Στις 20 Αυγούστου θα αποδειχθεί ότι το PSI+ ήταν μια παταγώδης αποτυχία – Μεταξύ άλλων εξετάζουν να αποπληρώσουν τα 2 ομόλογα 3,1 δις της ΕΚΤ (δεν συμμετείχε στο PSI) μέσω εντόκων από τις ελληνικές τράπεζες που συμμετείχαν στο PSI+

   Στις 20 Αυγούστου θα αποδειχθεί ότι το  PSI+ ήταν μια παταγώδης αποτυχία – Μεταξύ άλλων εξετάζουν να αποπληρώσουν τα 2 ομόλογα 3,1 δις της ΕΚΤ (δεν συμμετείχε στο PSI) μέσω εντόκων από τις ελληνικές τράπεζες που συμμετείχαν στο PSI+
Στις 20 Αυγούστου θα αποδειχθεί το φιάσκο του PSI+.
Το PSI+ η συμμετοχή των ιδιωτών στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους με σωρευτικό haircut 75% αποδείχθηκε καταστροφική λύση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την χώρα.
Οι τράπεζες βρέθηκαν με αρνητικά ίδια κεφάλαια και καταποντίστηκαν ενώ το κράτος επιβάρυνε λανθασμένα τις τράπεζες για να υποχρεωθεί στην συνέχεια να δανειστεί έως 50 δις για να τις ανακεφαλαιοποιήσει.

Το PSI+ έχει αποδειχθεί μια παταγώδης αποτυχία καθώς δεν έλυσε κανένα πρόβλημα ενώ εμφανίστηκε ότι η Ελλάδα κέρδισε απομειώνοντας το χρέος 105 δις για να αποδειχθεί όμως ότι το τελικός όφελος της Ελλάδος ήταν 27-28 δις ευρώ.
Στις 20 Αυγούστου λήγουν 2 ομόλογα ύψους 3,1 δις ευρώ τα οποία κατά βάση κατέχει η ΕΚΤ η οποία εξαιρέθηκε από το PSI+.
Επίσης μέρος των ομολόγων αυτών κατέχει και η ΕΤΕπ που επίσης εξαιρέθηκε.
Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα στρατηγικά λάθη της Ελλάδος να δεχθεί να εξαιρεθεί η ΕΚΤ από το PSI+.
Η ΕΚΤ και οι Κεντρικές τράπεζες που εξαιρέθηκαν κατέχουν 49 δις ονομαστικής αξίας ελληνικού χρέους.
Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει να αποπληρώσει τα 3,1 δις ευρώ και οι λύσεις που εξετάζονται είναι
1)Να αποπληρωθούν τα 3,1 δις ευρώ ομολόγων που λήγουν στις 20 Αυγούστου από τις δημοπρασίες εντόκων που διενεργεί το ελληνικό δημόσιο.
Να σημειωθεί ότι οι δημοπρασίες καλύπτονται αποκλειστικά από τις ελληνικές τράπεζες.
Οι ελληνικές τράπεζες που χρεοκόπησαν λόγω του PSI+ θα κληθούν να πληρώσουν την ΕΚΤ που δεν συμμετείχε στο PSI+.
Την ίδια στιγμή οι ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει 121 δις ευρώ ρευστότητα μέσω της ΕΚΤ και του ELA της ΤτΕ.
Η απόλυτη εξάρτηση οι αδύναμες ελληνικές τράπεζες μπροστά στην πανίσχυρη αλλά και έως 23 φορές μοχλευμένη  ΕΚΤ.
2)Μια άλλη λύση που έχει εξεταστεί είναι να μετατεθεί για 30 μέρες η αποπληρωμή των ομολόγων.
Ωστόσο η μετάθεση προσδιορίζεται χρονικά και κάθε απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα θεωρείται πιστωτικό γεγονός.
3)Μια 3η λύση θα ήταν να προκαταβάλλει η Τρόικα τα 3,1 δις ώστε να αποπληρωθούν τα ομόλογα.
Δηλαδή να προκαταβάλλει η Τρόικα στην Ελλάδα για να πληρώσει τον εαυτό της.
4)H λύση που προωθείται να δανειστεί το ελληνικό δημόσιο 3 δις από το ΤΧΣ που διαθέτει 6,8 δις διαθέσιμα διαψεύδεται από το ΤΧΣ.

www.bankingnews.g

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS