Αρθρα με ετικέτα Credit Agricole

Όχι ένας, ούτε δύο, αλλά συνολικά 14 διεθνείς επενδυτικοί οίκοι (και μια ελληνική τράπεζα) προβλέπουν πως η ΕΚΤ θα μειώσει σήμερα κατά 0,25%, στο 0,50%, το βασικό της επιτόκιο δανεισμού, υπό το βάρος της συνεχιζόμενης αδυναμίας που επιδεικνύει η ευρωπαϊκή οικονομία.
Η μείωση των επιτοκίων θα αποδείξει ότι η ΕΚΤ θέλει να μειώσει το κόστος δανεισμού άρα να στηρίξει την ανάπτυξη, ωστόσο ο μηχανισμός των επιτοκίων δεν φαίνεται να είναι τόσο αποδοτικός.
Μόνο αν η ΕΚΤ αποφασίσει να στηρίξει τις επιχειρήσεις κατά χώρα ή να κλείσει την ψαλίδα μεταξύ κόστους άντλησης κεφαλαίων και δανεισμού του βορά με τον νότο θα είναι μια μεγάλη απόφαση που θα στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία.

BREAKING NEWS