Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

DBRS: Επιβεβαιώνεται σε ΑΑΑ η αξιολόγηση της Γερμανίας, σταθερό το trend

DBRS: Επιβεβαιώνεται σε ΑΑΑ η αξιολόγηση της Γερμανίας, σταθερό το trend
Αμετάβλητες οι αξιολογήσεις της Γερμανίας από τη DBRS Ratings
Σε «ΑΑΑ» (ανώτατη) επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Γερμανίας η DBRS Ratings, διατηρώντας παράλληλα σε σταθερές τις προοπτικές επαναξιολόγησης 12μήνου (trend),
Όπως σημειώνει ο καναδικός οίκος αξιολόγησης, τα θεμελιώδη πιστωτικά μεγέθη της Γερμανίας παραμένουν σταθερά, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του πρόσφατου ενεργειακού σοκ στις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές. Οι δυσκολίες για τη γερμανική οικονομία έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η ισχυρή αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων ιδιαίτερα για την ενέργεια, οδήγησε σε σημαντική επιδείνωση του καταναλωτικού και επιχειρηματικού κλίματος και σε αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Επιπλέον, η έλλειψη ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου έχει αυξήσει τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια, ιδιαίτερα για τις μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης αερίου. Η DBRS αναμένει το ενεργειακό σοκ να αυξήσει τις δημοσιονομικές πιέσεις ιδιαίτερα το επόμενο έτος λόγω της πρόσφατα ανακοινωθείσας εισαγωγής προσωρινών φρένων στις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας από τις αρχές του 2023 έως τα μέσα του 2024, μέσω των οποίων η κυβέρνηση επιδιώκει να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας στα νοικοκυριά και οικονομικά των επιχειρήσεων. Αυτή η αποδυνάμωση των δημοσιονομικών προοπτικών, ωστόσο, εξισορροπείται από τον άφθονο δημοσιονομικό χώρο της Γερμανίας για την απορρόφηση μιας προσωρινής αύξησης των δημοσιονομικών πιέσεων. Ο δημοσιονομικός χώρος ενισχύεται από ένα ακόμη μέτριο επίπεδο χρέους, μια πολύ χαμηλή επιβάρυνση από τόκους και ευνοϊκές συνθήκες κρατικής χρηματοδότησης λόγω της θέσης της Γερμανίας ως ασφαλούς καταφυγίου.
Η αξιολόγηση ΑΑΑ της Γερμανίας υποστηρίζεται από την ανταγωνιστική και ιδιαίτερα ανεπτυγμένη οικονομία της, τα υγιή δημόσια οικονομικά της, την υψηλή θεσμική ποιότητα και τα ισχυρά εξωτερικά οικονομικά της. Ωστόσο, η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που απορρέουν από πιθανές υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τιμές ενέργειας και δυσμενείς δημογραφικές τάσεις. Ειδικότερα, η DBRS θεωρεί τη μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη τροχιά των εγχώριων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ως σημαντικό καθοριστικό παράγοντα για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ενεργοβόρας μεταποίησης. Επιπλέον, ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που απορρέουν από κρατικές εγγυήσεις για εγχώριες εταιρείες και καταμερισμό του δημοσιονομικού βάρους εντός της νομισματικής ένωσης θα μπορούσαν τελικά να επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά. Ενώ η τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση του τραπεζικού τομέα είναι υγιής, η DBRS θεωρεί την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος και τις αυξημένες τιμές των κατοικιών παράλληλα με την αύξηση των επιτοκίων, ως παράγοντες κινδύνου για τη μελλοντική ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών.
Η DBRS αξιολογεί την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση του τραπεζικού τομέα ως υγιή, αλλά θεωρεί την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος και την αύξηση των επιτοκίων ως παράγοντες κινδύνου για τη μελλοντική ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών. Ενώ ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η χαμηλή κερδοφορία, η τρέχουσα οικονομική ισχύς των τραπεζών επωφελείται από ακόμα καλά αποθέματα κεφαλαιοποίησης με τον μέσο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού τομέα να βρίσκεται στο 18,7% τον Ιούνιο του 2022, από 19,1% % ένα χρόνο νωρίτερα.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement