Τελευταία Νέα
Διεθνή

ΕΕ: Πλέγμα μέτρων για τόνωση των χρηματιστηριακών αγορών

ΕΕ: Πλέγμα μέτρων για τόνωση των χρηματιστηριακών αγορών

Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι επενδύσεις και να καταστήσουν ευκολότερη και ασφαλέστερη τη διασυνοριακή πώληση επενδυτικών κεφαλαίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δέσμη μέτρων ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα των εταιρειών να αντλούν κεφάλαια σε ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλιστεί ότι στους Ευρωπαίους θα προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές συμφωνίες για τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις τους.

Ένα έτος μετά το σχέδιο δράσης του 2020 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή υλοποιεί τις δεσμεύσεις της, προτείνοντας μέτρα για την τόνωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.
Αυτό θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση της Covid-19, καθώς και στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που θα λάβει κατά το επόμενο έτος για την τόνωση της αγοράς.

Με τις προτάσεις θα διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα εταιρειών και συναλλαγών.

  • Τα μέτρα θα προαγάγουν επίσης τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και θα καταστήσουν ευκολότερη και ασφαλέστερη τη διασυνοριακή πώληση επενδυτικών κεφαλαίων.
  • Συνολικά, οι προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα αποφέρουν καλύτερη σύνδεση των εταιρειών της ΕΕ με τους επενδυτές, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση, διευρύνοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες για τους ιδιώτες επενδυτές και ολοκληρώνοντας περαιτέρω τις κεφαλαιαγορές της ΕΕ.

Οι νομοθετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα είναι οι εξής:

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης (ESAP): τα δεδομένα στη διάθεση των επενδυτών

Το ESAP θα προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για την παροχή στο κοινό χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για τη βιωσιμότητα όσον αφορά τις ενωσιακές επιχειρήσεις και τα επενδυτικά προϊόντα της ΕΕ.
Έτσι οι εταιρείες θα αυξήσουν την προβολή τους έναντι των επενδυτών, διανοίγοντας περισσότερες πηγές χρηματοδότησης.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές επιχειρήσεις στις μικρές κεφαλαιαγορές, καθώς θα είναι περισσότερο ορατές από την ΕΕ, αλλά και από τους διεθνείς επενδυτές.
Το ESAP θα περιέχει επίσης πληροφορίες που δημοσιεύουν οι εταιρείες σχετικά με τη βιωσιμότητα, γεγονός που θα στηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Ως κοινός χώρος δεδομένων, το ESAP αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ και της στρατηγικής ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επανεξέταση του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ): προώθηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων, μεταξύ άλλων από ιδιώτες επενδυτές

Η σημερινή επανεξέταση θα αυξήσει την ελκυστικότητα των ΕΜΕΚ για τους επενδυτές, καθώς και τον ρόλο των ΕΜΕΚ ως συμπληρωματικής πηγής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.
Επίσης, θα διευκολύνει τους ιδιώτες επενδυτές να επενδύουν σε ΕΜΕΚ, ιδίως με την κατάργηση του ελάχιστου επενδυτικού ορίου των 10 000 ευρώ, παρέχοντας παράλληλα ισχυρή προστασία των επενδυτών.
Καθώς τα ΕΜΕΚ έχουν σχεδιαστεί για να διοχετεύουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, είναι σε θέση να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Επανεξέταση της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD)

Οι σημερινές αλλαγές θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την ολοκλήρωση της αγοράς των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.
Η πρόταση εναρμονίζει τους κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν τους οργανισμούς που χορηγούν δάνεια σε εταιρείες.
Η εναρμόνιση θα διευκολύνει τη χορήγηση δανείων στην πραγματική οικονομία, ενώ παράλληλα θα προστατεύει καλύτερα τους επενδυτές και θα διασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Με την επανεξέταση αποσαφηνίζονται επίσης οι κανόνες σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών.
Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών επιτρέπουν στους διαχειριστές οργανισμών να αντλούν εμπειρογνωμοσύνη από τρίτες χώρες.
Με τη σημερινή επανεξέταση θα διασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση και ο συντονισμός μεταξύ των ενωσιακών φορέων εποπτείας, η καλύτερη προστασία των επενδυτών, και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επανεξέταση του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR): ενίσχυση της διαφάνειας με την καθιέρωση ενός «ευρωπαϊκού ενοποιημένου δελτίου» για ευκολότερη πρόσβαση όλων των επενδυτών στα δεδομένα των συναλλαγών
Οι σημερινές προσαρμογές στους εμπορικούς κανόνες της ΕΕ θα επιφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις κεφαλαιαγορές.
Με αυτές θα καθιερωθεί ένα «ευρωπαϊκό ενοποιημένο δελτίο», το οποίο θα δίνει στους επενδυτές πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, για μετοχές, ομόλογα και παράγωγα, σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης στην ΕΕ.
Μέχρι στιγμής, η πρόσβαση αυτή ήταν περιορισμένη σε λίγους επαγγελματίες επενδυτές.
Η σημερινή επανεξέταση θα ενισχύσει επίσης την ισοτιμία των όρων ανταγωνισμού μεταξύ χρηματιστηρίων και τραπεζών επενδύσεων.
Επιπλέον, θα προαγάγει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ενωσιακών τόπων διαπραγμάτευσης μέσω της κατάργησης του κανόνα της ανοικτής πρόσβασης.
Με βάση τις δράσεις που εξαγγέλθηκαν στο σχέδιο δράσης του 2020 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια το 2022 με περισσότερες δράσεις για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης σχετικά με την εισαγωγή των εταιρειών στο χρηματιστήριο, ενός πλαισίου ανοικτής χρηματοδότησης, μιας πρωτοβουλίας για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, και ενός πλαισίου χρηματοοικονομικού γραμματισμού.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement