Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

ΗellasFin: Επένδυση σε έντοκα γραμμάτια κρατών – Τbills

tags :
ΗellasFin: Επένδυση σε έντοκα γραμμάτια κρατών – Τbills

Τα Έντοκα Γραμμάτια είναι κρατικά βραχυπρόθεσμα ομόλογα με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες

Στο σημερινό έντονα πληθωριστικό περιβάλλον, ένας αποταμιευτής - επενδυτής ο οποίος διατηρεί τα κεφάλαιά του σε τραπεζικές καταθέσεις και οι οποίες προσφέρουν επιτόκια κοντά στο επίπεδο του μηδενός, μπορεί να εξετάσει την τοποθέτηση της ρευστότητάς του σε Έντοκα Γραμμάτια (Τ-Bills), σύμφωνα με την HellasFin.
Τα Έντοκα Γραμμάτια είναι κρατικά βραχυπρόθεσμα ομόλογα με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες. Έχουν μικρότερο επενδυτικό κίνδυνο, εφόσον διακρατηθούν μέχρι την λήξη τους, σε σχέση με άλλα προϊόντα στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές.
Τις περισσότερες φορές δεν δίνουν τοκομερίδια (zero-coupon bonds) αλλά η τιμή αγοράς τους είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία που θα εισπράξει ο κάτοχος στην λήξη τους. Η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς τους και ονομαστικής αξίας είναι και η απόδοση που θα εισπράξει ο επενδυτής στην λήξη.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Επένδυση 100.000€ στο T-Bill (Ομόλογο μηδενικού κουπονιού) Ελληνικού δημοσίου, με λήξη σε 12 μήνες. 
Αν η τιμή ομολόγου ήταν 98 και η τιμή στη λήξη, όπου θα ρευστoποιηθεί το ομόλογο είναι στο 100, θα έχω ένα κέρδος 2% από το κεφάλαιο που επένδυσα. 
Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, επένδυσα 100.000€ στην ονομαστική τιμή 98, οπότε θα εισπράξω στη λήξη 102.040,81€ στην ονομαστική τιμή του 100. Προκύπτει λοιπόν ένα μεικτό κέρδος 2.040€. 
Αναφέρω μεικτό κέρδος διότι υπάρχουν κόστη συναλλαγής, εκκαθάρισης και διακανονισμού όπως και φόρος επί της υπεραξίας του ομολόγου. Αν αφαιρεθούν τα κόστη αυτά, τότε προκύπτει το καθαρό κέρδος. Στην HellasFin, το κόστος είναι 0,20% επί της συναλλαγής και επιπλέον 15€ έξοδα εκκαθάρισης. 
Άρα για το παράδειγμά, μεικτό κέρδος 2.040€ - 215€ (κόστος συναλλαγής) = 1.825€ καθαρό κέρδος. 
Σημαντικό είναι επίσης ότι το T-Bill (Ομόλογο μηδενικού κουπονιού) μπορεί να πωληθεί ακόμη και πριν τη λήξη του, στην τιμή που διαπραγματεύεται εκείνη την ημέρα, η οποία μπορεί να είναι μικρότερη, ίδια ή μεγαλύτερη της τιμής αγοράς του ομολόγου. 
Ο βασικός κίνδυνος είναι, να μην πληρώσει στη λήξη ο εκδότης (για το παράδειγμά το Ελληνικό κράτος), που σημαίνει χρεωκοπία του εκδότη. Για του κινδύνους από επένδυση σε ομόλογα μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ.

Εικόνα 1. Η σχέση απόδοσης- κινδύνου επιτοκίων σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα

 Picture1_0.png

Πως μπορείτε να επενδύσετε σε ομόλογα T-Bills;


1.    Αν δεν έχετε επενδυτικό λογαριασμό στην HellasFin, ξεκινήστε ανοίγοντας έναν με τη βοήθειά μας, χωρίς κανένα κόστος
2.    Τροφοδοτήστε τον λογαριασμό με το κεφάλαιο που επιθυμείτε να επενδύσετε
3.    Δώστε εντολή αγοράς του ομολόγου (T-Bill) που έχετε επιλέξει. Αν δεν έχετε αποφασίσει, στέλεχός μας μπορεί να σας βοηθήσει
4.    Περιμένετε την λήξη του ομολόγου

Γιατί μαζί;

1.    Είμαστε πάντα δίπλα σας, ώστε να εκμεταλλεύεστε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στις αγορές
2.    Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία  και εξειδίκευση στην διεθνή αγορά των ομολόγων
3.    Είμαστε μαζί, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης
4.    Στοχεύουμε στις μακροπρόθεσμες σχέσεις, παρά στις περιστασιακές συναλλαγές

Προσοχή, το συγκεκριμένο άρθρο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συμβουλή ή προτροπή για επένδυση, αλλά σκοπό έχει μόνο την ενημέρωση και εκπαίδευση του επενδυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στελέχη της Hellasfin, για να σας ενημερώσουν αναλυτικά. 

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης