικές πιστώσεων δεν έχουν αναλάβει σημαντικά μεγαλύτερους κινδύνους στο χαρτοφυλάκιο τους παρά την αυξημένη έκθεση τους.

Υψηλή στάθμιση στην ποιότητα, αντί συναρτήσει ασφαλισμένου όγκου

Οι τρεις κορυφαίοι ευρωπαϊκοί ασφαλιστές πιστώσεων (Allianz, Atradius, Coface)  έχουν ισχυρό κίνητρο να διατηρούν ανοίγματα υψηλής ποιότητας, καθώς οποιαδήποτε επιδείνωση των δεικτών στην ποιότητα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στους κανονιστικούς δείκτες φερεγγυότητάς .
Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι εταιρείες υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους, χρησιμοποιώντας ειδικά εσωτερικά μοντέλα που δίνουν υψηλή στάθμιση στην ποιότητα έκθεσης. Αντίθετα, σύμφωνα με τον τυπικό τύπο Solvency II - μια προεπιλεγμένη μέθοδος για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ελλείψει εσωτερικού μοντέλου - οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι συνάρτηση των ασφαλισμένων όγκων (ασφάλιστρα, αποθεματικά και ανοίγματα).

Ελ. Ερμείδου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης