ΣΕΤΕ: Η απασχόληση στον ελληνικό τουρισμό αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία 30 χρόνια, με μέσο ρυθμό 2,8%

ΣΕΤΕ: Η απασχόληση στον ελληνικό τουρισμό αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία 30 χρόνια, με μέσο ρυθμό 2,8%
Η αυξητική τάση εντάθηκε από το 2014 και μετά...
Η απασχόληση στον τουρισμό, την «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία 30 χρόνια με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,8%, σύμφωνα με τη μελέτη που διενήργησε το ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με θέμα «Μακροχρόνιες τάσεις (1983 - 2016) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας».
Όπως διαπιστώνεται, η αυξητική τάση εντάθηκε από το 2014 και μετά, όταν και ολοκληρώθηκε η μεταστροφή του σε έναν κατ' εξοχήν εξωστρεφή, διεθνώς ανταγωνιστικό, τομέα.
Κατά τη διάρκεια του 2016, η απασχόληση στον τουρισμό έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο (341,2 χιλ.) από την αρχή της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, υπερβαίνοντας το προηγούμενο υψηλό σημείο του 2008 (322 χιλ.).
Την ίδια στιγμή, η παρατηρούμενη αύξηση της μερικής απασχόλησης στον τουρισμό, μετά την ανάκαμψή του το 2013, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, δεν είναι εις βάρος, αλλά επιπρόσθετη της πλήρους απασχόλησης, η οποία καταγράφει επίσης αύξηση.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS