Αρθρα με ετικέτα Attica bank

Κέρδη ύψους 194 χιλ. ευρώ εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο χρήσης η Attica Bank, έναντι ζημίας 2.946 εκατ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 2009. Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο στο A΄ τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 4,6 εκατ. ευρώ στο A΄ τρίμηνο του 2009. Αντίστοιχα, για την Τράπεζα, τα κέρδη προ φόρων για το A’ τρίμηνο 2010
διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 4,7 εκατ. ευρώ στο A΄ τρίμηνο 2009.  Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,9 δις ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 574,8 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ τριμήνου 2010 της Attica Bank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε: «στόχος μας είναι η θωράκιση της Attica Bank μέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και το αρνητικό κλίμα που αναμένεται να επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009 διαμόρφωσε το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Είναι σίγουρο ότι η επόμενη τριετία θα είναι πολύ δύσκολη για το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αταλάντευτη πολιτική της Τράπεζας είναι η κεφαλαιακή της θωράκιση και η στήριξη της πραγματικής οικονομίας μέσω χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο βαθμό που η οικονομική συγκυρία επιτρέπει».

news@bankingnews.gr

Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων σε ορισμένα προϊόντα της προχωρά από τις 11/5/2010 η Attica Bank.
Τα νέα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

EARLY PROFIT: επιτόκιο 4,45% για καταθέσεις προθεσμίας 6 μηνών και 4,65% για καταθέσεις προθεσμίας 12 μηνών. Το Early Profit, προσφέρεται με προκαταβολή τόκων, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση του προϊόντος

MULTI PROFIT: προϊόν – συνδυασμός δύο προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη. Ένα μέρος επενδύεται σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας ενός ή δύο μηνών και το υπόλοιπο σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 3, 6, 12 ή 24 μηνών.

Ανάλογα της επιλογής, προσφέρονται επιτόκια από 3,75% έως 4,00% για τον συνδυασμό μηνιαίας με 3μηνη κατάθεση, ενώ φθάνουν το 3,80% έως 4,70% για συνδυασμό 2μηνης και 12μηνης κατάθεσης

ATTICA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: επιτόκιο που ανέρχεται έως 4,90%, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια. Το προϊόν προσφέρεται για 1, 2, ή 3 μήνες προθεσμιακή κατάθεση.

ATTICA PLUS: 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση με συνολική ετήσια απόδοση που μπορεί να φτάσει έως 4,80%

- Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €20.000

- Μηνιαία απόδοση των τόκων

- Εφόσον η κατάθεση διατηρείται για όλο το έτος,

- Σε περίπτωση διατήρησης της κατάθεσης για 12 μήνες, αποδίδονται δωρεάν οι τόκοι τεσσάρων επιπλέον μηνών και η συνολική ετήσια απόδοση ανέρχεται σε 4,80%

Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολογία 10%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

BREAKING NEWS