Άμεσα η Alpha Bank θα πουλήσει το 4,98% που απέκτησε στον Τιτάνα από ενέχυρο δανείου

Άμεσα η Alpha Bank θα πουλήσει το 4,98% που απέκτησε στον Τιτάνα από ενέχυρο δανείου
Ο ιδιώτης επενδυτής είχε χρησιμοποιήσει ως collateral μετοχές του Τιτάνα
Σύντομα θα πουλήσει τα 3,8 εκατ. μετοχές ή 4,98% του μετοχικού κεφαλαίου του Τιτάνα, που απέκτησε από ενέχυρο δανείου ιδιώτη, η Alpha Bank.
Προφανώς ο ιδιώτης επενδυτής είχε χρησιμοποιήσει ως collateral μετοχές του Τιτάνα, άρα πρόκειται για πρόσωπο που έχει ιστορικούς δεσμούς με την εταιρεία.
Το δάνειο προφανώς δεν αποπληρώθηκε και η τράπεζα έκανε χρήση των εγγυήσεων και πήρε τις μετοχές του Τιτάνα, αξίας, σε τρέχουσε τιμές, περίπου 81,5 εκατ. ευρώ, τις οποίες θα πουλήσει σύντομα, σύμφωνα με πηγές με γνώση του ζητήματος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS