Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Εκτός Δημοσίου όλες οι ΔΕΚΟ και εργασιακό καθεστώς ιδιωτών - Έντονες αντιδράσεις και απεργίες από τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Εκτός Δημοσίου όλες οι ΔΕΚΟ και εργασιακό καθεστώς ιδιωτών - Έντονες αντιδράσεις και απεργίες από τα μέσα μαζικής μεταφοράς
Οι προσλήψεις θα γίνονται στο εξής με αποκλειστική ευθύνη των εταιρειών…

Νέα δεδομένα και αντιδράσεις στους εργαζομένους των ΔΕΚΟ δημιουργεί νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με το οποίο εισάγεται το εργατικό δίκαιο που ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα στο προσωπικό με προσλήψεις με ατομικές και άλλου είδους συμβάσεων, ενώ εξαιρείται το ΑΣΕΠ από τις προσλήψεις «ανοίγοντας» παράθυρο για προσλήψεις ημετέρων.
Ηδη, οι πρώτες αντιδράσεις ξεκίνησαν από τους εργαζόμενους στα λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και ηλεκτρικό που πραγματοποιούν σήμερα Τετάρτη 24ωρη απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ενώ οργανώνουν και συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών
Με τις προτεινόμενες διατάξεις οι ΔΕΚΟ του Υπερταμείου που είναι φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης τίθενται ουσιαστικά εκτός δημόσιου τομέα, γίνονται δηλαδή ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ καταργείται ο νόμος δημοσίων συμβάσεων και θα ισχύουν οι Κανονισμοί που θα εγκρίνουν οι διοικήσεις των εταιρειών και το Υπερταμείο.
Παράλληλα προωθείται η είσοδος στελεχών από την αγορά σε διευθυντικές θέσεις και η δυνατότητα ανανέωσης των προσώπων ανά τριετία με αμοιβές που θα καθορίζονται από το ΔΣ και bonus επίτευξης στόχων.
Επίσης οι προσλήψεις θα γίνονται στο εξής με αποκλειστική ευθύνη των εταιρειών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και μόνο με μία υψηλή εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο δε θα έχει πλέον τη δικαιοδοσία ούτε του ελέγχου των ενστάσεων.
Οι προκηρύξεις θα φτάνουν στο ΑΣΕΠ μόνο για έλεγχο νομιμότητας.

Κανονισμός λειτουργίας

Οι εταιρείες καταρτίζουν κανονισμό λειτουργίας.
Ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργείου
Ο κανονισμός λειτουργίας καθορίζει την οργάνωση, τους κανόνες και τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, ελέγχου, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της εταιρείας και, ιδίως:
α) Τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση,
β) τις θέσεις προσωπικού του φορέα, κατανεμημένες σε εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες,
γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, κατ’ ελάχιστον τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,
δ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών,
ε) τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος, πέραν των θεμάτων που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία, ορίζει ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού, τις άδειες, το ωράριο, τη δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού εντός του φορέα, το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, καθώς και τις πειθαρχικές διαδικασίες και ποινές που διέπουν το προσωπικό του φορέα. Στον ίδιο κανονισμό μπορεί να προβλέπεται και σύστημα προαγωγών του προσωπικού,

Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές

Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών και περιοδικών ή άλλων πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 ρυθμίζεται από τα άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 (Α΄110).

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης