ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
Στην υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ προχώρησε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Στην υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ προχώρησε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (15/3/2019) η εταιρεία, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σήμερα, 15.03.2019, εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της από 08.03.2019 «Κοινής πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής δεσμευτικών προτάσεων» που δημοσιεύθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS