Εύθραυστο σχέδιο εκτόνωσης στις τράπεζες – Συμβιβασμός ΕΚΤ, ΔΝΤ χωρίς AQRs…. αλλά με IFRs 9, TAR, stress tests ζημία 7 δισ

Εύθραυστο σχέδιο εκτόνωσης στις τράπεζες – Συμβιβασμός ΕΚΤ, ΔΝΤ χωρίς AQRs…. αλλά με IFRs 9, TAR, stress tests ζημία 7 δισ
Ο συμβιβασμός ΔΝΤ – ΕΚΤ …έχει επιτευχθεί εδώ και εβδομάδες όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews
Ένα ευρύτερο σχέδιο εκτόνωσης της έντασης που έχει προκληθεί με επίκεντρο στις τράπεζες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς ο κίνδυνος τραπεζικής αποσταθεροποίησης μπορεί να προκαλέσει domino effect και να προκαλέσει οικονομική και πολιτική αποσταθεροποίηση.
Το σχέδιο εκτόνωσης το οποίο ήδη έχει ενεργοποιηθεί θα περιλαμβάνει ορισμένες παραμέτρους οι οποίες θα δημιουργήσουν την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο αρνητικά όσο παρουσιάζονται.
Το ΔΝΤ ίσως σήμερα 28/9 εμμέσως να αναφέρει ότι δεν θα επιμείνει στα AQRs και στις 29/9 η EBA θα ανακοινώσει τις παραμέτρους για την υλοποίηση των stress tests.
Οι παράμετροι αυτοί είναι πολύ ενδιαφέροντες π.χ. επί ποιας βάσης θα καθοριστούν τα stress tests θα ληφθούν υπόψη τα κατώτερα όρια κεφαλαιακής επάρκειας 12,25% και 13% στις τράπεζες ή θα ληφθούν υπόψη οι παραδοχές του 2015 με το βασικό σενάριο base scenario στο 9,5% core tier 1 και 5,5% στο δυσμενές σενάριο adverse scenario;
To σχέδιο εκτόνωσης της έντασης έχει στόχο να δημιουργήσει την προσδοκία ότι οι τράπεζες δεν κινδυνεύουν και να δημιουργήσουν πάλι κλίμα προσδοκίας ανεβάζοντας τις μετοχές που έχουν κατακρημνιστεί.
Όμως αυτό το σχέδιο παραμένει εύθραυστο καθώς θα υπάρξουν πολλές εναλλαγές στην ειδησεογραφία το επόμενο διάστημα.
Κάποια καλά νέα θα ανεβάσουν τις μετοχές και κάποια αρνητικά νέα πάντα για τις τράπεζες και τα stress tests θα ρίξουν τις μετοχές.
Η κυβέρνηση έχει θορυβηθεί πάντως και αναζητάει άμεσα εκτόνωση.

Ο συμβιβασμός ΔΝΤ – ΕΚΤ …έχει επιτευχθεί εδώ και εβδομάδες
 
Εδώ και πολλές εβδομάδες έχουμε αποκαλύψει ότι ΕΚΤ και ΔΝΤ έχουν συμφωνήσει και προχωρήσει σε συμβιβασμό.
Ούτως ή άλλως το βασικό στέλεχος της ΕΚΤ ο Coeure έχει αναφέρει ότι δεν χρειάζονται AQRs αλλά θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στις βασικές ανησυχίες του ΔΝΤ για τις ελληνικές τράπεζες.
Ο συμβιβασμός εδώ και καιρό δεν περιλαμβάνει AQRs, δεν αποτελεί είδηση ότι δεν θα υλοποιηθούν AQRs.
Όσοι παρακολουθούν τα τραπεζικά δρώμενα γνωρίζουν ότι τα AQRs έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και εβδομάδες ως ενδεχόμενο.
Η ΕΚΤ φέρνοντας εμπροσθοβαρώς τα stress tests για τις ελληνικές τράπεζες θα ξεκινήσουν Φεβρουάριο και θα ανακοινωθούν Μάιο 2018 ουσιαστικά αποκλείει τα AQRs.
Τα AQRs δηλαδή asset quality review δηλαδή έλεγχοι ποιότητας στοιχείων ενεργητικού έχουν προσλάβει μυθικές διαστάσεις.
Ακόμη και εάν υλοποιούνταν η ζημία που θα προέκυπτε δεν θα ξεπερνούσε τα 2 με 2,1 δισεκ. ευρώ.
Η διαφορά με τα AQRs είναι ότι πρέπει να καλυφθούν άμεσα και εφάπαξ.
Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει τις εξής
-Δεν θα πραγματοποιηθούν AQRs.
-Οι θέσεις του ΔΝΤ για ορισμένα ζητήματα θα περάσουν στις παραδοχές των stress tests.
-Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται IFRs 9 διεθνή λογιστικά πρότυπα που θα πλήξει τις προβλέψεις αλλά θα υπάρχει δυνατότητα απόσβεσης σε 5 χρόνια, TAR ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων και stress tests να καταλήξουν σε ένα νούμερο για τις ελληνικές τράπεζες που να ικανοποιεί ΕΚΤ και ΔΝΤ.
Τα stress tests στις ελληνικές τράπεζες θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2018.

Πως προκύπτουν τα 7 δισεκ.

1)Ακόμη δεν γνωρίζουμε εάν στο βασικό Base και δυσμενές adverse σενάριο ποιοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα ληφθούν υπόψη.
Θα ληφθούν υπόψη για τις ελληνικές τράπεζες οι παραδοχές του 2015 δηλαδή 9,5% στο βασικό και 5,5% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο δυσμενές σενάριο ή θα προσμετρήσουν τα ειδικά χαμηλότερα όρια δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που είναι στην Εθνική 12,25%, στις άλλες τράπεζες 12,5% και στην Πειραιώς 13%;
Η πρώτη παράμετρος που θα πρέπει να αποτιμηθεί είναι επί ποιας ανάλυσης η ΕΚΤ και η ΕΒΑ η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα αποτιμήσουν την επάρκεια των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών;
Θα είναι επί του 9,5% στο βασικό και 5,5% στο δυσμενές ή επί του 12,25% με 13% που είναι τα οριζόμενα από την ΕΚΤ χαμηλότερα όρια στους συνολικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας;

2)Όλοι συμφωνούν ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα θα μπορούσαν να χάσουν έως το 80% του κεφαλαιακού αποθέματος τους που ανέρχεται σε 9,5 δισεκ.
Κεφαλαιακό απόθεμα νοείται η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου ορίου που θέτει η ΕΚΤ κεφαλαιακής επάρκειας στις ελληνικές τράπεζες 12,25% έως 13% και των σημερινών συνολικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που σε μέσους όρους ανέρχονται στο 17,2%.  
Η διαφορά αυτή είναι 9,5 δισεκ. που είναι το κεφαλαιακό απόθεμα capital buffer.
Όμως εάν οι τράπεζες χάσουν λόγω των stress tests περίπου 7-8 δισεκ. δηλαδή χάσουν το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαιακού αποθέματος αλλά παραμείνουν φερέγγυες δεν υποχωρήσουν κάτω από τα όρια του 12,25% με 13% η ΕΚΤ θα ζητήσει άμεσα να ανακεφαλαιοποιηθούν ή θα αποδεχθεί τα capital plans π.χ. σε βάθος 3ετίας και με βάση την ροή των προ προβλέψεων εσόδων να κάνει δεκτά τα μελλοντικά έσοδα.

3)Συνομιλώντας με πολλούς τραπεζίτες και ξένους που προφανώς παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις καταλήγουν σε κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς.
Α)Από το AFRs 9 από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα οι ελληνικές τράπεζες θα διενεργήσουν νέες προβλέψεις.
Οι εκτιμήσεις δίνουν ένα εύρος μεταξύ 4 με 5,5 δισεκ. ευρώ.
Ας δεχθούμε ως μέσο όρο 5 δισεκ. αλλά με δυνατότητα απόσβεσης 5 χρόνια.
Οι διεθνείς επενδυτές θα αποδεχθούν την απόσβεση 5ετίας που είναι υπαρκτή λογιστική μέθοδος ή θα αποτιμήσουν τον κίνδυνο των 5 δισεκ. ως κεφαλαιακή ζημία εφάπαξ.
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η ζημία από τα IFRs 9 να αποσβένεται στα 5 χρόνια αλλά οι διεθνείς επενδυτές να αποτιμήσουν τις ελληνικές τράπεζες όχι λογιστικά αλλά επενδυτικά δηλαδή να αφαιρέσουν εφάπαξ τα 5 δισεκ. από τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών για να διαπιστώσουν πόσο πλήττονται και πόσο επαρκείς είναι.

Β)Από το TAR δηλαδή την επισκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων τι ζημία θα προκύψει;
Υπάρχουν ενδείξεις για 1 με 2 δισεκ. συνολικά για τις τράπεζες.
Όμως ήδη από τα ναυτιλιακά δάνεια έχει βγει ζημία 300 εκατ για όλες τις τράπεζες.
Το TAR είναι στατικό σενάριο και εφάπαξ δηλαδή ζημία χωρίς δυνατότητα χρονικής απόσβεσης.

3)Από τα stress tests τι θα μπορούσε να προκύψει;
Οι απόψεις διίστανται.
Ορισμένοι μιλούν μόνο για 2 δισεκ. και άλλοι για 4 δισεκ.

Το σύνολο IFRs 9, ΤΑR και stress tests είναι 7 δισεκ. με 11 δισεκ. ευρώ.
Με βάση αυτά τα στοιχεία προκύπτει ένα αποτέλεσμα.
Ζημία από 7 έως 11 δισεκ.
Αυτή η ζημία θα μηδενίσει ή σχεδόν μηδενίσει το κεφαλαιακό απόθεμα των ελληνικών τραπεζών.
Το ερώτημα είναι η ΕΚΤ θα αποδεχθεί το θετικό σενάριο λέγοντας ότι τα μελλοντικά προ προβλέψεων έσοδα επαρκούν για να καλυφθούν οι ζημίες ή θα ζητήσει άμεσα να ανακεφαλαιοποιηθούν για να ξαναδημιουργήσουν κεφαλαιακά αποθέματα;
Οι έλληνες τραπεζίτες δεν βλέπουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Η ΕΚΤ, τουλάχιστον κάποιοι, δεν βλέπουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Η επενδυτική κοινότητα, ένα μέρος της βλέπει αυξήσεις κεφαλαίου.  

Η άποψη του bankingnews είναι ότι κανείς δεν πρέπει να φοβάται τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Τα κεφάλαια είναι υγεία, είναι δύναμη είναι λύση στα προβλήματα.
Όχι στον φόβο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS