Το διαδικαστικό και ουσιαστικό της λήψης αποφάσεων για good TT και Νέα Proton bank από το ΤΧΣ – Συνεδριάζουν στις 11:00 η Εκτελεστική Επιτροπή στις 14:00 το Γενικό Συμβούλιο

Το διαδικαστικό και ουσιαστικό της λήψης αποφάσεων για good TT και Νέα Proton bank από το ΤΧΣ –  Συνεδριάζουν στις  11:00  η Εκτελεστική Επιτροπή στις 14:00 το Γενικό Συμβούλιο
Ορισμένες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το διαδικαστικό και ουσιαστικό στην λήξη αποφάσεων από το ΤΧΣ για το good TT και Νέα Proton bank.
Στις 11:00 ξεκίνησε η εκτελεστική επιτροπή του ΤΧΣ όπου συμμετέχουν πλέον δύο μέλη η Σακελλαρίου η διευθύνουσα σύμβουλος και ο Γάγαλης μαζί με τον σύμβουλο την Goldman Sachs που θα εισηγηθεί στο Ταμείο τις προτάσεις του.

Αν η Σακελλαρίου συνεχίσει να θέτει θέμα ακύρωσης του διαγωνισμού – καθώς ακόμη ο νόμος δεν έχει εγκριθεί που απαλλάσσει την διοίκηση του ΤΧΣ από νομικές ευθύνες για ζητήματα στρατηγικής – θα κατατεθούν οι προτάσεις του συμβούλου απευθείας στο Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ.
Να σημειωθεί ότι το Γενικό Συμβούλιο έχει ήδη απορρίψει την αρχική πρόταση της Σακελλαρίου να ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
Η Σακελλαρίου στηρίχθηκε σε 4σελιδο υπόμνημα – προειδοποίηση της νομικής της υπηρεσίας που πρότεινε να ακυρωθεί η διαδικασία και ταυτόχρονα να υπάρξει απευθείας ανάθεση στην Eurobank.
Όμως κατά την λογική άπαξ και ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική του φάση θα ήταν λάθος να ακυρωθεί και ως εκ τούτου θα πρέπει σήμερα το Γενικό Συμβούλιο να αποφασίσει για το ΤΤ και την Νέα Proton bank.
Με βάση τελευταία ενημέρωση οι ανακοινώσεις για την Νέα Proton bank θα πραγματοποιηθούν σήμερα και για το good TT μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο ή την Δευτέρα.
Για το ΤΤ προτείνεται η λύση Eurobank για λόγους συστημικής ευστάθειας και για την Proton bank υπάρχουν δύο προτάσεις μια σε μετοχές της Eurobank και μια σε μετρητά του fund Oaktree Capital Management.

Σοβαρή Υποσημείωση

Η ΤτΕ γραπτώς θα καταθέσει τις προτάσεις της για την πώληση του ΤΤ, προτείνοντας ξεκάθαρα για λόγους συστημικής ευστάθειας την Eurobank.

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS