Γιατί οι μετοχές των τραπεζών είναι «υπερκινητικά ακίνητες» από Μάιο 2017; - Ανησυχία μήπως χάσουν 7 δισ. κεφάλαια

Γιατί οι μετοχές των τραπεζών είναι «υπερκινητικά ακίνητες» από Μάιο 2017; - Ανησυχία μήπως χάσουν 7 δισ. κεφάλαια
Οι μετοχές των τραπεζών θα παραμείνουν καθηλωμένες όσο ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν κεφαλαιακά αποθέματα 7 δισεκ. στις ελληνικές τράπεζες
Πριν ακριβώς ένα 1,5 μήνα, το bankingnews σε ένα άκρως αναλυτικό ρεπορτάζ τόνιζε ότι καταγράφεται ένα φαινόμενο στις μετοχές των τραπεζών η «υπερκινητική ακινησία».
Το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη δηλαδή η υπερκινητική ακινησία συνεχίζει να υφίσταται και θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμη να υφίσταται ως φαινόμενο.  
Οι μετοχές των τραπεζών δεν είναι επενδύσιμες, μέχρι να φύγουν τα σύννεφα που σκιάζουν τα κεφάλαια και τους ισολογισμούς τους.

Η Alpha bank π.χ. παραμένει καθηλωμένη εδώ και καιρό πέριξ των 2,10 με 2,20 ευρώ.
Η Εθνική στα 0,35 ευρώ και η Eurobank στα 0,90 με 1 ευρώ όπως και η Πειραιώς 0,22 με 0,24 ευρώ.
Η Εθνική έχει πλησιάσει πολύ κοντά σε κεφαλαιοποίηση την Alpha bank όπως και η Eurobank με την Πειραιώς και υπάρχει αιτιολογία για την εξέλιξη αυτή ενώ συνολικά ο κλάδος εμφανίζει χρηματιστηριακή αξία 10,5 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα έχουν εγκλωβιστεί.
Αυτός ο χρηματιστηριακός εγκλωβισμός δεν είναι τυχαίος.
Υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος που αγγίζει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.
Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με το παρελθόν, έχουν υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και πάνω από 7 δισ. capital buffer.
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Εάν το ΔΝΤ στην 3η αξιολόγηση που ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου θέσει θέμα διεξαγωγής AQR στις ελληνικές τράπεζες και όχι μόνο ο έλεγχος των προβληματικών δανείων που βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΕΚΤ και τον SSM (Εθνική – Alpha μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και Eurobank – Πειραιώς μεταξύ Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του 2017)….τότε είναι βέβαιο ότι τα capital buffer τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών που ανέρχονται σε 7 με 7,5 δισεκ θα μηδενίσουν.
Το AQR είναι asset quality review δηλαδή έλεγχος στοιχείων ενεργητικού, θα ελεγχθούν δηλαδή τα δάνεια και συνολικά οι ισολογισμοί των τραπεζών

Σε αυτή την περίπτωση ο τραπεζικός κλάδος χρηματιστηριακά θα παραμείνει σε ομηρία για τους επόμενους 12 με 18 μήνες.
Πρακτικά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών θα υποχωρήσουν στο 12% δηλαδή στο όριο που έχει θέσει η ΕΚΤ και τότε θα κληθούν να αυξήσουν εκ νέου τα κεφαλαιακά τους αποθέματα.

Οι έλληνες τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι δεν βλέπουν AQR

Οι έλληνες τραπεζίτες αναφέρουν ότι δεν έχουν σχεδιαστεί AQR στις ελληνικές τράπεζες μαζί με τα stress tests.
Επίσης συμπληρώνουν ότι ο έλεγχος των προβληματικών δανείων NPLs και προβληματικών ανοιγμάτων NPEs που θα διεξαχθεί για τις 4 ελληνικές τράπεζες το Φθινόπωρο δεν προσομοιάζει με AQR αλλά θα είναι έλεγχος στοχοθεσίας.
Όμως οι τραπεζίτες ανησυχούν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να βρεθεί σε δυσμενή θέση εάν τελικώς το ΔΝΤ ασκήσει πίεση ώστε να διεξαχθούν AQR δηλαδή ανάλυση ποιότητας στοιχείων ενεργητικού εξέλιξη που θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε νέες προβλέψεις άρα τα κεφάλαια θα μειώνονταν και άρα θα χρειάζονταν νέα κεφάλαια, νέες αυξήσεις κεφαλαίου
Ζημίες από AQR 2014, 2015 – Για το 2018 δεν είναι σαφές εάν υπάρξουν AQR
Τράπεζες

AQR 2014 επί των κεφαλαίων

AQR 2015 επί των κεφαλαίων

AQR 2018 επί του capital buffer – Υπόθεση εργασίας

Πειραιώς

-2,70δισ

-2,18 δισ

- 2 δισ

Εθνική

-2,22 δισ

-831 εκατ

-1 δισ

Eurobank

-1,278 δισ

-339 εκατ

-1 δισ

Alpha

-1,11 δισ

0

-1,5 δισ

Σύνολο

-7,34 δισ

3,358 δισ

5,5 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος 4ης ανακεφαλαιοποίησης;

Πρωτίστως πρέπει να αναφερθεί ότι οι τράπεζες διαθέτουν 32 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων τα 28,5 δισεκ. είναι tangible book.
Η ΕΚΤ έχει προσδιορίσει για τις ελληνικές τράπεζες ένα περιθώριο ασφαλείας για τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο 12% αντί 8% που είναι το κατώτερο όριο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
Οπότε με βάση την παραδοχή των συνολικών κεφαλαίων οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ήδη capital buffer δηλαδή κεφαλαιακά μαξιλάρια πάνω από 7 δισεκ. ευρώ.
Προκύπτει ένα θεωρητικό έλλειμμα 3 δισεκ.
Οι τράπεζες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις εξής προκλήσεις
Α)Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙΙ όπου θα επιβαρυνθούν τα κεφάλαια περίπου 4 δισεκ. ευρώ.
Β)Με την εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου IFRs 9 οι τράπεζες θα χρειαστούν να διενεργήσουν νέες προβλέψεις έως 3,5 δισεκ. ευρώ ωστόσο έχουν 5 χρόνια δυνατότητα καταγραφής και απόσβεσης της συγκεκριμένης πρόβλεψης.
Γ)Διαθέτουν αναβαλλόμενη φορολογία 19,8 δισεκ σε σύνολο tangible book 28,5 δισεκ. ευρώ.
Προφανώς πολύ δυσμενή σχέση μεταξύ πραγματικών και λογιστικών κεφαλαίων αλλά η ΕΚΤ έχει αποδεχθεί την αναβαλλόμενη φορολογία.
Δ)Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 106 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα όπου η πραγματική τους αξία δεν ξεπερνάει τα 21 δισεκ.

Ποιο είναι το κακό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες; - Να χρειαστούν 6-7 δισεκ. νέες αυξήσεις κεφαλαίου ώστε να δημιουργήσουν νέα κεφαλαιακά αποθέματα

Ποιο είναι το κακό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες;
Εάν διεξαχθούν AQR είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι το υφιστάμενο capital buffer των ελληνικών τραπεζών θα μηδενιστεί ή σχεδόν θα μηδενιστεί.
Ας δώσουμε ένα πραγματικό παράδειγμα.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζεται από τις κεντρικές τράπεζες βρίσκεται στο 8%.
Στις ελληνικές τράπεζες λόγω της κρίσης και της αβεβαιότητας για την ποιότητα ενεργητικού έχει οριστεί ως όριο το 12%.
Οι ελληνικές τράπεζες μετά τις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις και τις πωλήσεις θυγατρικών διαθέτουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από 17% σε μέσους όρους.
Η διαφορά 12% με 17% είναι το capital buffer το οποίο υπολογίζεται σε 7 δισεκ.
Στο κακό σενάριο λοιπόν αυτό το capital buffer σχεδόν θα μηδενιστεί οπότε ναι μεν οι τράπεζες θα παραμείνουν πάνω από το 12% αλλά θα υποχρεωθούν να αυξήσουν ΠΑΛΙ τα κεφάλαια τους ώστε να δημιουργήσουν capital buffer κεφαλαιακά αποθέματα.
Δηλαδή θα χρειαζόντουσαν οι τράπεζες νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 6 με 7 δισεκ. και αυτό θα οδηγούσε τις μετοχές σε κατάρρευση, σε νέα reverse split και σε νέα dilution για τους μετόχους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS