Αυτό και αν αποτελεί πρόκληση - «Κατασχέσεις» επιστροφών φόρου εισοδήματος για την ταχύτερη είσπραξη του ΕΝΦΙΑ

Αυτό και αν αποτελεί πρόκληση - «Κατασχέσεις» επιστροφών φόρου εισοδήματος για την ταχύτερη είσπραξη του ΕΝΦΙΑ
Θα αφαιρείται από τα ποσά των επιστροφών φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι το «χαράτσι» από τα ακίνητα
Με τις επόμενες δόσεις του ΕΝΦΙΑ θα συμψηφίζονται οι επιστροφές φόρου εισοδήματος που δεν έχουν ακόμη εισπράξει εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι.
Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) θα αφαιρούν από τα ποσά των επιστροφών φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι το «χαράτσι» από τα ακίνητα  και μόνο εάν μετά από την αφαίρεση αυτή υπολείπεται κάποιο ποσό θα το επιστρέφουν στους δικαιούχους.
Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε όσες περιπτώσεις οι οφειλές του ΕΝΦΙΑ  είναι μεγαλύτερες από τις επιστροφές του φόρου εισοδήματος που δικαιούνται οι υπόχρεοι οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ θα «κατάσχουν» ολόκληρα τα ποσά των επιστροφών!
Η δυνατότητα των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ να συμψηφίζουν επιστροφές φόρων με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων των επιστροφών προβλέπεται από τον Απρίλιο του 2011.
Ωστόσο, για ένα διάστημα, από τα μέσα Αυγούστου έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ίσχυσε έκτακτη ρύθμιση με την οποία οι συμψηφισμοί των επιστροφών φόρου εισοδήματος με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. «πάγωσαν», προκειμένου, στο διάστημα αυτό, να διορθωθούν από τη ΓΓΔΕ περίπου 1,1 εκατομμύρια λανθασμένα εκκαθαριστικά του νέου φόρου ακινήτων και να «προσγειωθούν» σε λογικά επίπεδα τα αρχικά υπέρογκα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα οποία είχαν χρεωθεί σε ισάριθμους φορολογούμενους.
Από την 1η Οκτωβρίου οι διαδικασίες συμψηφισμών των επιστροφών φόρου εισοδήματος με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. «ξεπάγωσαν», οπότε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι δεν πρόλαβαν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να εισπράξουν τις επιστροφές φόρου εισοδήματος που δικαιούνται θα τις χάσουν οριστικά, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό τους.
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν χρεωθεί άδικα με ΕΝ.Φ.Ι.Α. τον οποίο δεν οφείλουν, όπως για παράδειγμα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και εκ του λόγου αυτού δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του οφειλόμενου ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Για τους φορολογούμενους αυτούς, η ΓΓΔΕ δεν έχει ακόμη προβεί στην οριστική εκκαθάριση των δηλώσεων Ε9 με συνυπολογισμό των εκπτώσεων και δεν τους έχει απαλλάξει από το 50% ή από το σύνολο του οφειλόμενου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα δε με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ΓΓΔΕ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να έχει γίνει πριν τις 20 Οκτωβρίου.
Έως τότε λοιπόν, όσοι δικαιούχοι απαλλαγών από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ταυτόχρονα και δικαιούχοι επιστροφών φόρου εισοδήματος κινδυνεύουν να δουν τα ποσά των επιστροφών να «κατάσχονται» από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την ολοσχερή εξόφληση των επόμενων μηνιαίων δόσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. οι οποίες όμως έχουν βεβαιωθεί αδίκως σε βάρος τους καθώς επίκειται μετά τις 20 Οκτωβρίου η σημαντική μείωσή των ποσών τους ή η πλήρης διαγραφή τους!
Πάντως, η υποχρέωση που έχει η ΓΓΔΕ εκ του νόμου να εφαρμόσει το επαχθές μέτρο των συμψηφισμών των επιστροφών φόρου εισοδήματος με τις επόμενες μη ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν εμποδίζει την επικεφαλής της κα Αικ. Σαββαϊδου να σχεδιάζει την προώθηση μέτρων που θα εξαλείφουν ορισμένες άδικες φορολογικές χρεώσεις που επιβάλλονται σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων άλλων φορολογουμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα Σαββαϊδου προτίθεται να εισηγηθεί την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 650 ευρώ για όσους φορολογούμενους έχουν πάψει να ασκούν εμπορική ή άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς επίσης και για όσους διατήρησαν ανενεργά τα «μπλοκάκια» παροχής υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  
Το μέτρο αυτό αναμένεται να «ανακουφίσει» χιλιάδες επιτηδευματίες, που σήμερα υποχρεώνονται να πληρώνουν το υπέρογκο αυτό «χαράτσι» ακόμη κι αν δεν αποκτούν καθόλου εισοδήματα από τις δραστηριότητές τους ή ακόμη και χωρίς να έχουν δραστηριότητα, καθώς το μοναδικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του τέλους αυτού είναι το να μην έχει γίνει διακοπή δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.!
Αλλαγές θα επέλθουν και στο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών, καθώς, όπως όλα δείχνουν, εγκαταλείπεται οριστικά ο σχεδιασμός για μηνιαία υποβολή των συγκεκριμένων καταστάσεων και προκρίνεται η λύση της υποβολής ανά τρίμηνο. Σε κάθε περίπτωση το νέο καθεστώς θα ισχύσει από το 2015 καθώς για το έτος 2014 υιοθετήθηκε τελικά η υποβολή των καταστάσεων άπαξ στο τέλος Ιανουαρίου 2015.
Η ΓΓΔΕ βρίσκεται παράλληλα σε συζητήσεις με τις τράπεζες προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ αλλά και άλλων φόρων που εξοφλούνται με σχετική περιοδικότητα. Για παράδειγμα εξετάζεται αν θα μπορούσαν να γίνουν πληρωμές μέσω ATM ή μέσω των ειδικών μηχανημάτων ταχυπληρωμών.
Εν τω μεταξύ από το τέλος Οκτωβρίου, μετά την πλήρη στελέχωσή της με περίπου 350 ελεγκτές, ξεκινά η λειτουργία της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), ενός «νέου ΣΔΟΕ», που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της ΓΓΔΕ και θα αναλάβει το έργο της διενέργειας προληπτικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Εντός της νέας αυτής υπηρεσίας θα δημιουργηθεί και μια μικρότερη ομάδα με εξειδίκευση στην καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ.
Ειδικότερα, η νέα αυτή υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαϊδου και θα έχει τις αρμοδιότητες της διενέργειας «ελέγχων πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας».
Στις αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας περιλαμβάνονται: έρευνες, έλεγχοι πρόληψης και εφαρμογή φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούμενους, επιρριπτόμενους φόρους και στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), έλεγχοι στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στον εφοδιασμό και τη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας (καταπολέμηση φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας) κ.α.
Εξάλλου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των φορολογικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, δημιουργούνται, από τις 8-10-2014, δύο νέα τμήματα ελέγχου στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ),  με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
 Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΓΔΕ, με τη σύσταση του τμήματος στην Αθήνα, θα επιταχυνθούν οι έλεγχοι φορολογούμενων μεγάλου πλούτου, που διεξάγονται κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζουν υψηλή εισπραξιμότητα.  

Μ.Χ.
www.bankingnews.gr

Πρώτη ενημέρωση 23:12 2 Οκτωβρίου 2014

bankingnews.gr

BREAKING NEWS