Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Στις 27 Ιανουαρίου 2022 οι πληρωμές σε Συν-Εργασία και ΕΡΓΑΝΗ - Οι νέες προθεσμίες για αναστολές

Στις 27 Ιανουαρίου 2022 οι πληρωμές σε Συν-Εργασία και ΕΡΓΑΝΗ  - Οι νέες προθεσμίες για αναστολές
Ποιοι δικαιούνται παράταση στις ΔΟΥ
Σχετικά Άρθρα

Ξεκινούν για το νέο έτος (την ερχόμενη Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022) οι καταβολές για όσους βρίσκονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, καθώς και μέρος του επιδόματος αδείας, ταυτόχρονα με σειρά προθεσμιών ένταξης και στην ΕΡΓΑΝΗ, αλλά και παράτασης των φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία.
Από το υπουργείο Εργασίας θα γίνουν την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 οι ακόλουθες καταβολές:
Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2021: ποσό 6.769.007 ευρώ για 28.744 δικαιούχους

  • Αναλογία επιδόματος αδείας: ποσό 3.104.692 ευρώ για 64.060 δικαιούχους
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες περιοχές (Βόρεια Εύβοια): ποσό 59.880 ευρώ για 119 δικαιούχους
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού Καλλιτεχνών (υπόλοιπα έτους 2021): ποσό 26.214 ευρώ για 50 δικαιούχους


Την ίδια ώρα νέα απόφαση ανοίγει την πλατφόρμα για την υποβολή έως τις 31/1/2022 των μονομερών δηλώσεων καλλιτεχνών για την αποζημίωση των 534 ευρώ για τον Ιανουάριο του 2022.
Δηλώσεις α΄ φάσης για τη "Συν-Εργασία” για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2021 μπορούν να υποβληθούν έως 24/1/2022, ενώ οι δηλώσεις β΄φάσης μπορούν να υποβληθούν μεταξύ 25-28/1/2022. Οι δηλώσεις α’ φάσης για τη "Συν-Εργασία” για τον Ιανουάριο του 2022 μπορούν να υποβληθυούν έως 31/1/2022.
Οι μονομερείς δηλώσεις για ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς (Ιούνιος 2021) και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού (Ιούνιος -Ιούλιος 2021) μπορούν να υποβληθούν έως 27/1/2022.
Οι δηλώσεις των επιχειρηματιών στο χώρο του πολιτισμού για το Δεκέμβριο του 2021 υποβάλλονται έως 31/1/2022.
Σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων, οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως 31/1/2022.
Αναλυτικά οι προθεσμίες:

Μονομερείς δηλώσεις καλλιτεχνών

Από τις 20/1/2022 έως και 31/1/2022 δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εγγεγραμμένους Καλλιτέχνες-Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο πλήροφοριακό σύστημα "Εργάνη” του Υπουργείου Εργασίας έως και την 10/1/2021, οι οποίοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανεξαρτήτως ειδικότητας, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τον μήνα Ιανουάριο 2022 στο "Εργάνη”, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει.

Μηχανισμός «Συν-εργασία»

Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021 (α΄φάση)
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο "Εργάνη" των δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων (Α΄ φάσης)"από επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο εντός της παρακάτω προθεσμίας έως τις 24/1/2022.
Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για τους αντίστοιχους μήνες ένταξης στον Μηχανισμό.
έες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021 (β΄φάση)
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων (Β΄ φάση) , για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021, και μόνο για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ φάσης και τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης από 25/1/2022 έως 28/1/2022.
-Προθεσμίες για τον Ιανουάριο του 2022
Στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό "Συν-Εργασία" για τον Ιανουάριο 2022 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων (Α΄- φάσης) εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας κατά την περίοδο 1-31 Ιανουαρίου 2022.

Μονομερείς δηλώσεις για ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς και επαγγελμαίες της τέχνης και του πολιτισμού
Προβλέπονται νέες προθεσμίες για μονομερείς δηλώσεις για ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς για το μήνα Ιούνιο του 2021 και για τους καλλιτέχνες -επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021. Το "Εργάνη” θα είναι διαθέσιμο για υποβολή μονομερών δηλώσεων έως τις 27/1/2022:
α) από ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπο για τον μήνα Ιούνιο 2021
β) από καλλιτέχνες- επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους στην ειδική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr του συστήματος "Εργάνη” έως και την 10/1/2021, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021.

Δηλώσεις επιχειρήσεων του πολιτισμού

Προβλέπονται νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και δικαιολογητικών επιχειρήσεων του πολιτισμού για την οικονομική ενίσχυση θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων-επιχειρήσεων κινηματογράφου και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών.
Το σύστημα "Εργάνη” θα είναι διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών από 24/1/2022 έως και 31/1/2022, οι οποίες είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης προκειμένου:
-Οι επιχειρήσεις των οποίων η κατάσταση της αίτησης /υπεύθυνης δήλωσής τους φαίνεται ως "εγκεκριμένη" στο "Εργάνη” να προβούν σε νέα αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , προκειμένου να αιτηθούν την οικονομική ενίσχυση για τον μήνα Δεκέμβριο 2021. Για τις εν λόγω επιχειρήσεις δεν απαιτείται επανυποβολή της αίτηση/υπεύθυνης δήλωσης υπαγωγής τους στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν.1407/2013 (De Minimis) και των σχετικών δικαιολογητικών κατά περίπτωση. 
-Οι επιχειρήσεις, των οποίων η κατάσταση της αίτησης /υπεύθυνης δήλωσής τους στο "Εργάνη” φαίνεται ως "υποβληθείσα" και με την ένδειξη "πληροί" ή χωρίς ένδειξη από την ΑΑΔΕ, να προβούν σε υποβολή ορθής επανάληψης της αίτησής/υπεύθυνης δήλωσής τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκη δικαιολογητικών και για να συμπεριλάβουν σε αυτήν και τον μήνα Δεκέμβριο 2021.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται η ανάρτηση στο σύστημα "Εργάνη” από τις επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων του συμφωνητικού μίσθωσης /συμπαραγωγής/παραχώρησης χρήσης χώρου και ανάρτησης τους στο taxisnet, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση. 
-Οι επιχειρήσεις των οποίων η κατάσταση της αίτησης /υπεύθυνης δήλωσής τους φαίνεται ως "υποβληθείσα" και με την ένδειξη "πληροί" ή χωρίς ένδειξη από την ΑΑΔΕ, στο "Εργάνη” να υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωσης υπαγωγής στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν.1407/2013 (De Minimis) και των σχετικών δικαιολογητικών κατά περίπτωση, σε περίπτωση που δεν το έχουν ήδη πράξει.


Αναστολές συμβάσεων

Εως και 31/1/2022 για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021, για τον μήνα Ιανουάριο 2022, από επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση μουσικής και των οποίων έχει περιοριστεί η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους έως τα μεσάνυχτα με εντολή δημόσιας αρχής.
Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για τον Ιανουάριο 2022 προαναγγέλλεται υποχρεωτικά, τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής.

Παράταση οφειλών στις ΔΟΥ

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 30-12-2021 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 η οποία έχει υποβληθεί μέχρι τις 29-12-2021, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 30-12-2021, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε προσωρινή αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.
Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί.

Πίνακας: ΚΑΔ σε αναστολή

Capture_165.JPG
Capture2_7.JPG


 Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898

Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898

Warning: include(): Failed opening 'views/ad_prestitial78.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.3/share/pear') in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898