Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Tι αναφέρει η Moody’s για την Ελλάδα μετά την αναβάθμιση - έκπληξη – Γιατί κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Tι αναφέρει η Moody’s για την Ελλάδα μετά την αναβάθμιση - έκπληξη – Γιατί κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
Το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας υποστηρίζεται από ένα σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, λέει η Moody's
Σχετικά Άρθρα
Στους λόγους για τους οποίους αναβάθμισε την ελληνική οικονομία αναφέρεται με νέα έκθεσή της η Moody’s, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει το τρέχον μακροοικονομικό τοπίο…
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον οίκο, το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας υποστηρίζεται από ένα σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, το οποίο οδήγησε σε ορατές βελτιώσεις στους θεσμούς και τη διακυβέρνηση, ισχυρότερες επενδύσεις και έναν πιο υγιή τραπεζικό τομέα.
Παρά την αναμενόμενη μεγάλη μείωση, το χρέος προς το ΑΕΠ θα παραμείνει πολύ υψηλό.
Όπως σημειώνεται, η ευνοϊκή δομή του χρέους και το μεγάλο απόθεμα μετρητών μπορούν να δράσουν εξαιρετικά καταπραϋντικά…
Η ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει για καλά την ενεργειακή κρίση, χάρη στα σημαντικά κεφάλαια που εισέρρευσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις, που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να στηρίξουν την ανάπτυξη.
Τα παραπάνω θα συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ αντισταθμίζοντας σε κάποιο βαθμό τον αρνητικό αντίκτυπο από τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία.
Καταγραφή_142.JPG
Πιστωτικές δυνάμεις, πιστωτικές προκλήσεις

Σύμφωνα με τη Moody's, στις πιστωτικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας συγκαταλέγονται:
Το ισχυρό ιστορικό εφαρμογής ενός απαιτητικού συνόλου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης χρέους, οι μέτριες δανειακές ανάγκες εν μέσω συνεχούς πιστωτικής στήριξης, αλλά και τα πολύ υψηλότερα επίπεδα πλούτου από ομολόγους της που τυγχάνουν παρόμοιου επιπέδου αξιολόγησης.
Από την άλλη, πιστωτικές προκλήσεις συνιστούν τα εξής:
Η μείωση του υψηλού χρέους εξαρτάται από τη δημοσιονομική στάση των επόμενων χρόνων.
Απαιτείται η ολοκλήρωση θεσμικών και οικονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωση της ισχύος του τραπεζικού τομέα.
Τέλος, όλο και πιο ορατές γίνονται οι προκλήσεις από τη φυσική κλιματική αλλαγή και τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία.

«Οι σταθερές προοπτικές της Ελλάδας εξισορροπούν βαθιές διαρθρωτικές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν ισχυρότερους πιστωτικούς δείκτες από ό,τι αναμένουμε επί του παρόντος έναντι των διαρθρωτικών προκλήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας.
Η λαϊκή και πολιτική συναίνεση σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των αγορών εργασίας στην Ελλάδα και την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων μπορεί να αποδώσουν καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα.
Προκλήσεις αποτελούν το σημαντικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο θα μπορούσε προϊόντος του χρόνου να συμβάλει σε παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις, που μπορεί να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.
Επιπλέον, δεδομένων του μεγέθους και της σημασίας τομέων όπως ο Τουρισμός και η Ναυτιλία, η οικονομία είναι επιρρεπής σε εξωτερικούς κραδασμούς και, επομένως, επιδέχεται βελτιώσεις όσον αφορά την οικονομική ανθεκτικότητα με τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης θα απαιτήσουν χρόνο» αναφέρει ο αμερικάνικός οίκος.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση

Η συνέχιση των οικονομικών πολιτικών και η ισχυρή δέσμευση για δημοσιονομική εξυγίανση, σε συνδυασμό με την επιτυχή εφαρμογή των εναπομενουσών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στο δικαστικό σύστημα, που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς, η γρηγορότερη του αναμενομένου βελτίωση της δημοσιονομικής ισχύος και η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) θα υποστήριζαν υψηλότερη βαθμολογία για το ελληνικό αξιόχρεο.
Επιπλέον, μια γρήγορη αλλαγή στην οικονομική δομή της Ελλάδας που θα συνέβαλε στη βελτίωση της οικονομικής ανθεκτικότητας θα ήταν πιστωτική θετική.
Περαιτέρω βελτιώσεις στον τραπεζικό τομέα, μέσω της μείωσης της μεταβλητότητας σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, αλλά και της βελτίωσης των δεικτών ποιότητας και κεφαλαιοποίησης κοντά στον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, θα ήταν επίσης πιστωτικά θετικές.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση

Τυχόν αντιστροφή των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια ή ενδείξεις ότι οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις δεν δίνουν την ώθηση στην ανάπτυξη και στους δημοσιονομικούς λογαριασμούς που αναμένεται επί του παρόντος, επιβαρύνοντας το επιχειρηματικό κλίμα και τις επενδύσεις, θα ασκούσαν πτωτικές πιέσεις στις αξιολογήσεις. Ειδικότερα, πιθανή διαρκής και ουσιώδης επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης της κυβέρνησης, πιθανώς σε συνδυασμό με απότομη επιδείνωση της υγείας του τραπεζικού τομέα, θα προκαλούσαν αρνητική ενέργεια αξιολόγησης.
Τέλος, τυχόν κλιμάκωση της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ θα οδηγούσε επίσης σε καθοδική πίεση στην αξιολόγηση
6_55.JPG
Aρνητικά…

Σύμφωνα με τη Moody’s, «Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει επίσης ένα εξαιρετικά δυσμενές δημογραφικό προφίλ, το οποίο επιδεινώθηκε από τη μετανάστευση μεγάλου ποσοστού νέων και καλά μορφωμένων κατά τα χρόνια της κρίσης.
Βαθμολογούμε τους θεσμούς και τη διακυβέρνηση της Ελλάδας ως «baa2», δύο βαθμίδες χαμηλότερα από την αρχική βαθμολογία «a3», γεγονός που αντικατοπτρίζει το ιστορικό χρεοκοπιών της ελληνικής κυβέρνησης και το ιστορικό ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η εκτίμησή μας για την ποιότητα των νομοθετικών και εκτελεστικών θεσμών αντανακλά την ισχυρή δυναμική στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη επιφέρει απτή πρόοδο σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση και η συμμόρφωση.
Η Ελλάδα είναι επίσης μεταξύ των πρωτοπόρων στην εφαρμογή ορόσημων και στόχων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRP).
Παρότι θα απαιτηθεί πολυετής δέσμευση για να αποκομιστούν πλήρως τα οφέλη των θεσμικών αλλαγών σε εξέλιξη για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, αυτές οι βελτιώσεις αρχίζουν να αντικατοπτρίζονται στους δείκτες διακυβέρνησης.
Βαθμολογούμε τη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών και του δικαστικού σώματος στο «baa», αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο στον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος και τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2021 σχετικά με τη δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων.
Τούτου λεχθέντος, ο έλεγχος της διαφθοράς και η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος θα παραμείνουν «δύσκολοι τομείς», με επιπτώσεις στο επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον σε περίπτωση επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής δυναμικής ή ανατροπής των αποφάσεων.
Πρόσφατα η Moody’s αύξησε τη βαθμολογία επί της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής σε «a» από «baa», που αντικατοπτρίζει την ισχυρή εστίαση της κυβέρνησης στη διατήρηση συνετών δημοσιονομικών πολιτικών, που χαρακτηρίζονται από αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων και μείωση της επιβάρυνσης του χρέους.
Τέλος, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και μακροοικονομικής πολιτικής αξιολογείται ως «baa».
Η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ σημαίνει ότι η ΕΚΤ καθορίζει τη νομισματική της πολιτική και, ενώ οι ρυθμοί πληθωρισμού της Ελλάδας είναι πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ, έχουν μειωθεί ταχύτερα και είναι κάτω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ».
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η Moody’s σημειώνει ότι ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος του μέσου όρου της Ευρωζώνης και υποχωρεί ταχύτερα, ενώ οι προκλήσεις εντοπίζονται στη διατήρηση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, τη διαχείριση των εξωτερικών ανισορροπιών και τις εξελίξεις στην αγορά του real estate.
Η δημοσιονομική ισχύς της Ελλάδας βαθμολογείται με ba2, καθώς η χώρα έχει μεν ένα από τα υψηλότερα χρέη, αλλά πετυχαίνει και μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρεών. Πέραν της προβλεπόμενης μείωσης του χρέους κάτω από το 150% του ΑΕΠ έως το 2025, η Moody’s σημειώνει την ευνοϊκή δομή του αλλά και τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, που περιορίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις από το δημογραφικό προφίλ της χώρας.
Σε ό,τι αφορά την έκθεση της Ελλάδας σε ρίσκα, αυτή βαθμολογείται στο ba, με τη Moody’s να σημειώνει ότι οι κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο και συγκεκριμένα τον συνδυασμό του σχετικά μεγάλου μεγέθους του και την ακόμα αδύναμη πιστωτική ποιότητα (παρά την πρόοδο).
Αυτό δημιουργεί υψηλές πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Πάντως, ο οίκος ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος μιας νέας τραπεζικής κρίσης έχει υποχωρήσει.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης