Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Πλαστικά Κρήτης: Στα 50,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο του 2021

Πλαστικά Κρήτης: Στα 50,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο του 2021
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν το εννεάμηνο του 2021 σε 57,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,3 εκατ. ευρώ

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλου 2596/ 09/11/2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/09/2021 καθώς και για την εξέλιξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, καθώς και την επίπτωση από την ενεργειακή κρίση:

Όμιλος: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/21–30/09/21 ανήλθε σε 278,1 εκατ. ευρώ, έναντι 231,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 20,1%.
Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 57,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 13,6%.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν το εννεάμηνο του 2021 σε 57,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 13,7%.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 64,2 εκατ. ευρώ έναντι 57,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 12,2%.
Εταιρία: Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα 144,6 εκατ. ευρώ έναντι 121,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας άνοδο 19,0%.
Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 38,5 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 25,0%.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας ανήλθαν το εννεάμηνο του 2021 σε 38,4 εκατ. ευρώ έναντι 30,4 εκατ. ευρώ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 26,3%.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 41,9 εκατ. ευρώ έναντι 33,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 24,0%.

Πανδημία και εκτιμήσεις

Ο Όμιλος και η Εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2020 εφάρμοζε για την αποτίμηση των μηχανημάτων την αρχή της εύλογης αξίας. Από την 1/1/21 μετέβαλε αυτή τη λογιστική αρχή και πλέον τα μηχανήματα αποτιμώνται με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Οι επιπτώσεις από αυτή την αλλαγή έχουν επεξηγηθεί στην οικονομική έκθεση της 30/6/21.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης