ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αύξησε τη φορολογία για να πετύχει τους στόχους - Πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αύξησε τη φορολογία για να πετύχει τους στόχους - Πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα
Η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση καθώς στοχεύει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του τρίτου προγράμματος στήριξης, ωστόσο η αυξημένη φορολογία αποτελεί πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα
H Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μεταξύ των μελών του ΟΟΣΑ η οποία προχώρησε σε αύξηση της φορολογίας τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από τη μελέτη του ΟΟΣΑ για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, με ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2017.
Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, οι χώρες έχουν σταματήσει να αυξάνουν τους δείκτες ΦΠΑ ως μέσο για την αύξηση των εσόδων, με εξαίρεση την Ελλάδα, η οποία προχώρησε στην αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ.
Η τάση που κυριαρχεί, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι η επιβολή αυξήσεων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως ο ψηφιακός τομέας.
Η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση καθώς στοχεύει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του τρίτου προγράμματος στήριξης, ωστόσο η αυξημένη φορολογία αποτελεί πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα.
Σύμφωνα με την έκθεση, εκτεταμένες  φορολογικές μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία.
Ωστόσο, όλες οι χώρες εκτός από την Ελλάδα, προχώρησαν σε μειώσεις φόρων τόσο στην εργασία όσο και στα κέρδη των επιχειρήσεων.
Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις είναι προσανατολισμένες κυρίως στην ανάπτυξη, με τις χώρες που τις εφάρμοσαν να αναμένουν ωστόσο αρνητική επίδραση στα έσοδα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, με εξαίρεση πάντα την Ελλάδα.
Επίσης οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις στον εργασιακά κλάδο, αναμένεται να αποδειχθούν πιο κοστοβόρες, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS