Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Γυναίκες οι έξι στους δέκα εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν βία στην εργασία τους

Γυναίκες οι έξι στους δέκα εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν βία στην εργασία τους
Σχέδιο αιφνιδιασμού από τους «ράμπο» της επιθεώρησης Εργασίας
Σχετικά Άρθρα
Ευρύτατο σχέδιο ελέγχων ανά νομό και περιφέρεια σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή του Σώματος Επιθεωρητών με στόχο την τήρηση και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
Το κονδύλι χρηματοδότησης της Αρχής αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς θα περιλαμβάνει πολλούς ελέγχους εκτός συμβατικού ωραρίου.
Την ίδια στιγμή, έκθεση της αρχής δείχνει ότι σχεδόν έξι στους 10 εργαζόμενους που πέφτουν θύματα βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας είναι γυναίκες, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των περιπτώσεων να αφορά σε διάφορες μορφές βίας (λεκτική, ψυχολογική κ.α) και μόλις ένα μικρό ποσοστό αυτών να αφορά σε σεξουαλική παρενόχληση.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του αρμόδιου τμήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης η συντριπτική πλειοψηφία (91%) των καταγγελιών αφορά σε περιστατικά βίας, λεκτικής, σωματικής και ηθικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης και το υπόλοιπο 9% σε σεξουαλική́ παρενόχληση, ενώ οι καταγγέλλοντες-θιγόμενοι είναι άντρες σε ποσοστό 38% και το υπόλοιπο 62% γυναίκες.
Έξι στους δέκα καταγγελλόμενους για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας είναι εργοδότες ή πρόσωπα που ασκούν διευθυντικό́ δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη και τέσσερις στις δέκα περιπτώσεις αφορούν σε άλλο εργαζόμενο ή με άλλη σχέση απασχολούμενο στην ίδια επιχείρηση.
Όσον αφορά στους κλάδους δραστηριότητας των επιχειρήσεων καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, κατά́ φθίνουσα σειρά́, αναφέρονται στο εμπόριο, την εστίαση, τα ξενοδοχεία, την παραγωγή́-βιομηχανία τροφίμων, τις μεταφορές, τις κατασκευές και την υγεία.
Σε σύνολο 151 υποβληθέντων και διεκπεραιωθέντων καταγγελιών:
51 υποθέσεις (34%) επιλύθηκαν εξωδικαστικά, με λήψη πρόσφορων και ανάλογων μέτρων από την καταγγελλόμενη επιχείρηση και τη διατύπωση σχετικών συστάσεων.
24 υποθέσεις (16%) ματαιώθηκαν, είτε λόγω μη παράστασης κατά την ορισθείσα συζήτηση του καταγγέλλοντος ή της καταγγέλλουσας, είτε λόγω γραπτής σχετικής δήλωσης των τελευταίων, είτε διότι κατά τη συζήτηση δεν αναλύθηκαν περαιτέρω συγκεκριμένα περιστατικά βίας και παρενόχλησης, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στηνειδική διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 4808/2021.
Σε 65 υποθέσεις (43%) έχει καταγραφεί, από τον διεξάγοντα τη διαδικασία επιθεωρητή εργασιακών σχέσεων, αιτιολογημένη σύσταση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, εξαιτίας αντικρουόμενων ισχυρισμών επί αμφισβητούμενων πραγματικών και νομικών ζητημάτων, που χρήζουν δικαστικής εκτιμήσεως.
Σε 11 υποθέσεις (7%) επιβλήθηκαν, με βάση τον ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικές κυρώσεις συνολικού ύψους ύψους 29.950 ευρώ. Eντός του 2022 ενεργοποιήθηκε και το μητρώο εργοδοτών κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όχι μόνο στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, αλλά και κατόπιν επιτόπιων ελέγχων. Τα συνολικά επιβληθέντα πρόστιμα ανέρχονται σε 37.050 ευρώ.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης