Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Ο Κανόνας του Χρυσού επιστρέφει, είναι η μόνη διαφυγή από την κόλαση του πληθωρισμού - Το ψεύτικο χρήμα και ο πειρασμός των κυβερνήσεων

Ο Κανόνας του Χρυσού επιστρέφει, είναι η μόνη διαφυγή από την κόλαση του πληθωρισμού  - Το ψεύτικο χρήμα και ο πειρασμός των κυβερνήσεων
Τα νομίσματα fiat που εκδίδονται από την πώληση κρατικών ομολόγων δεν υποστηρίζονται στην πραγματικότητα από τίποτα: Υποστηρίζονται από τις πληρωμές τόκων για τα ομόλογα και το σύνολο της οικονομικής-πολιτικής-κοινωνικής σταθερότητας και παραγωγικότητας του κράτους που εγγυάται την αποπληρωμή του ομολόγου στη λήξη.
Όλοι γνωρίζουν το πρόβλημα με τα νομίσματα fiat (αυτά που εκδίδουν οι κεντρικές τράπεζες): ο πειρασμός των κυβερνήσεων να τυπώσουν περισσότερο νόμισμα για να εξυπηρετήσουν την κομματική τους πελατεία είναι ακαταμάχητος, αλλά τελικά καταστροφικός.
Το χρήμα σε όλες του τις μορφές προσελκύει οιονεί θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Αυτό καθιστά δύσκολη τη συζήτηση με οτιδήποτε προσεγγίζει την αντικειμενικότητα.
Δεδομένης όμως της κεντρικής σημασίας του χρήματος (και του αδερφού του, της απληστίας) στις ανθρώπινες υποθέσεις, ας συνεχίσουμε και ας ρωτήσουμε: η επιστροφή στον Κανόνα του Χρυσού (δηλαδή ο χρυσός ως χρήμα ήτοι ένα νόμισμα που υποστηρίζεται από χρυσό) θα έλυνε τα πιο πιεστικά νομισματικά μας προβλήματα;
Η πεποίθηση ότι η απάντηση είναι «ναι» είναι ευρέως διαδεδομένη.
Με αυτή την άποψη, ο Αμερικανός πρόεδρος Richard Nixon «κλείνοντας το παράθυρο του χρυσού», το 1971, δηλαδή τερματίζοντας τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος (FX), διέπεραξε το προπατορικό αμάρτημα που μας καταδίκασε στην πληθωριστική κόλαση του νομίσματος fiat - δηλαδή έναν νόμισμα που δεν υποστηρίζεται από οτιδήποτε απτό όπως ο χρυσός ή το ασήμι.
Από αυτή την άποψη, ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν οι συνέπειες αυτού του Προπατορικού Αμαρτήματος -η ενδεχόμενη μείωση του νομίσματος fiat σε μηδενική αξία μέσω υπερπληθωρισμού καθώς το νόμισμα "τυπώνεται" χωρίς περιορισμό- είναι να επιστρέψουμε στον κανόνα του χρυσού.
Μέχρι εδώ, όλα καλά, αλλά από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα...

Έχουμε μια μακρά ιστορία με τα πολύτιμα μέταλλα να είναι η μόνη μορφή χρήματος σε διάφορες οικονομίες και μια σχεδόν εξίσου μεγάλη ιστορία χαρτονομίισμάτων που αυξάνουν το «πραγματικό χρήμα» πολύτιμων μετάλλων (στην Κίνα, για παράδειγμα) και την έκδοση χάλκινων νομισμάτων για μικρές συναλλαγές.
Θεωρητικά ένα νόμισμα που υποστηρίζεται από χρυσό σημαίνει ότι κάθε μονάδα χαρτιού/ψηφιακού νομίσματος σε κυκλοφορία μπορεί να μετατραπεί κατόπιν ζήτησης σε φυσική ποσότητα χρυσού ή αργύρου με συναλλαγματική ισοτιμία η οποία είτε ορίζεται από την κυβέρνηση του έθνους-κράτους είτε από την αγορά.
Αυτή η μετατροπή λειτουργεί ως «οδηγός» για την έκδοση νέου νομίσματος: εάν το κράτος διαθέτει 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό/ασήμι, δεν μπορεί να εκδώσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε νόμισμα, καθώς η όλη ιδέα της μετατρεψιμότητας έγκειται στο ότι κάθε μονάδα νομίσματος μπορεί να μετατραπεί πλήρως σε χρυσό /ασήμι. Έτσι, σε ένα νόμισμα που υποστηρίζεται πραγματικά από χρυσό, η προσφορά χρήματος σε κυκλοφορία πρέπει να περιοριστεί στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υπάρχουν διάφορα κόλπα φυσικά που μπορούν να λάβουν χώρα.
Η κυβέρνηση μπορεί να ορίσει ένα ποσοστό μετατροπής που δεν ευθυγραμμίζεται με την πραγματική αγοραία αξία του χρυσού/ασημιού, για παράδειγμα.
Ή μπορεί να περιορίσει τη μετατροπή στη διευθέτηση του εξωτερικού εμπορίου με άλλα έθνη.
Ας επιστρέψουμε στο «προπατορικό αμάρτημα» του Nixon και ας δεχθούμε χάριν της υπόθεσγς ότι δεν υπάρχει «ελεύθερο εμπόριο», καθώς κάθε εμπορικη΄συναλλαγή έχει γεωπολιτικά και εγχώρια-οικονομικά στοιχεία.
Εκείνα τα κράτη των οποίων η εγχώρια ανάπτυξη εξαρτάται από τις αυξανόμενες εξαγωγές, δηλαδή οι μερκαντιλιστικές οικονομίες, φυσικά θα χρησιμοποιήσουν το «ελεύθερο εμπόριο» ως μέσον για την εγχώρια ανάπτυξη, ενώ θα περιορίσουν τις εισαγωγές.
Πολλοί παρατηρητές φαίνεται να ξεχνούν ότι οι ΗΠΑ είχαν εμπλακεί σε μια υπαρξιακή γεωπολιτική πάλη με την ΕΣΣΔ κατά τις δεκαετίες του 1950, του 1960 και μετά.
Η απόκτηση και διατήρηση συμμάχων και «σφαιρών επιρροής» ήταν η βασική δυναμική σε αυτόν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και οι ΗΠΑ είχαν επιτακτικούς λόγους να υποστηρίξουν τις κατεστραμμένες από τον πόλεμο οικονομίες των συμμάχων τους στην Ευρώπη και την Ασία, επιτρέποντάς τους να εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ.

Το υπερβολικό προνόμιο και η νομισματική ηγεμονία – Το παράδοξο του Paradox

Οι ΗΠΑ είχαν επίσης επιτακτικούς λόγους να διατηρήσουν το δολάριο (USD) ως αποθεματικό νόμισμα, ένα νόμισμα που είναι διαθέσιμο σε επαρκή ποσότητα παγκοσμίως για να προάγει το εμπόριο και την πίστωση και επίσης να λειτουργεί ως σταθερό συναλλαγματικό απόθεμα τόσο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη.
Η έκδοση ενός αποθεματικού νομίσματος προσφέρει ένα υπερβολικό προνόμιο - αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε νομισματική ηγεμονία - αλλά έχει ένα τίμημα, μια τιμή που εξηγείται από τον οικονομολόγο Robert Triffin ως Triffin's Paradox, το οποίο έχει δύο βασικές παράδοξες μεταβλητές:
1. Το κράτος - εκδότης πρέπει να έχει ένα διαρκές εμπορικό έλλειμμα προκειμένου να «εξάγει» επαρκείς ποσότητες του νομίσματός του στην παγκόσμια αγορά για να καλύψει τις επεκτατικές ανάγκες του παγκόσμιου εμπορίου και άλλων εθνών.
(Αυτό εξηγεί γιατί το δολάριο είναι περίπου το ήμισυ του συνόλου των συναλλαγματικών αποθεμάτων (48%) ενώ το γιουάν της Κίνας είναι αναλογεί στο 2% των: οι εξαγωγικές οικονομίες που έχουν εμπορικά πλεονάσματα δεν «εξάγουν» τα νομίσματά τους προς χρήση από άλλους.)
2. Αυτή η ανάγκη εξυπηρέτησης διεθνών εμπορικών / γεωπολιτικών στόχων έρχεται σε θεμελιώδη σύγκρουση με τους στόχους της εγχώριας οικονομίας: το νόμισμα δεν μπορεί να εξυπηρετεί εξίσου καλά δύο κυρίους.
Γιατί η Nixon τερμάτισε τη μετατροπή του δολαρίο σε χρυσό;
Δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς τα γεωπολιτικά απαραίτητα εμπορικά ελλείμματα αυξάνονταν σε σημείο που τα αποθέματα χρυσού της Αμερικής θα είχαν μηδενιστεί εάν τα αυξανόμενα εμπορικά ελλείμματα διευθετούνταν σε χρυσό.
Οι υπαρξιακές προκλήσεις έχουν προτεραιότητα.
Το να λέμε ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να είχαν εγκαταλείψει το αποθεματικό τους νόμισμα και να επιμείνουν οι μαχόμενοι σύμμαχοί μας να διατηρήσουν ισορροπημένο εμπόριο με τις ΗΠΑ, σημαίνει ότι αγνοούμε τη γεωπολιτική πραγματικότητα.
Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι οι αγορές διαμορφώνουν την τιμή/την αξία των ανταγωνιστικών νομισμάτων, και έτσι τα κράτη των οποίων το νόμισμα τιμολογείται υψηλότερα από άλλα θα δυσκολευτούν να εξάγουν τα αγαθά τους, καθώς αυτά τα αγαθά τιμολογούνται στο δικό τους ισχυρό νόμισμα και ως εκ τούτου είναι πιο ακριβά σε χώρες με ασθενέστερα νομίσματα.
Τα κράτη με πιο αδύναμα νομίσματα θα μπορούν ευκολότερα να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε κράτη με ισχυρότερα νομίσματα, καθώς τα προϊόντα τους είναι φθηνότερα ως αποτέλεσμα των ασθενέστερων (χαμηλότερης αξίας) νομισμάτων τους.
Αυτά τα κράτη που είναι ευλογημένα με πλεονάζοντα βασικά εμπορεύματα (ενέργεια, τρόφιμα, ορυκτά κ.λπ.) θα τείνουν φυσικά να έχουν εμπορικά πλεονάσματα με κράτη λιγότερο προικισμένα με εμπορεύσιμα αγαθά, και ως αποτέλεσμα, τα κράτη που έχουν εμπορικά πλεονάσματα θα καταλήξουν με τη μερίδα του λέοντος σε χρυσό και ασήμι. Αυτό δημιουργεί έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό για το πιο θα πάρει περισσότερες ποσότητητες χρυσού.
Θα μπορούσαμε επίσης να σημειώσουμε ότι τα νομίσματα fiat που εκδίδονται από την πώληση κρατικών ομολόγων δεν υποστηρίζονται στην πραγματικότητα από τίποτα: Υποστηρίζονται από τις πληρωμές τόκων για τα ομόλογα και το σύνολο της οικονομικής-πολιτικής-κοινωνικής σταθερότητας και παραγωγικότητας του κράτους που εγγυάται την αποπληρωμή του ομολόγου στη λήξη.

Πλεονάζουσα νομισματική προσφορά

Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα με το νόμισμα fiat: από τη στιγμή που το νόμισμα έχει μεγαλύτερη προσφορά από την πραγματική επέκταση των αγαθών και των υπηρεσιών, το αποτέλεσμα είναι υποτίμηση / απώλεια αγοραστικής δύναμης, γνωστό και ως πληθωρισμός.
Σε απάντηση, οι κεντρικές τράπεζες προσθέτουν αποθέματα χρυσού: σήμερα τα αποθέματα χρυσού είναι πλέον μεγαλύτερα από τα αποθέματα του δεύτερου μεγαλύτερου αποθεματικού νομίσματος, του ευρώ:
Όπως εξήγησε ο David Graeber στο βιβλίο του Debt: The First 5.000 Years, η πίστωση ήταν ένα ουσιαστικό στοιχείο του εμπορίου από τις πρώτες μέρες του, για πολύ επιτακτικούς λόγους.
Πώς μετατρέπουμε την πίστωση σε «χρήμα» όταν η πίστωση είναι η ίδια μια μορφή «χρήματος»;
Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε την άλλη κρίση που αντιμετωπίζουμε, την αυξανόμενη ανισότητα πλούτου-εισοδήματος, που προέκυψε χωρίς περιορισμούς στις αρχαίες οικονομίες που χρησιμοποιούσαν πολύτιμα μέταλλα για χρήματα.
Εξετάζοντας την ιστορία της Ρώμης, σημειώνουμε ότι ο πλούτος της ελίτ της Ρώμης στην εποχή της Δημοκρατίας έχει υπολογιστεί ως 30 φορές ο πλούτος του μέσου ελεύθερου άνδρα πολίτη, όπου μέχρι την εποχή της Αυτοκρατορίας οι ελίτ είχαν συγκεντρώσει περιουσίες 10.000 φορές περισσότερο από τον πλούτο των ελεύθερων  άνδρας πολιτών .
Δεν υπήρχε νόμισμα fiat, επομένως πρέπει να αποδεχτούμε ότι η πολιτική είναι αναπόσπαστο μέρος του «χρήματος», της κοινωνικής σταθερότητας και της οικονομικής δυναμικής ή στασιμότητας. 
Ο Κανόνας του Χρυσού οδηγεί στη σταθεροποίηση των αξιών αλλά και σε κοινωνικού και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς - αυτός είναι ο κόσμος μας που αλλάζει.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης