Unibios: Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2019 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Unibios: Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2019 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ
Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2019 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Unibios από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2019 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Unibios από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε σήμερα (22/7/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, η «UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 22.07.2019 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 19.07.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 12.501.852 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά και συμψηφισμό υποχρεώσεων – προκαταβολών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 19.10.2018 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 03.07.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας που προσδιόρισε την τιμή διάθεσης των μετοχών (άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018).
Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:


Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 19 Ιουλίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (http://www.unibios.gr).
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, 1 η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων Φυλή 13341. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρίας , τηλ. 210-6037030 (κ. Κυριάκος Παπαθανασίου και Αντώνιος Σβορώνος)

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS