Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Πρωτοφανές! Η Moody's εδραιώνει τη Eurobank στην επενδυτική βαθμίδα ενώ η Ελλάδα ακόμη περιμένει - Αναβάθμιση σε Baa2, σταθερό το outlook

Πρωτοφανές! Η Moody's εδραιώνει τη Eurobank στην επενδυτική βαθμίδα ενώ η Ελλάδα ακόμη περιμένει - Αναβάθμιση σε Baa2, σταθερό το outlook
Η πρώτη από τις ελληνικές τράπεζες που ξεπέρασε το όριο Baa3 της επενδυτικής βαθμίδας, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει «κολλήσει» στο Βa1 της κερδοσκοπικής βαθμίδας
Σχετικά Άρθρα
Σε Baa2 -από Baa3- αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank η Moody's Ratings, ορίζοντας σε σταθερές -από θετικές- τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Στην ίδια ανοδική πορεία βρίσκεται και η αξιολόγηση για τα Tier 2 ομόλογα, που αναβαθμίστηκε σε (P)Ba2 από (P)Ba3.
Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση BCA (Baseline Credit Assessment), αναβαθμίστηκε σε ba1 από ba2.
Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η τράπεζα παρουσιάζει υψηλό δείκτη CET1, αλλά, παράλληλα, και υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (οι DTC αποτελούσαν το 42% του CET1 τον Μάρτιο του 2024) που υπονομεύουν την ποιότητα του κεφαλαίου -ένα κοινό χαρακτηριστικό των ελληνικών τραπεζών.
«Η φερεγγυότητα της τράπεζας υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού -καθώς κατάφερε να συγκρατήσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της (NPE) προς τα ακαθάριστα δάνεια στο 3% τον Μάρτιο του 2024 από 5,1% τον Μάρτιο του 2023- και την ισχυρή οικονομική της απόδοση κατά το α' τρίμηνο του 2024 και το 2023.
Τα έσοδα για την τράπεζα αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και κατά 58,6% το 2023 λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους. Η Eurobank κατάφερε να επιτύχει αναλογία καθαρού εισοδήματος έναντι των ενσώματων παγίων στο 1,5% το 2023, ενώ η αναφερόμενη απόδοση της ενσώματης λογιστικής αξίας ήταν υψηλή, στο 19,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Η αναβάθμιση BCA της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη τη ρευστότητά της, με ρευστά τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία έναντι των ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων στο 32% το 2023 και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 179% τον Μάρτιο του 2024, με τη χαμηλότερη έκθεση στο ελληνικό δημόσιο. Ταυτόχρονα, το προφίλ χρηματοδότησης της Eurobank έχει βελτιωθεί περαιτέρω με τα κεφάλαια έναντι ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων περίπου 14% το 2023 από 18% το 2022, μετά τη σημαντική αποπληρωμή της χρηματοδότησής της από την ΕΚΤ και ακαθάριστο δείκτη δανείων προς καταθέσεις περίπου 73% τον Μάρτιο του 2024», σχολιάζει η Moody's.

Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων

Η Eurobank έχει τις πιο διαφοροποιημένες ροές κερδών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, τόσο γεωγραφικά όσο και ανά τομέα δραστηριότητας, υποστηρίζοντας το πιστωτικό της προφίλ. Η πρόσφατα ανακοινωθείσα ολοκλήρωση της πλειοψηφικής εξαγοράς (55,5% μετοχών) στην κυπριακή Ελληνική Τράπεζα ενισχύει περαιτέρω τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου μειώνοντας τα περιουσιακά της στοιχεία με έδρα την Ελλάδα σε ποσοστό μόλις κάτω του 60% του συνόλου των ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο της κατανομής του ενεργητικού της βρίσκεται πλέον στην Κύπρο (29%), στη Βουλγαρία (10%) και στο Λουξεμβούργο (3%).
Η Moody's θεωρεί ότι το ισχυρό franchise λιανικής της Ελληνικής Τράπεζας, ως η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί, θα παρείχε ένα συμπληρωματικό επιχειρηματικό μοντέλο στην υπάρχουσα θυγατρική της Eurobank στην Κύπρο που προσανατολίζεται στον δανεισμό επιχειρήσεων και στην ιδιωτική τραπεζική.
Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι αυτή η συναλλαγή θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο στα κεφάλαια (περίπου 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1), ενώ η πλήρης ενοποίηση και συγχώνευση με την τοπική θυγατρική είναι πιθανό να συμβεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η Eurobank αποκτήσει υψηλότερο μερίδιο στην Ελληνική Τράπεζα.
Προς το παρόν, οι δύο θυγατρικές στην Κύπρο θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα, αν και η Moody's αναμένει ότι ο όμιλος θα αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις, ιδίως σε σχέση με θέματα ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διαδικασία ένταξης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης