Τραπεζικά στελέχη: Η κερδοφορία των τραπεζών θα προέλθει σε πρώτη φάση από το corporate banking

Τραπεζικά στελέχη: Η κερδοφορία των τραπεζών θα προέλθει σε πρώτη φάση από το corporate banking
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις τράπεζες εκτός από την αντιμετώπιση των NPLs, είναι οι τράπεζες να έχουν βιώσιμη κερδοφορία και να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία
Στο συνέδριο της ΕΕΔΕ για το risk management οι κ.κ Χρήστος Μεγάλου (διευθύνων σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς), Παύλος Μυλωνάς (διευθύνων σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας), Αρτ. Θεοδωρίδης (αναπλ. διευθ. σύμβουλος καθυστερήσεων και διαθεσιμων της Alpha Bank) και Θοδωρής Καλαντώνης (αναπλ. διευθυνων σύμβουλο Eurobank) έκαναν λόγο για την πρόοδο που έχει σημειώσει το τραπεζικό σύστημα, σε συνδυασμό με την έξοδο από την δεκαετή κρίση, αλλά και στις σημαντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το εγχώριο και διεθνές τραπεζικό σύστημα.
Κοινό ήταν το συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση, εκτός από την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι οι τράπεζες να έχουν βιώσιμη κερδοφορία και να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία.
Περιγράφοντας το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε μια τριετία από σήμερα, κοινή συνισταμένη όλων των διοικητικών στελεχών ήταν, ότι θα έχει μικρότερο δίκτυο φυσικών καταστημάτων και εργαζομένων καθώς τρέχουν προγράμματα εθελούσιας εξόδου, ενώ θα υπάρχει μεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών ψηφιακών δικτύων.
Τα καταστήματα θα έχουν αναβαθμισμένο, συμβουλευτικό ρόλο.
Η κερδοφορία των τραπεζών θα προέλθει σε πρώτη φάση από το corporate banking (τομέας επιχειρήσεων) και σε δεύτερη φάση καθώς η οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς και από την λιανική τραπεζική.
Άλλοι τομείς που θα συνεισφέρουν στην κερδοφορία, είναι οι πωλήσεις τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων κλπ..

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS