Ο Στουρνάρας απέτυχε στην προληπτική γραμμή – Στις 2 Ιουλίου θα αναγνωρίσει η ΤτΕ ως οριακά βιώσιμο το ελληνικό χρέος

Ο Στουρνάρας απέτυχε στην προληπτική γραμμή – Στις 2 Ιουλίου θα αναγνωρίσει η ΤτΕ ως οριακά βιώσιμο το ελληνικό χρέος
Τι είχε αναφέρει ο Στουρνάρας στην έκθεση του Φεβρουαρίου 2018, στις 30 Ιουνίου 2017 και σε ομιλία του στον Economist 
Ο Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ μπορεί να απέτυχε στην προληπτική γραμμή ωστόσο στις 2 Ιουλίου θα αναγνωρίσει ως οριακά βιώσιμο το ελληνικό χρέος εξέλιξη…θετική για την κυβέρνηση.
Για να βγει η Ελλάδα στις αγορές θα πρέπει οι άμεσα εμπλεκόμενοι πρωτίστως να ξεκαθαρίσουν την θέση τους για την βιωσιμότητα του χρέους
-Η ΕΚΤ θα αναφέρει ότι βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος αλλά μακροπρόθεσμα υπάρχουν αμφιβολίες
-Το ΔΝΤ έχοντας διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν θα αναφέρει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά ακόμη δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση.
Η παλαιά αναφορά εξαιρετικά μη βιώσιμο εγκαταλείπεται από το ΔΝΤ.
-Η ΤτΕ στις 2 Ιουλίου στην έκθεση της θα αναφέρει ότι το ελληνικό χρέος έχει καταστεί βιώσιμο και με όρους μεσοπρόθεσμους αλλά και μακροπρόθεσμους.
Μάλλον θα είναι ο πρώτος θεσμικός φορέας που θα αναφέρει κάτι τέτοιο, ότι η Ελλάδα έχει βιώσιμο χρέος.
Ο Γιάννης Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ θα προσπεράσει το γεγονός ότι έπεσε έξω στο ζήτημα της προληπτικής πιστωτικής γραμμής αλλά είναι αληθές ότι στο παρελθόν είχε παρουσιάσει την πρόταση του για το πώς θα καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος που ήταν πολύ κοντά στην τελική πρόταση των ευρωπαίων. 
Τότε υποστήριζε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 8,5 χρόνια επιμήκυνση των δανείων και αποπληρωμής των τόκων ώστε να καταστεί βιώσιμο.
Η απόφαση του Eurogroup στις 21 Ιουνίου προσδιόρισε την επιμήκυνση σε 10 χρόνια και το πάγωμα πληρωμής τόκων επίσης 10 χρόνια.

Τι είχε αναφέρει ο Στουρνάρας στην έκθεση του Φεβρουαρίου 2018, στις 30 Ιουνίου 2017 και σε ομιλία του στον Economist  

Φεβρουάριος 2018 -  Έκθεση της ΤτΕ για το 2017 για την προληπτική πιστωτική

Οι αναταραχές, όπως οι πρόσφατες, φαίνεται ότι επηρεάζουν   περισσότερο  τις  χώρες  με αδύναμη πιστοληπτική διαβάθμιση και λιγότερο ισχυρή οικονομία, οι οποίες είδαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων τους να αυξάνονται.
 Κατά συνέπεια, υπό τις παρούσες αβέβαιες συνθήκες, η έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, αν και είναι επιβεβλημένη προκειμένου η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα, πρέπει να γίνεται με προσεκτικά βήματα.
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς αποθέματος ρευστότητας πριν
από τη λήξη του προγράμματος δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και προετοιμάζει το έδαφος   για   την   έξοδο   της   χώρας   από   το πρόγραμμα.
Ωστόσο, συμπληρωματικά θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο ενός προληπτικού προγράμματος στήριξης.
Το ενδεχόμενο προσφυγής σε προληπτικό πρόγραμμα στήριξης, ιδιαίτερα μάλιστα εάν οι συνθήκες συνηγορούν, δεν θα πρέπει να δραματοποιείται, καθώς οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται   όταν υπάρχει ανάγκη. Η ύπαρξη ενός τέτοιου προληπτικού πλαισίου στήριξης εκτιμάται ότι μπορεί να δράσει υποστηρικτικά για την ελληνική οικονομία, μειώνοντας το κόστος δανεισμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου και των
τραπεζών σε χρηματοδότηση μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.
Η προληπτική πιστοληπτική γραμμή του ESM θα καθιστούσε αυτούς τους πόρους διαθέσιμους, χωρίς  να είναι απαραίτητη   εκ προοιμίου  η άντλησή τους.
Αντίθετα, η συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων   συνεπάγεται   άμεσα   πρόσθετο δανεισμό, ο οποίος επιβαρύνει το ετήσιο κόστος   εξυπηρέτησης  του χρέους.  
 Επιπλέον, αυτό το πλαίσιο προληπτικής στήριξης εξασφαλίζει τη διατήρηση της “παρέκκλισης” (waiver) για τα ελληνικά κρατικά   ομόλογα προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούνται ως
εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του   Ευρωσυστήματος  μέχρις ότου η Ελλάδα αποκτήσει επενδυτική πιστοληπτική διαβάθμιση.   
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αυτή, το απόθεμα ασφαλείας για τις συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο και πέραν του Αυγούστου του 2018

Τι είχε αναφέρει 30 Ιουνίου 2017 ο Στουρνάρας στην έκθεση της ΤτΕ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου αναγνωρίστηκε ότι η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της συμφωνίας και δόθηκε μια πιο σαφής κατεύθυνση για την αναδιάρθρωση του χρέους μετά το τέλος του προγράμματος (μετάθεση τοκοχρεολυσίων από 0 έως 15 χρόνια).
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι τα μέτρα αυτά, με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις, είναι αναγκαία για να καταστεί το χρέος διαχειρίσιμο.
Έχει επίσης διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για μια ήπια αναδιάρθρωση του χρέους με βάση την ακόλουθη λογική που προκύπτει από τη μελέτη βιωσιμότητας:
Όταν το χρέος υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ, μέτρα που μεταθέτουν τη δαπάνη πληρωμής τόκων στο μέλλον βελτιώνουν ταχύτερα τη σχέση χρέους/ΑΕΠ από ότι η αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Με αυτή τη λογική, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει την κεφαλαιοποίηση των πληρωμών τόκων προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για την περίοδο 2022-2041 και τη σταδιακή αποπληρωμή τους εντόκως σε ορίζοντα εικοσαετίας (αυτό ισοδυναμεί με μετάθεση των τόκων μεσοσταθμικά κατά 8,5 χρόνια), χωρίς επιπρόσθετο κόστος για τους δανειστές.
(Η μετάθεση των τόκων ήταν 10 χρόνια)
Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι αυτό είναι κατ’ αρχάς ικανή συνθήκη για να επιτευχθεί οριακή βιωσιμότητα του χρέους, ακόμη και αν τα πρωτογενή πλεονάσματα της γενικής κυβέρνησης διατηρηθούν στο 3,5% του ΑΕΠ μόνο μέχρι το 2020 και μειωθούν στο 2% του ΑΕΠ από το 2021 και μετά.
Επομένως, οι κατευθύνσεις που δόθηκαν στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου για μετάθεση των πληρωμών τόκων και των χρεολυσίων κατά 0 έως 15 χρόνια θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη βιωσιμότητα του χρέους εφόσον τελικά υιοθετηθεί όριο μετάθεσης πάνω από 8,5 χρόνια.
Τα όποια μέτρα για την αναδιάρθρωση του χρέους θα εφαρμοστούν, όπως έχει συμφωνηθεί, μετά το τέλος του προγράμματος.
Είναι ωστόσο αναγκαίο να περιγραφούν σήμερα με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια για να βελτιωθεί το κλίμα που θα διευκολύνει την έξοδο στις αγορές το καλοκαίρι του 2018, ή και νωρίτερα.
Είναι ευθύνη των εταίρων να συμβάλουν πιο αποφασιστικά στο ζήτημα του χρέους για να διευκολυνθεί η έξοδος της χώρας στις αγορές με βιώσιμους όρους.
Για να επιτευχθεί αυτό, οι αγορές πρέπει να γνωρίζουν εγκαίρως ότι θα ληφθούν μέτρα που θα καταστήσουν το χρέος βιώσιμο.
Η παράταση της εκκρεμότητας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και προοιωνίζεται την ανάγκη νέας χρηματοδοτικής συνδρομής μετά το 2018, κάτι που απεύχονται τόσο η Ελλάδα όσο και οι εταίροι.

Τι είχε αναφέρει σε ομιλία του ο Στουρνάρας στον Economist το 2017

«Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το χρέος θα πρέπει να ληφθούν μέτρα όπως η αναβολή πληρωμής των τόκων, η επιμήκυνση των ωριμάνσεων των δανείων και η επιστροφή των κερδών των ευρωπαϊκών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα (SNP και ΑΝFA)» είχε αναφέρει ο Στουρνάρας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS