Πόσο είναι το χάσμα ρευστότητας... 94 δισ. – Τα capital controls θα αρθούν τέλη 2017 ή αρχές 2018

Πόσο είναι το χάσμα ρευστότητας...  94 δισ. – Τα capital controls θα αρθούν τέλη 2017 ή αρχές 2018
Τα capital controls δεν θα αρθούν πριν τα τέλη του 2017 ή το αργότερο αρχές του 2018 στην Ελλάδα
Η D. Nouy η επικεφαλής του SSM που εποπτεύει το τραπεζικό σύστημα τόνισε ότι πολλές τράπεζες της ευρωζώνης δεν πληρούν τα κριτήρια ρευστότητας.
Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών;
Μια τράπεζα για να είναι 100% επαρκής από πλευράς ρευστότητας πρέπει να έχει μηδενική εξάρτηση από την Κεντρική Τράπεζα και να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας με καταθέσεις ή με καταθέσεις και εναλλακτικά μέσα όπως τιτλοποιήσεις ή καλυμμένα ομόλογα.
Στην Ελλάδα τα συνολικά δάνεια ανέρχονται σε 225 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 202,8 δισεκ. αφορούν τον ιδιωτικό τομέα.
Στα 225 δισεκ. περιλαμβάνονται και δάνεια δημοσίου.
Οι καταθέσεις στην Ελλάδα με βάση εκτιμήσεις Απριλίου του 2016 έχουν υποχωρήσει στα 120,3 δισεκ. των επιχειρήσεων και νοικοκυριών ενώ οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονται στα 131,7 δισεκ.
Το χάσμα λοιπόν δανείων προς καταθέσεις είναι 94 δισεκ. ευρώ.
Στο τραπεζικό σύστημα υπάρχει έλλειμμα 94 δισεκ. σε ρευστότητα.
Αυτό το έλλειμμα καλύπτεται σχεδόν 95% από το ευρωσύστημα από όπου οι τράπεζες έχουν αντλήσει 103 δισεκ. εκ των οποίων 69 δισεκ. ELA και διατραπεζικά repos τα οποία σταδιακά αυξάνονται.
Αν δεν υπήρχε ΕΚΤ και η ΤΤΕ με το ELA δεν θα υπήρχαν ελληνικές τράπεζες.
Το κεφάλαιο μπορεί να λειτουργήσει ως ρευστότητα, η ρευστότητα ΠΟΤΕ δεν λειτουργεί ως κεφάλαιο.
Μέσω του ευρωσυστήματος λοιπόν οι τράπεζες καλύπτουν το χάσμα των 94 δισεκ.
Έχει αναφερθεί ότι οι τράπεζες με το waiver, με την ποσοτική χαλάρωση, με αγορές ομολόγων EFSF και άλλα θα ενισχύσουν την ρευστότητα τους.
Όπως αναλυτικά έχουμε παρουσιάσει το όφελος για τις τράπεζες με όρους ρευστότητας δεν θα υπερβεί τα 15,5 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 10 δισεκ. από το waiver.
Άρα το όφελος από όλα αυτά είναι περιορισμένο με όρους ρευστότητας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μείωση των haircuts στα collaterals στις ελληνικές τράπεζες θα καθυστερήσει από την ΕΚΤ.
Με την βελτίωση – λογιστικού τύπου αλλά και βελτίωση των τιμών των ομολόγων – που θα υπάρξει τα τραπεζικά ομόλογα θα επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, αλλά πρώτα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές και μετά θα ακολουθήσουν οι τράπεζες με προγράμματα καλυμμένων ομολογιών.

Πότε θα αρθούν τα capital controls;

Με βάση το παράδειγμα της Κύπρου και με βάση το παράδειγμα της Ισλανδίας που δεν είναι ωστόσο συγκρίσιμα τα capital controls δεν θα αρθούν πριν τα τέλη του 2017 ή το αργότερο αρχές του 2018 στην Ελλάδα
Στο μεσοδιάστημα θα υπάρξει περαιτέρω άρσεις και ελαστικοποίηση αλλά η πλήρης άρση θα καθυστερήσει μετά βεβαιότητας.
Να τονιστεί ότι μεγάλο βήμα προς την άρση των capital controls θα είναι όταν οι νέες καταθέσεις θα θεωρούνται new money δηλαδή νέο χρήμα και δεν θα υπόκεινται σε κεφαλαιακούς περιορισμούς.
Οι καταθέσεις μειώνονται στα 120,3 δισεκ. αποτελεί χαμηλό 13 χρόνων, οπότε μην περιμένετε άρση capital controls για πολύ καιρό…

Υποσημείωση

Κατά καιρούς αναφέρεται ότι τα ανταλλάγματα που θα λάβουν οι ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ θα αλλάξουν άρδην το προφίλ ρευστότητας τους.
Αυτός είναι ένας μύθος.
Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος;
Από αγορές ομολόγων EFSF έως 18 δισεκ. κεφαλαιακό κέρδος capital gains έως 378 εκατ για το σύνολο του κλάδου, μηδενική η επίδραση στην ρευστότητα.
Από το waiver των assets και ομολόγων συνολικό όφελος ρευστότητας 10 δισεκ. θα μειωθεί αναλογικά το ELA που σήμερα είναι 69 δισκ.
Από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE το όφελος σε ρευστότητα θα είναι περίπου 500 εκατ ευρώ
Τα haircuts στα collaterals δεν θα μειωθούν άμεσα θα περάσουν μήνες, το όφελος από μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να ήταν 10-12 δισεκ. σε ρευστότητα.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το όφελος για τις ελληνικές τράπεζες είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με το χάσμα 94 δισεκ. που έχουν σε ρευστότητα... 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS