ΕΛΤΡΑΚ: Τροποποίηση των όρων ομολογιακού δανείου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ

ΕΛΤΡΑΚ: Τροποποίηση των όρων ομολογιακού δανείου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ
Την παροχή ειδικής άδειας, για την παροχή της συναίνεσης της εταιρείας στην τροποποίηση των όρων ΚΟΔ, εκδόσεως της εταιρείας ΕΛΤΡΕΚΚΑ, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΡΑΚ
Την παροχή ειδικής άδειας, για την παροχή της συναίνεσης της εταιρείας στην τροποποίηση των όρων κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού ευρώ 4.000.000,00, εκδόσεως της εταιρείας ΕΛΤΡΕΚΚΑ, αποφάσισε χθες (17/4/2019) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΡΑΚ.
Ειδικότερα, η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (περαιτέρω «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι με την από 17-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφασίσθηκε η παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 επ.ν.4548/2018, όπως σήμερα ισχύει, για την παροχή της συναίνεσης της Εταιρείας, στην τροποποίηση των όρων κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού ευρώ 4.000.000,00, εκδόσεως της εταιρείας «ΕΛΤΡΕΚΚΑ Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ειδών Αυτοκινήτου, Εξοπλισμού Συνεργείων και Βιομηχανικών Ειδών» (περαιτέρω «ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.») με την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. και τη EUROBANK CYPRUS LTD.
Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.α του ν.4548/2018 και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24.
Η συναίνεση της Εταιρείας, ως Εγγυήτριας του Δανείου, παρέχεται, κυρίως, για την μετάθεση της λήξης του Δανείου μέχρι την 30-4-2019, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να αποπληρωθεί από την εκδότρια.
Η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις σχετικές κατά νόμο 4548/2018 ενέργειες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS