Στο επίκεντρο του Eurogroup (8/7) η τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την ελληνική οικονομία

Στο επίκεντρο του Eurogroup (8/7) η τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την ελληνική οικονομία
Πέραν της Ελλάδας θα υπάρξει συζήτηση για την πορεία της ευρωζώνης αλλά και τον διεθνή ρόλο του ευρώ
Στα βασικά θέματα της ατζέντας του Eurogroup είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας 8 Ιουλίου 2019 είναι τα ακόλουθα:

Ελλάδα: Το Eurogroup θα συζητήσει την τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα.
Η έκθεση δεν συνδέεται με απόφαση σχετικά με τα μέτρα για το χρέος που εξαρτώνται από τις πολιτικές.
Με την ενισχυμένη εποπτεία παρακολουθούνται η οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση καθώς και η εφαρμογή των μεταπρογραμματικών δεσμεύσεων πολιτικής σε όποια χώρα ολοκληρώνει πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.
Το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018.
Τέθηκε σε ισχύ αφού ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2018 το πρόγραμμα για την Ελλάδα, το οποίο είχε χρηματοδοτήσει ο ESM.
Οι εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας εκδίδονται ανά τρίμηνο.

Δημοσιονομικός προσανατολισμός της ευρωζώνης: Οι υπουργοί θα συζητήσουν για τη δημοσιονομική κατάσταση στην ευρωζώνη συνολικά, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις προοπτικές για το 2020.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), κ. Niels Thygesen, θα παρουσιάσει την έκθεση που εξέδωσε πρόσφατα το όργανο. Το ΕΔΣ συμβουλεύει την Επιτροπή για τον μελλοντικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ευρωζώνης.
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης την εκτίμησή της για τη δημοσιονομική κατάσταση, με βάση τόσο την ανάλυσή της για τα προγράμματα σταθερότητας του 2019 όσο και τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της.
Η συζήτηση θα χρησιμεύσει στην κατάρτιση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και στην εκπόνηση των συστάσεων για την ευρωζώνη για το 2020.
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, το Eurogroup οφείλει να εξετάζει τη δημοσιονομική κατάσταση και τις προοπτικές της ευρωζώνης συνολικά στο πλαίσιο της εκτίμησης των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων που καταρτίζουν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Για τον σκοπό αυτό, διεξάγει τακτικές συζητήσεις σχετικά με τον δημοσιονομικό προσανατολισμό της ευρωζώνης.

Ισπανία: Οι θεσμοί θα ενημερώσουν το Eurogroup για τα κύρια πορίσματα της 11ης αποστολής μεταπρογραμματικής εποπτείας στην Ισπανία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαΐου.
Η μεταπρογραμματική εποπτεία αρχίζει αυτόματα μετά τη λήξη των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής και συνεχίζεται μέχρι η χώρα να επιστρέψει τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει λάβει.
Πραγματοποιούνται δύο αποστολές μεταπρογραμματικής εποπτείας τον χρόνο.

Διεθνής ρόλος του ευρώ: Οι υπουργοί θα αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των τομεακών διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της τελευταίας οικονομικής ανάλυσης της ΕΚΤ όσον αφορά τον διεθνή ρόλο του ευρώ.
Το Eurogroup έχει συζητήσει για τον διεθνή ρόλο του ευρώ επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια και παρακολουθεί το θέμα από κοντά μετά τη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης του Δεκεμβρίου του 2018, η οποία ζήτησε να δοθεί ώθηση στις σχετικές εργασίες.
Επίσης οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τις αποφάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο του γύρου δημοσιονομικής εποπτείας της Ιταλίας που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2019.
Οι υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης για τη διαδικασία διορισμού της επόμενης Προέδρου της ΕΚΤ.

Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: Οι υπουργοί θα συζητήσουν για τις ενέργειες σε συνέχεια της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2019.
Οι ηγέτες κάλεσαν το Eurogroup να συνεχίσει σε διευρυμένη σύνθεση να εργάζεται επί του συνόλου των στοιχείων που περιέχει η ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της ΟΝΕ, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2019.
Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης για την οργάνωση των εργασιών κατά το προσεχές εξάμηνο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS