Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Fitch Ratings: Μάταια περιμένετε ανάκαμψη – Οι τέσσερις κίνδυνοι που «καίνε» την οικονομία το 2024

Fitch Ratings: Μάταια περιμένετε ανάκαμψη – Οι τέσσερις κίνδυνοι που «καίνε» την οικονομία το 2024
Αργεί η επούλωση των πληγών...
Ισχυρές μακροοικονομικές αδυναμίες που διατηρούν τις πιέσεις στο πιστωτικό περιβάλλον και κατά συνέπεια στο γενικότερο σύστημα διαπιστώνει η Fitch Ratings, προβλέποντας πως οι πληγές που έχουν χαράξει την παγκόσμια οικονομία θα αργήσουν να επουλωθούν.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι παγκόσμιες πιστωτικές προοπτικές για το 2024 καθορίζονται από τέσσερα βασικά αλληλένδετα θέματα:

Πρώτον, τη συνεχή ροή σταθερά υψηλότερων επιτοκίων στη ζήτηση, τη ρευστότητα, τη χρηματοδότηση και την ποιότητα του ενεργητικού.
Δεύτερον, την απότομη επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, λόγω χαλάρωσης της αγοράς εργασίας, και της πιστωτικής και επενδυτικής αδυναμίας καθώς τα πραγματικά επιτόκια αυξάνονται.
Τρίτον, την παγκόσμια επιδείνωση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, που συνδέεται με τις αυστηρές συνθήκες χρηματοδότησης, την αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και τη διαρθρωτική αδυναμία σε βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως τα εμπορικά ακίνητα και τα κινεζικά ακίνητα.
Τέλος, τους αυξημένους κινδύνους που ελλοχεύουν για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους κινδύνους διασταυρούμενων στοιχείων ενεργητικού λόγω πιθανών αρνητικών γεγονότων που σχετίζονται με τη ρευστότητα, τη γεωπολιτική και την αυξημένη μόχλευση.

Υψηλότερα επιτόκια για περισσότερο

Οι επιπτώσεις των αυστηρότερων συνθηκών δανεισμού δεν έχουν επιδράσει στην παγκόσμια οικονομία και την πίστωση, παρότι τα επιτόκια πολιτικής της κεντρικής τράπεζας βρίσκονται στο ανώτατο ή σχεδόν υψηλότερο επίπεδο σε κάθε ανεπτυγμένη αγορά εκτός από την Ιαπωνία.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Fitch, η νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική στις ΗΠΑ και στην ευρωζώνη.
Το περιβάλλον χρηματοδότησης θα συνεχίσει να είναι γεμάτο από προκλήσεις, με αυξημένες πιέσεις αναχρηματοδότησης, επιτόκια αθέτησης υποχρεώσεων και υποβάθμιση της ποιότητας του ενεργητικού.

Οι εκδότες με χαμηλότερη αξιολόγηση και οι προκυκλικοί τομείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Οι πιέσεις σε ορισμένους τομείς και εκδότες που είναι πιο ευαίσθητοι σε υψηλότερα επιτόκια, ιδιαίτερα σε εκδότες με μεγαλύτερη μόχλευση στο χαμηλότερο άκρο του φάσματος αξιολόγησης, είναι πιθανό να συνεχιστούν.
Οι αναδυόμενες αγορές με χαμηλότερη αξιολόγηση είναι πιθανό να βιώσουν χρεοκοπίες.
Τα κινεζικά ακίνητα, τα εμπορικά ακίνητα και οι πιο αδύναμοι/υψηλού κινδύνου δανειολήπτες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι επίσης τομείς με επιδείνωση των προοπτικών.
Οι προοπτικές απόδοσης των δομημένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων επιδεινώνονται.
Τούτου λεχθέντος, το καθαρό ισοζύγιο Outlook - αξιολόγησης για εκδότες επενδυτικής και υποεπενδυτικής βαθμίδας συνέχισε να βελτιώνεται, υποδηλώνοντας ότι οι κίνδυνοι αρνητικής αξιολόγησης σε επίπεδο χαρτοφυλακίου έχουν μειωθεί.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Οι πιέσεις σε ορισμένους τομείς και εκδότες χρέους που είναι πιο ευαίσθητοι σε υψηλότερα επιτόκια και γενικές οικονομικές συνθήκες, ιδιαίτερα σε εκδότες με μεγαλύτερη μόχλευση στο χαμηλότερο άκρο του φάσματος αξιολόγησης, είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να δέχονται πιέσεις. Οι αναδυόμενες αγορές με χαμηλότερη αξιολόγηση είναι πιθανό να δουν περαιτέρω αθετήσεις, εκτιμά η Fitch.
Τα κινεζικά ακίνητα, τα εμπορικά ακίνητα και οι πιο αδύναμοι/υψηλού κινδύνου δανειολήπτες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι επίσης τομείς που εμφανίζουν επιδείνωση των προοπτικών. Οι περισσότερες προοπτικές απόδοσης δομημένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων επιδεινώνονται.

Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Σύμφωνα με την Fitch, οι επενδυτές πρέπει να προσέξουν τα εξής:
• Οι επιπτώσεις της νομισματικής σύσφιξης στις συνθήκες χρηματοδότησης και στην ανάπτυξη θα γίνουν πιο αισθητές το 2024 και θα συμβάλουν σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο πιστωτικό περιβάλλον.
• Οι επίμονα αυστηρές συνθήκες χρηματοδότησης αυξάνουν τον κίνδυνο ενός σοκ ρευστότητας με ευρύτερες πιστωτικές επιπτώσεις πέραν του βασικού σεναρίου. Η διαρθρωτική αδυναμία και η αβεβαιότητα σε βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών ακινήτων και των ακινήτων στην Κίνα, δείχνουν επίσης μια αρνητική κλίση κινδύνου.
• Η πρόοδος στη μείωση του βασικού πληθωρισμού και της ανθεκτικότητας των καταναλωτών μείωσε την πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ. Ένα σενάριο των ΗΠΑ με ταχύτερο από το αναμενόμενο αποπληθωρισμό, με μειώσεις επιτοκίων και ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων της Κίνας θα βελτίωνε τις παγκόσμιες προοπτικές.

Αδύναμο 2023, πιο αδύναμο 2024

Σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, η Fitch Ratings αναφέρει: Η ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι μεγαλύτερες οικονομίες με τις χαμηλότερες επιδόσεις στον κόσμο το 2023 και η Fitch δεν αναμένει σημαντική ανάκαμψη το 2024.
«Προβλέπουμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί ελαφρά, στο 0,7%, το 2024 για την ευρωζώνη και θα πέσει στο 0,3% από 0,5 % στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Όπως και σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές, ο συνδυασμός των υψηλών επιτοκίων και του πληθωρισμού έχουν οδηγήσει σε απότομη επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, αν και στην Ευρώπη η μείωση του παγκόσμιου εμπορίου έχει μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι στις ΗΠΑ, όπου η οικονομία εξαρτάται λιγότερο από την εξωτερική ζήτηση.
Υπάρχουν ορισμένοι θετικοί παράγοντες για τις πιστωτικές προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων της πτώσης του μετρούμενου πληθωρισμού και της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
Ωστόσο, οι μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ δεν θα αρχίσουν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία μέχρι το 2025» καταλήγει η Fitch Ratings.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης