Τελευταία Νέα
Τουρισμός & Αερομεταφορές

Πού κινήθηκαν τουριστικά έσοδα και αφίξεις Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022

Πού κινήθηκαν τουριστικά έσοδα και αφίξεις Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022
Οι αφίξεις Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, κινήθηκαν στο 88,9% της αντίστοιχης περιόδου του 2019
Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα τουριστικά έσοδα στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
Τα έσοδα, άγγιξαν το 97,2% των επιπέδων του 2019, ξεπερνώντας και τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο πήχης για φέτος είχε τεθεί στο 80% των εσόδων του 2019, που αντιστοιχεί στα 15 δις ευρώ έναντι 18,2 δις ευρώ που κατέγραψε η χρονιά πριν από την πανδημία.
Παράλληλα, οι αφίξεις Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, κινήθηκαν στο 88,9% της αντίστοιχης περιόδου του 2019.
Ωστόσο, το ισχυρό εκτόπισμα σε έσοδα του τουρισμού δεν κατάφερε να περιορίσει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 11μηνο 2022, το οποίο αυξήθηκε κατά 7,5 δις ευρώ στα 17,5 δις.
Σταθερά ανοδική ήταν η πορεία του τουριστικού τομέα και τον Νοέμβριο. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν 90,3% και οι σχετικές εισπράξεις 68,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 88,9% και το 97,2% των αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019.
Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση 7,5%.
Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε για τον μήνα Νοέμβριο, το μεγαλύτερο μηνιαίο έλλειμμα στο ισοζύγιο των τελευταίων 15 ετών.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2021, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών, αλλά και των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία ως ένα βαθμό αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Νοέμβριος 2022

Το Νοέμβριο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε αύξηση κατά 1,2 δις ευρώ σε σχέση με το Νοέμβριο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 3,9 δις ευρώ.
Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών.
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,7% σε τρέχουσες τιμές (-4,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 22,6% σε τρέχουσες τιμές (6,9% σε σταθερές τιμές).
Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,2% σε τρέχουσες τιμές (-3,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα κατά 8,5% σε τρέχουσες τιμές (2,3% σε σταθερές τιμές).
Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών, ενώ το ταξιδιωτικό ισοζύγιο βελτιώθηκε.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε επίσης μικρή αύξηση σε σχέση με το Νοέμβριο του 2021.

Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 7,5 δις ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 17,5 δις ευρώ.
Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών.
Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 37,0% σε τρέχουσες τιμές (4,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές 43,6% σε τρέχουσες τιμές (18,8% σε σταθερές τιμές).
Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν 23,8% και 25,9% αντίστοιχα (7,3% και 17,4% σε σταθερές τιμές).
Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.
Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα.
Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε επίσης έλλειμμα έναντι πλεονάσματος την ίδια περίοδο του 2021, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Νοέμβριο του 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε σε 3,7 δις ευρώ.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 8,2 δις ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 14,6 δις ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Νοέμβριο του 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 393,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 495,4 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 679 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.
Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,2 δις ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού ως αποτέλεσμα της αύξησης της στατιστικής προσαρμογής που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 733 εκατ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 297,9 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους και κατά 278 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.
Η αύξηση των υποχρεώσεων τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 2,5 δις ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), αλλά και τη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 733 εκατ. ευρώ).
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 1,5 δις ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 6,2 δις ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 9,3 δις ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.
Η αύξηση των υποχρεώσεων τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 1,3 δις ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση κατά 6,8 δις ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,6 δις ευρώ).
Η αύξηση των υποχρεώσεων τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 13,1 δις ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,6 δις ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 4,9 δις ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.
Στο τέλος Νοεμβρίου 2022, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 11,1 δις ευρώ, έναντι 12,5 δις στο τέλος Νοεμβρίου 2021.
 
Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης