Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Το προφίλ των οφειλετών στον ΕΦΚΑ και ποιοι κερδίζουν από τις νέες ρυθμίσεις

Το προφίλ των οφειλετών στον ΕΦΚΑ και ποιοι κερδίζουν από τις νέες ρυθμίσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου πάνω από 380.000 οφειλέτες έχουν ενεργή τη ρύθμιση για συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ.
Σχετικά Άρθρα

Στο στόχαστρο του ΕΦΚΑ ώστε να διευκολυνθούν μπαίνουν τουλάχιστον 500.000 οφειλέτες οι οποίοι έχουν χρέη ως 100.000 ευρώ και μπορούν να ρυθμίζουν πάγια τις δόσεις ως 24 με ταυτόχρονη διαγραφή του 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων.
Στελέχη του ταμείου ευελπιστούν ότι με τη νέα ρύθμιση που θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα «διευκολυνθούν» συνολικά πάνω από πάνω από 200.000 οφειλέτες μεγάλων ποσών που απέφευγαν να μπουν στη ρύθμιση των 12 δόσεων.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ κατά 2 δις ετησίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου πάνω από 380.000 οφειλέτες έχουν ενεργή τη ρύθμιση για συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ.
Επίσης, χρήση της νέας ρύθμισης μπορούν να κάνουν και οι περίπου 10.000 κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που μπήκαν και στη συνέχεια βγήκαν από τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα κορονοχρέη. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όσους βγήκαν από οποιαδήποτε άλλη ενεργή ρύθμιση.
Ελπίδες βέβαια δημιουργούνται και για τους χιλιάδες μικροοφειλέτες, οι οποίοι μάλιστα φαίνεται πως αυξάνονται το τελευταίο διάστημα, καθώς στο ΚΕΑΟ, μέσα σε ένα έτος (Ιούνιος 2021 - Ιούνιος 2022) αυξήθηκε κατά περίπου 70% η κατηγορία οφειλών μεταξύ 50 και 500 ευρώ, ενώ οι μισοί περίπου οφειλέτες χρωστούν ποσά από 500 ευρώ έως 10.000 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό πως όλες οι κατηγορίες οφειλετών κατέγραψαν αύξηση, με τη δεύτερη μεγαλύτερη να αφορά επιχειρηματίες που οφείλουν μεταξύ 10.000-100.000 ευρώ, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 34%.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η 1η δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου ή η δημιουργία νέας οφειλής έχουν ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:

βα) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων,
βγ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

γ) Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.
Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη νέα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.
Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση, το επιτόκιο θα πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστεί για τον υπολειπόμενο αριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

α) Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
β) παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη.
Αυτό ξεκαθαρίζεται άλλωστε και με το επόμενο άρθρο, στο μίνι ασφαλιστικό, το οποίο ορίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς τα ταμεία, επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, ως προς την ποινική μεταχείριση του οφειλέτη με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της: παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη.

Η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία και
αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης