Πόσα βάζουν στην τσέπη οι διοικήσεις και τα στελέχη των εισηγμένων και πόσα κέρδη δημοσίευσαν για το 2015

Πόσα βάζουν στην τσέπη οι διοικήσεις και τα στελέχη των εισηγμένων και πόσα κέρδη δημοσίευσαν για το 2015
Μάλιστα υπάρχουν εταιρείες με ζημιές που αμείβουν το Δ.Σ. με τα ίδια περίπου χρήματα με άλλη εταιρεία που έβγαλε μερικές δεκάδες εκατομμύρια κέρδη
Σημαντικές διαφορές στις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των στελεχών δείχνουν τα πρώτα στοιχεία με βάσεις τους ισολογισμούς που έχουν ήδη δημοσιευτεί. Μάλιστα υπάρχουν εταιρείες με ζημιές που αμείβουν το Δ.Σ. με τα ίδια περίπου χρήματα με άλλη εταιρεία που έβγαλε μερικές δεκάδες εκατομμύρια κέρδη.
Πιο αναλυτικά στο ποσό των 7,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της ΟΤΕ για το 2015 από 6,1 εκατ. Ευρώ το 2014. Ο όμιλος δίνει μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή και είχε κέρδη 152 εκατ. ευρώ από 267 εκατ. ευρώ το 2014.
Η Motor Oil κατέβαλε σε συναλλαγές και αμοιβές το ποσό των 8,676 εκατ. ευρώ και εμφάνισε καθαρά κέρδη 204 εκατ. ευρώ ενώ θα δώσει συνολικό μέρισμα 0,65 ευρώ. Για την ίδια χρήση οι αμοιβές που καταβλήθηκαν ή έχουν λογισθεί προς τα 8 εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα 15 μη εκτελεστικά μέλη και τους 12 γενικούς διευθυντές των ΕΛΠΕ ανέρχονται συνολικά στα 3,63 εκατ. ευρώ από 3,87 εκατ. ευρώ. το 2014. Σημειώνεται πως λόγω αποζημιώσεων από λύση συμβάσεων έχουν καταβληθεί 1,81 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ το 2014 δεν υπήρχε σχετικό ποσό. Επίσης το 2015 τα εκτελεστικά μέλη είναι αυξημένα κατά 3, τα μη εκτελεστικά κατά 6 και οι γενικοί διευθυντές κατά 4.
Οι συνολικές αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης του ομίλου Τιτάν ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το 2014. Ο όμιλος είχε το 2015 κέρδη 35,3 εκατ. ευρώ από 35,7 εκατ. το 2014.
Οι αμοιβές και λοιπές εργασιακές παροχές των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης σε επίπεδο Ομίλου Attica Συμμετοχών ανήλθαν σε 2,13 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015 έναντι ποσού 1,73 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014.
Η Euroxx αναφέρει πως τα έξοδα διοίκησης για τη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν στα 2,07 εκατ. ευρώ από 1,98 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014. Η εταιρεία είχε ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ. Για το ίδιο διάστημα η Grivalia για αμοιβές και παροχές της διοίκησης κατέβαλε 1,59 εκατ. ευρώ από 1,14 εκατ. ευρώ ενώ για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους το ποσό των 1,36 εκατ. ευρώ από 865 χιλ. ευρώ. Συνολικά λοιπόν οι αμοιβές και παροχές διοίκησης ανήλθαν στα 2,96 εκατ. ευρώ από 2,01 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη το 2015 ανήλθαν στα 53 εκατ. ευρώ.
H Fourlis αναφέρει πως για τις χρήσεις 2015 και 2014 δόθηκαν αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και σε μέλη της Διοίκησης για τις υπηρεσίες τους στον Όμιλο και την Εταιρεία ως εξής: 2,65 εκατ. ευρώ από 289 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 488 χιλ. ευρώ από 491 χιλ. ευρώ για την εταιρεία. Η εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία το 2015.
Στην Ελληνικά Καλώδια, θυγατρική της Viohalco, οι αμοιβές για το 2015 ανήλθαν σε 1.346.997 ευρώ για τον Όμιλο και 699.344 ευρώ για την Εταιρεία. Ο όμιλος περιόρισε τις ζημιές στα 1,8 εκατ. ευρώ από 30,3 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα η Σωλ.Κορίνθου, επίσης θυγατρική της Viohalco, έδωσε 773 χιλ. ευρώ αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και εμφάνισε κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ από ζημιές 5,5 εκατ. ευρώ.
Για την Jumbo οι αμοιβές στο εξάμηνο ανήλθαν στα 1,81 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 1,5 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.
Οι αμοιβές Δ.Σ. του Ομίλου και της Εταιρείας Αστήρ Παλάς ανήλθαν σε 35 χιλ. ευρώ από μηδενικές και οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν αντίστοιχα σε 576 χιλ. ευρώ (31.12.2014: 953 χιλ. ευρώ) και 523 χιλ. ευρώ (31.12.2014: 900 χιλ. ευρώ) Η θυγατρική δεν είχε αμοιβές Δ.Σ.
Τέλος, στην Πετρόπουλος το κονδύλι «συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης ήταν 553 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία εμφάνισε κέρδη 591 χιλ. ευρώ λόγω έκτακτης φορολογίας 1 εκατ. ευρώ και προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Γ.Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS